Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi

Facebook Linkedin Google

Oferujemy do licencjonowania technologię zautomatyzowanego systemu do uciskania worka resuscytacyjnego (Ambu Bag), który może znaleźć zastosowanie w sytuacjach kryzysowych np. w wypadkach komunikacyjnych czy pożarach, gdy mamy do czynienia z dużą ilości rannych wymagających resuscytacji.

Numer referencyjny
Proto/1/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Protolab-ciąg logotypów.png

Przedmiotem licencji jest technologia automatycznego urządzenia AmbuRespi do uciskania worka resuscytacyjnego (Ambu Bag), wyposażonego w mikroprocesorowy układ automatyki odpowiedzialny za precyzyjne dostrojenie parametrów wentylacji człowieka przy wykorzystaniu worka rozprężnego, obecnie zawsze uciskanego przez personel ratunkowy.

Mobliność urządzenia zagwarantowana jest przez bateryjny system zasilania.

Technologia adresowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją sprzętu mechatronicznego. Nie jest wymagana wyłącznie firma medyczna, bowiem urządzenie wykorzystuje certyfikowany worek resuscytacyjny Ambu Bag. Główną rolę urządzenia jest zapewnienie niezawodnego napędu i sterowania podczas procesu wspomagania oddychania.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Technologia daje możliwość automatycznego uciskanie worka resuscytacyjnego w celu utrzymania wydolności oddechowo-krążeniowej u pacjentów w momencie zagrożenia życia.

Efektem działania urządzenia AmbuRespi będzie odciążenie pracownika medycznego i umożliwienie udzielenia pomocy większej liczbie pacjentów w tym samym czasie przez jedną osobę. W szczególności, w sytuacjach wypadków komunikacyjnych z dużą ilością rannych wymagających wspomagania oddychania (np. wypadek autobusu, pociągu, pożar), w czasie trwania pandemii COVID-19, u pacjentów u których funkcje układu oddechowe są upośledzone.

Korzyści z zastosowania technologii

a) mobilność urządzenia dzięki bateryjnemu systemowi zasilania

b) możliwość ratowania życia wielu osobom jednocześnie przed jednego pracownika medycznego

c) niska cena produkcji w stosunku do konwencjonalnych układów wentylacji oddechowej

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Technologia może mieć zastosowanie w branżach:

a) produkcji sprzętu mechatronicznego - urządzenie wykorzystuje certyfikowany worek Ambu Bag

b) produkcji sprzętu medycznego

Przewagi konkurencyjne technologii

W chwili obecnej do ratowania życia pacjentów u których występuje niewydolność oddechowa, stosowane są drogie systemy wentylacji, które znajdują się w szpitalach, karetkach czy placówkach opieki społecznej.

Zastosowane urządzenia wspomagania wentylacji AmbuRespi  daje możliwość przeszkolonej osobie udzielenia pomocy wielu pacjentom jednocześnie, w miejscu gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Aspekt innowacyjny

Innowacyjność produktowa: na rynku nie występują urządzenia wspomagające bezpośrednio pracę ratowników medycznych, zespołów straży pożarnej i innych służb przy użyciu worka resuscytacyjnego, zwanego Ambu Bag

Innowacyjność technologiczna: wyposażenie urządzenia w mikroprocesorowy układ automatyki odpowiedzialny za precyzyjne dostrojenie parametrów wentylacji człowieka, do typu sylwetki, wieku i charakteru obrażeń, przy wykorzystaniu worka rozprężnego, obecnie zawsze uciskanego przez personel ratunkowy.

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Faza rozwoju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

Technologia znajduje się obecnie na poziomie TRL 8 - Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Urządzenie posiada cechy użytkowe i funkcjonalne niezbędne dla tego typu urządzeń (czujniki bezdechu, układy sygnalizacji stanów alarmowych, niezawodne zasilanie, wskaźnik stanu naładowania baterii, sterowanie podstawowymi parametrami wentylacji).

Na podstawie ocen zespołów testujących (szpital, straż pożarna) określone, że urządzenie działa prowidłowo, pomimo zalań czy uszkodzeń mechanicznych obudowy. Trwałość urządzenia została przeanalizowania testami niezawodności, testami wytrzymałościowymi oraz testami eksploatacyjnymi.

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

  • opłata wstępna: 2000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
  • opłata licencyjna: 4,41% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

  • Dokumentację 3D prototypu w formacie STEP oraz film z działania prototypu.
  • Dokumentacja techniczna dostosowaną do produkcji seryjnej
  • Instrukcję obsługi urządzenia
  • Możliwość wsparcia przy tworzeniu dokumentacji produkcyjnej na odrębnych zasadach umownych.

 

Pracownik