System dostępu do budynków użyteczności publicznej

Facebook Linkedin Google

System automatyzujący dostęp do budynków ukierunkowany na wychwycenie osób z objawami chorobowymi i przeprowadzenie dezynfekcji.

Numer referencyjny
Proto/10/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Protolab-ciąg logotypów.png

Technologia pozwala na zastąpienie pracownika przy czynnościach związanych z pomiarem temperatury i dezynfekcji osoby wchodzącej do budynku. System umożliwia automatyczny pomiar temperatury, na podstawie którego otwierany jest dostęp do budynku. Poprzez automatyczne spryskiwacze dokonywana jest dezynfekcja osoby dopuszczonej do wejścia do budynku, przez co zmniejsza się prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia wirusa. Całość ma formę bramki z blokadą przejścia, przez którą użytkownik musi przejść, a która jest przeznaczona do ustawienia w wejściu do budynku lub innego obiektu.

Działanie urządzenia jest automatycznie dostosowywane do wzrostu osoby z niego korzystającej.

Materiał TVN24: https://tvn24.pl/pomorze/szczecin-zut-bramka-do-walki-z-koronawirusem-4774164 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje
 • Automatyzacja dostępu do budynków
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa przeniesienia czynników chorobotwórczych poprzez weryfikację temperatury użytkownika i odkażenie rąk i ubrania
Korzyści z zastosowania technologii
 • Zmniejszenie kosztu personelu
 • Wyeliminowanie czynnika ludzkiego z procesu weryfikacji osób wpuszczanych do budynku
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Większe przedsiębiorstwa
 • Inne miejsca gromadzące wielu uczestników 
Przewagi konkurencyjne technologii
 • Automatyzacja procesu dostępu do budynku
 • Wysoka niezawodność systemu pomiaru temperatury poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii analizy obrazu umożliwiającej pomiar temperatury u osób w okularach oraz w masce ochronnej zakrywającej usta i nos
Aspekt innowacyjny
 • Zautomatyzowanie procesu pomiaru temperatury i rozpylania środków dezynfekujących

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

W dniu 18.11.2020 r. dokonane został zgłoszenie o rejestrację wzoru użytkowego.

Faza rozwoju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

Technologia obecna jest na poziomie TRL8 - prototyp urządzenia został przetestowany w warunkach rzeczywistych, a jego działanie potwierdzone. Urządzenie jest gotowe do wprowadzenia do produkcji.

Prezentację roboczą można zobaczyć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=G2dTw1HPenU&feature=youtu.be 

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

 • opłata wstępna: 10 000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
 • opłata licencyjna: 6,50% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

 • opis składu i procesu produkcji,
 • rysunki techniczne urządzenia 
 • sposób montażu
 • oprogramowanie

 

Pracownik