Zastosowanie tworzywa EPY do montażu szyn prowadnicowych.

Facebook Linkedin Google

Stosowanie tworzywa EPY do montażu tocznych układów prowadnicowych w obrabiarkach skrawających do metali polega na naniesieniu cienkiej warstwy tworzywa chemoutwardzalnego EPY na części powierzchni łoża, do której ma być mocowana szyna prowadnicowa. Tworzywo wypełnia mikronierówności występujące na przylegających powierzchniach a jego nadmiar usuwany jest przez ich dociskanie podczas dokręcania śrub mocujących.

Numer referencyjny
3/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Zaproponowane rozwiązanie sposobu montażu tocznego układu prowadnicowego na warstwie tworzywa EPY przy nie wielkim spadku sztywności statystycznej układu prowadniczego podniesienie wartości współczynnika rozproszenia energii w porównaniu do tradycyjnego sposobu montażu szyn prowadnicowych (bez stosowania warstwy tworzywa). Ponadto dzięki zastosowaniu warstwy tworzywa EPY możliwe jest zrezygnowanie z obróbki gładkościowej powierzchni montażowych pod szyny prowadnicowe na korzyść obróbki frezowaniem. Uniknięcie operacji obróbki gładkościowej (szlifowania) powoduje zmniejszenie kosztów produkcji elementu korpusowego przy jednoczesnej poprawie właściwości eksploatacyjnych maszyny. Zastosowanie tworzywa EPY do układu prowadnicowego zwiększyło jego sztywność dynamiczną w porównaniu do tradycyjnego sposobu montażu oraz spowodowało przesunięcie częstotliwości rezonansowych układu w kierunku mniejszych wartości. Montaż na warstwie tworzywa chemoutwardzalnego EPY w porównaniu do dotychczasowego sposobu montażu w niewielkim stopniu wpływa na zmianę odległości pomiędzy bieżniami szyny prowadnicowej. 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Korzyści z zastosowania technologii

łatwość zastosowania, zastosowania tworzywa EPY nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi, nie wymaga przekonstruowania elementów korpusowych oraz przezbrojenia linii produkcyjnej, instalacja tocznych układów prowadnicowych może odbywać się bezpośrednio w czasie montażu elementów korpusowych wydłużając przy tym nieznaczenie czas potrzebny na przeprowadzenie procesu montażowego, zwiększenie konkurencyjności maszyny na rynku poprzez poprawienie jej właściwości dynamicznych, ograniczenie kosztów produkcji maszyny wynikającej z rezygnacji z obróbki gładkościowej korpusu maszyny.

Aspekt innowacyjny

Zaproponowane rozwiązanie może być stosowane w każdego rodzaju maszynie technologicznej, w której wykorzystuje się do realizacji ruchów liniowych toczne szyny prowadnicowe, a praca maszyn odbywa się w warunkach sprzyjających powstaniu wibracji oraz hałasu. Jak wskazują autorzy, na dzień dzisiejszy brak jest zbliżonych technologii, które mogą stanowić konkurencję dla opracowanej metody montażu szyn.

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Przestawiony sposób montażu szyn prowadnicowych na warstwie tworzywa EPY jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP po numerem P 388153.
Autorami patentu są: Krzysztof Marchelek, Tomasz Okulik, Mirosłąw Pajor, Bartosz Powałka

Faza rozwouju technologii

Gotowa technologia