Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

20.10.2017

Kolejny projekt w ramach H2020 w Szczecinie

W przypadku wątpliwości, jak przygotować projekt w SME Instrumencie najlepiej zwrócić się do nas. Mamy na to kolejny dowód.

Z przyjemnością i dumą chcielibyśmy poinformować o sukcesie szczecińskiej firmy i RCIiTT – kolejnym projekcie w ramach programu SME Instrument, który otrzymał finansowanie z naszym wsparciem. Chodzi o przedsięwzięcie pt. Aerobits – najmniejsze na świecie odbiorniki ADS-B bezpiecznie wprowadzające drony do europejskiej przestrzeni powietrznej . Realizować je będzie firma o tej samej nazwie – Aerobits sp. z o.o. , którą tworzą naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Oprócz tego, że przedsiębiorstwo korzystało z naszego wsparcia podczas opracowania koncepcji projektu i przygotowania wniosku, jest także lokatorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości RCIiTT. Aerobits to firma technologiczna specjalizująca się w miniaturyzacji awioniki poprzez...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.10.2017

Zapraszamy do współtworzenia kursu Samsung LABO

Zapraszamy przedsiębiorców IT oraz firmy, jednostki administracji publicznej i organizacje pozarządowe do współtworzenia innowacyjnego programu edukacyjnego dla studentów ZUT.

W tym miesiącu rozpocznie się w Szczecinie już IV edycja kursu Samsung LABO. Jest to wspólna inicjatywa firmy Samsung Electronics Polska i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, unikatowa w skali kraju. W ramach kursu studenci Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego, przechodząc ścieżki edukacyjne dotyczące technologii i biznesu, nabywają szereg umiejętności związanych z nowoczesną przedsiębiorczością technologiczną. Prowadząc kurs w formule otwartej na współpracę z lokalnym otoczeniem, serdecznie zapraszamy do włączenia się w projekt w roli: mentora biznesowego / technologicznego zgłaszającego problem do rozwiązania prowadzącego zajęcia na ścieżce technologicznej Mentor biznesowy / technologiczny Kurs Samsung LABO jest zorientowany na rezultaty. Zaliczeniem kursu...» Czytaj dalej
Inkubator
16.10.2017

Szkic Programu Pracy dla Działań Marii Skłodowskiej-Curie

Komisja Europejska opublikowała draft Programu Pracy na lata 2018-020 dla Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020.

Informacje i opisy tematów wskazane w tym dokumencie mogą nie występować w finalnym Programie Pracy, na późniejszym etapie mogą zostać wprowadzone również nowe elementy. Program Pracy dostępny jest na stronie KE .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.10.2017

ERA-NET Bioenergy - konkurs z zakresu bioenergii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że trwa nabór wniosków do 12 edycji międzynarodowego programu pn.: ERA-NET Bioenergy. Tematem jest biomasa jako ważny filar w systemach energetycznych i gospodarce obiegowej. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się zarówno z jednostek naukowych jak i przedsiębiorstw.

Biomasa jako ważny filar w systemach energetycznych i gospodarce kołowej ma wspierać innowacyjne, wspólne projekty badań, rozwoju i innowacji, w skali ogólnoeuropejskiej, które przyczyniają się do bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska, niezawodnego i ekonomicznego zaopatrzenia w energię. Finansowanie będzie udzielane na projekty badawczo-rozwojowe koncentrujące się na jednym z poniższych tematów: Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency. Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploita-tion and use with the aim to further improve efficiency, total...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.10.2017

BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej

30 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach Konkursu 1/4.1.1/2017 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie BRIK. Jest to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Program jest dedykowany jednostkom naukowym, uczelniom oraz firmom z branży kolejowej.

Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Efektem programu ma być stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na środowisko, sprawniejsze utrzymanie i modernizacja infrastruktury oraz podniesienie komfortu podróżnych. Zakresy tematyczne , na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK zostały zdefiniowane przez PKP PLK S.A., są to: Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego; Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko; Zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych; Zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich; Usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.10.2017

Warsztaty: „Od doktoranta do profesora. Zaplanuj swoją karierę naukową krok po kroku”

Jesteś doktorantem? Myślisz nad dalszą karierą naukową? RCIiTT zaprasza cię na warsztaty podczas, których dowiesz się co powinnaś/powinieneś zrobić, aby dobrze zaplanować swoją drogę naukową.

Kariera naukowa wiąże się z podejmowaniem nowych wyzwań i strategicznym planowaniem kolejnych kroków w procesie rozwoju naukowego. Młodzi badacze już od samego początku powinni podejmować świadome decyzje, definiować cele i realizować je, by w rezultacie dążyć do doskonałości naukowej. Z nami dowiesz się jak należy budować swoją drogę naukową, stworzysz plan działań i poznasz tajniki świata naukowego. A po warsztatach będziesz miał/a możliwość umówienia się na indywidualną sesję, podczas której poznasz możliwości stypendialne i finansowania twoich badań. Pamiętaj, że już dzisiaj możesz nawigować swoją przyszłością zawodową. Warsztaty skierowane są do doktorantów zachodniopomorskich uczelni i odbędą się 24 października 2017 r....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.10.2017

Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie “Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 26-27.10.2017 r.

Szkolenie adresowane jest do zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych. Wiedza i praktyczne wskazówki jej zastosowania, pozwolą skuteczniej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym. Szkolenie podzielone zostało na 2 dni. I dzień szkolenia – tematy podstawowe; II dzień szkolenia – tematy średnio i wysoce zaawansowane. Istnieje możliwość zgłoszenia się na 1 wybrany dzień lub na 2 dni szkolenia. Szczegółowy plan wydarzenia na stronie rekrutacji. Dla każdego dnia została uruchomiona oddzielna rejestracja!!! Rekrutacja dzień I. Rekrutacja dzień II. Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Maliszewski – Główny...» Czytaj dalej
Szkolenia
03.10.2017

Październikowe oferty współpracy w H2020

W oczekiwaniu na kolejne konkursy...

Przedstawiamy pilną (zainteresowanie można zgłaszać tylko do 9 października) ofertę dotyczącą ruchu drogowego. Już niedługo Komisja Europejska ogłosi kolejne konkursy w programie Horyzont 2020. Zainteresowanych tematami, które pojawią się w nowych naborach, zapraszamy do kontaktu z nami: Katarzyna Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.10.2017

CHIST-ERA – konkurs z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

Narodowe Centrum Nauki podało informację o zbliżającym się otwarciu naboru wniosków do konkursu sieci CHIST-ERA, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST).

Zakres tematyczny konkursu: Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR); Big data and process modelling for smart industry (BDSI). Projekty mogą składać konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych krajów uczestniczących w programie CHIST-ERA. Przewidywany termin składania wniosków: 11 stycznia 2018 r . Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2018 r. Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCN oraz konkursu .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.09.2017

Zbliżają się terminy składania wniosków o stypendia do Niemiec w ramach DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) informuje, że w najbliższym czasie zamykają się terminy naboru wniosków o stypendia wyjazdowe do Niemiec dla polskich studentów i naukowców.

OFERTA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia. Kandydaci: wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów Termin składania wniosków: 1 grudnia 2017 r. Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jeden nauczyciel akademicki Terminy składania wniosków: 1 listopada 2017 r. , 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września) Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Kandydaci:...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.09.2017

Oferty stypendialne do Hiszpanii

Jesteś doktorantem lub doktorem poszukującym ofert stypendialnych do Hiszpanii?

Zajrzyj do publikacji Krajowego Punktu Kontaktowego Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie, która w jednym miejscu zbiera oferty stypendialne dla kandydatów na studia doktoranckie i doktorów w ramach projektów COFUND. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Edytą Paurą-Umecką, tel. 91 449 41 53, e-mail: epazura@zut.edu.pl» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.09.2017

Otwarty konkurs w ramach ERA.Net Smart Grids Plus

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o trwającym naborze wniosków do 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Celem 3. konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Projekty powinny rozwijać technologie, systemy i rozwiązania umożliwiające systemom energetycznym dostarczanie, przyjmowanie i wykorzystywanie do 100% energii odnawialnej. Rozumie się przez to również rozwiązania w ramach nowych lokalnych inicjatyw, powstałych w celach związanych z energetyką, a także integrację różnych regionalnych i lokalnych systemów energetycznych w większy paneuropejski system energetyczny. Celem jest również zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7. Projekt musi mieć charakter ponadnarodowy, obejmujący przynajmniej dwa niezależne podmioty, z co...» Czytaj dalej
Programy Badawcze