Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

18.04.2017

Warsztat: A Communication Toolbox for Science & Tech Entrepreneurs

Innovation Forum Poland is pleased to invite you to the workshops that will be held on 24th April in Regional Centre For Innovation And Technology Transfer (RCIiTT) in Szczecin, Poland.

Whether you are a student, academic willing to commercialise your research or maybe early‐stage entrepreneur, change the manner how you communicate your inventions and ideas. The science & tech environment still nurtures a somewhat conservative communication culture. In this workshop, you will learn to apply a more modern mindset, as you are introduced to methods used by professionals in PR, advertising and journalism. The objectives of this event are focusing on: Communication in general – five core principles Rhetoric – a lightning introduction The elevator pitch: how to prepare and use it Some notes on LinkedIn Effective business writing The...» Czytaj dalej
Inkubator
18.04.2017

Uczelnie na całym świecie stoją przed tobą otworem – nabór wniosków o stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie

Do 14 września 2017 r. trwa nabór o prestiżowe stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020. Skierowane są one do doświadczonych naukowców na odbycie 12-36 miesięcznego stypendium w jednostce zagranicznej.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. W ramach projektu można zaplanować realizację części działań (oddelegowanie do 6 miesięcy) w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego w zależności od rodzaju pierwszej instytucji. Ten rodzaj działań obejmuje dwa typy projektów: European Fellowships umożliwiające realizację w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.04.2017

Spotkanie informacyjne: Otwarty Dostęp w publikacjach – konieczność czy wybór? Czas na zmiany!

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podejmując wyzwania stawiane przez MNiSW oraz Komisję Europejską będzie wdrażał politykę Otwartego Dostępu (OD). W związku z tym Władze Uczelni ZUT, Regionalne Centrum Innowacji Transferu Technologii oraz Biblioteka Główna ZUT zapraszają wszystkich naukowców oraz administrację uczelni na szkolenie mające przybliżyć główne założenia koncepcji Otwartego Dostępu. Szkolenie odbędzie się 21 kwietnia br. w Bibliotece Głównej ZUT.

Władze Uczelni ZUT, Regionalne Centrum Innowacji Transferu Technologii oraz Biblioteka Główna ZUT mają ogromną przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt.: „Otwarty Dostęp w publikacjach – konieczność czy wybór? Czas na zmiany!” , które odbędzie się 21 kwietnia br. w godz. 8:30 – 15:00 w Czytelni Głównej Biblioteki ZUT (ul. Ku Słońcu 140). Celem spotkania jest przybliżenie założeń polityki Otwartego Dostępu oraz sposobów określających zasady publikowania w OD. Spotkanie poprowadzą eksperci Koalicji Otwartej Edukacji, którzy podczas trzech wykładów przedstawią m.in. typy, zasady funkcjonowania oraz modele finansowe repozytoriów otwartych oraz czasopism otwartych. Otwarty Dostęp do publikacji naukowych i Otwarta Nauka nabierają...» Czytaj dalej
Szkolenia
05.04.2017

Wyjedź z RCIiTT na spotkanie networkingowe do Berlina

16-17 maja br. w Berlinie odbędzie się spotkanie osób związanych z tematyką biotechnologii, farmacji i technologii medycznej - Bionnale 2017, którego celem jest połączenie się dwóch środowisk akademickiego i przemysłowego, aby mogły się poznać, porozmawiać, nawiązać współpracę.

W roku 2016 w owym wydarzeniu udział wzięło ponad 800 uczestników i doszło do kilku tysięcy spotkań. BIONNALE 2017 jest wydarzeniem skoncentrowanym na biotechnologii, farmaceutykach i technologii medycznej . Wstępnie zorganizowane spotkania indywidualne mają na celu zainicjowanie badań, współpracy technologicznej i handlowej między organizacjami z różnych krajów. Istnieje możliwość zaprezentowania swojej oferty badawczej podczas specjalnej sesji. Wymaga to wcześniejszego zgłoszenia się do lena.prochnow@berlin-partner.de i przygotowania krótkiej prezentacji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja , która będzie otwarta do 15 maja br . Aby pokazać potencjał naszego regionu chcielibyśmy zebrać jak największą liczbę uczestników i zapewnić im bezpłatny przejazd...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.04.2017

Szkolenie: Umowy handlowe w obrocie międzynarodowym

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z tworzeniem umów handlowych w obrocie międzynarodowym.

Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Żak, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podejmuje działania wspierające polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Przez ponad dekadę zaangażowany w projekty Komisji Europejskiej wspierające rozwój firm na rynkach UE i EOG (Euro Info Centre i Enterprise Europe Network) realizowane przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. Doradzał kilkudziesięciu firmom z sektora budowlanego, przemysłowego czy handlowego, skutecznie wspierając ich działalność na rynkach zagranicznych m.in. w takich krajach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z aktami prawnymi regulującymi obrót międzynarodowy (prawo...» Czytaj dalej
Szkolenia
04.04.2017

Kwietniowe oferty współpracy w H2020

Warto się pospieszyć

Powoli zamykają się ostatnie konkursy w Horyzoncie 2020 zaplanowane na ten rok, warto więc pospieszyć się z dołączaniem do projektów. W załączniku znajdą Państwo dotyczące ich propozycje współpracy. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki i reakcja musi być natychmiastowa. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.03.2017

Warsztaty: Zostań ekspertem Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal

Zapraszamy wszystkich naukowców, przedsiębiorców i pracowników innych organizacji, posiadających specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie, którzy chcieliby zostać ekspertami KE oceniając innowacyjne projekty w Horyzoncie 2020 na warsztaty, które odbędą się 11 kwietnia br. w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w dobrym stopniu komunikacyjnym.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty komputerowe pt. " Zostań ekspertem Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal" które odbędą się 11 kwietnia br. , w godz. 9:00-13:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala ‘Overlock’ (s. 219, II piętro). Komisja Europejska poszukuje specjalistów do oceny wniosków projektowych, zarówno z punktu widzenia naukowca, jak i przedsiębiorcy. Podczas spotkania zostaną przedstawione korzyści jakie daje pełnienie tej funkcji, obowiązki oraz zasady pracy eksperta . Uczestnicy zapoznają się także z serwisem Participant Portal , który obsługuje konkursy ogłaszane w...» Czytaj dalej
Szkolenia
22.03.2017

Przedsięwzięcia ECSEL – informacja o naborze

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju informuje o naborze wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Środki finansowe zostaną przyznane na prowadzenie badań naukowych.

Zakres tematyczny micro/nanoelectronics; smart integrated systems and embedded; cyber-physical systems. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal i jest dwuetapowa. Aplikacje do pierwszego etapu można składać do 11 maja 2017 r. , natomiast nabór wniosków pełnych zakończy się 21 września 2017 r. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro. Więcej informacji na stronie NCBR oraz programu .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.03.2017

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – informacja o naborze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o naborze wniosków do programu Polsko-Norweskiej Współpracy Bilateralnej w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Realizacja zadań w ramach projektów, powinna służyć: zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii). Finansowanie otrzymają wyłącznie podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP. Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. Więcej informacji na stronie NCBR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.03.2017

M-ERA.NET 2 - konkurs z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły nabór wniosków do kolejnego konkursu w ramach programu M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w programie. Zakres tematyczny konkursu: Integrated computational materials engineering (ICME); Innovative surfaces, coatings and interfaces; High performance synthetic and biobased composites; Functional materials; Interfaces between materials and biological hosts for health applications; Materials for additive manufacturing. Ponieważ nabór wniosków prowadzą oba Centrum, obowiązuje podział: Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany . Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.03.2017

Szkolenie „Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie poświęcone europejskim wymogom prawnym w zakresie znakowania żywności, które odbędzie się 28 marca br. w siedzibie RCIiTT.

Szkolenie poprowadzi p. Zbigniew Czerwiński, Auditor Jakości Europejskiej Organizacji Jakości (EOQ). W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną informacje dotyczące m.in. Rozporządzenia WE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz innych przepisów dotyczących znakowania, etykietowania niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, zasad umieszczania dodatków do żywności, aromatów i enzymów na etykietach. Więcej informacji na temat szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne pod adresem: Tutaj Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.» Czytaj dalej
Szkolenia
09.03.2017

Warsztaty: Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument

Pracowników mikro- małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego zapraszamy na warsztaty, które pomogą w przygotowaniu wniosków do programu SME Instrument (Instrument dla MŚP). Odbędą się one 30 marca br. w RCIiTT.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt. "Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument" które odbędzie się 30 marca br. , w godz. 9:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala ‘Szwalnia’ (s.115, I piętro). Celem szkolenia jest przygotowanie firm do aplikowania do 1. fazy SME Instrumentu . Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czego oczekuje Komisja Europejska od projektów zgłaszanych do programu oraz jak podejść do zagadnienia, by najtrafniej spełnić te wymagania i otrzymać dofinansowanie . Przedstawione zostaną zasady...» Czytaj dalej
Szkolenia