Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

01.04.2019

MOZART – konkurs na projekty badawcze z zakresu współpracy polsko-austryjackiej

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, zwaną dalej „FWF”) ogłosiły konkurs skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu.

W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora . W Narodowym Centrum Nauki przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i austriackimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami określonymi w programie FWF Stand Alone Projects , a w przypadku badań klinicznych w Programme Clinical Research . Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych: ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.03.2019

Stypendia Komisji Fulbrighta w USA!

Jesteś studentem, doktorantem lub naukowcem? Planujesz studia lub badania w USA? Poznaj ofertę stypendiów Komisji Fulbrighta. Ponadto Komisja daje możliwość zaproszenia naukowców z wykładami gościnnymi lub native speaker’ów na cały rok akademicki.

Aktualnie Komisja Fulbrighta prowadzi nabory w konkursach: Fulbright Graduate Student Award – to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmowane są zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia 2019 . Fulbright Junior Research Award - to stypendia dla studentów studiów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.03.2019

Dyżur ekspercki: Wszystko co musisz wiedzieć o programie Horyzont 2020

Zapraszamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na dyżur ekspercki poświęcony dostępnym możliwościom finansowania pomysłów projektowych w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji nt: • zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, • nadchodzących i aktualnych naborach wniosków, • ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty. Będzie to również szansa na omówienie własnych propozycji współpracy oraz zadanie ekspertom dodatkowych pytań. Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 17 kwietnia 2019 , w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Przymierzalnia (002, parter). Wydarzenie ma formę indywidualnych , 60-cio minutowych konsultacji . Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie poprowadzą eksperci z Regionalnego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.03.2019

Szkolenie: Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020!

Wiedza i pomysły są najcenniejszym kapitałem każdego z nas. Warto zatem dobrze chronić swoje rozwiązania i rozwijać je tak, aby nie naruszyć praw innych twórców.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w ciekawym szkoleniu pt. „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020” , które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 w godz. 9.00-15.00. Wydarzenie skierowane jest do osób biorących udział (aktualnie lub w przyszłości), w projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków programu Horyzont 2020. Zapraszamy wszystkich , którzy w codziennej pracy zajmują się tworzeniem nowych rozwiązań, technologii i innowacji, a także nadzorem i zarządzeniem projektami. W trakcie spotkania podpowiemy m.in. jak chronić swoją własność intelektualną w kontekście wyników badań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym...» Czytaj dalej
Szkolenia
26.03.2019

Szkolenie pn: Zdobądź 50 tys. euro na rozwój firmy – I faza Instrumentu MŚP!

Jeżeli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę i chcesz dzięki niemu rozwijać swoją firmę to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz się, jak zdobyć finansowanie z Unii Europejskiej na studium wykonalności Twojego projektu w ramach I fazy Instrumentu MŚP.

Zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, a także studentów i absolwentów planujących założenie własnej firmy do udziału w naszym szkoleniu dotyczącym I fazy SME Instrument. Celem tego mechanizmu jest ewaluacja potencjału komercjalizacyjnego pomysłu na nową, innowacyjną usługę lub produkt. Na działania w tym zakresie Komisja Europejska oferuje ryczałt w wysokości 50 tysięcy euro . Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie i przeprowadzi je Michał Grudziński , konsultant ds. Programów Badawczych UE . Opowie między innymi o podstawowych wymaganiach, jakie należy spełnić, o tym jak napisać konkurencyjny wniosek...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.03.2019

M-ERA.NET 2 - konkurs z zakresu technologii materiałowych

Został uruchomiony nabór wniosków wstępnych do kolejnego konkursu w ramach programu M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

Zakres tematyczny konkursu: Modeling for materials engineering and processing, Innovative surfaces, coatings and interfaces, High performance composites, Functional materials, New strategies for advanced material-based technologies in health applications, Materials for additive manufacturing. Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja składające...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.03.2019

Konkursy: OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w nowej odsłonie, co oznacza że warunki konkursowe zostały dostosowane do Ustawy 2.0. Łączna pula dofinansowania to 330 mln zł.

Konkurs OPUS Dla kogo? Konkurs OPUS skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia, tytułu naukowego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada przynajmniej jedną pracę (opublikowaną lub przyjętą do druku), bądź jedno dokonanie artystyczne czy artystyczno-naukowe. Możliwości finansowania. W ramach konkursu OPUS możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupienie bądź wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Można również otrzymać środki na pokrycie innych kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, a także na przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. Okres realizacji. Projekty w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2019

Dofinansowanie wyjazdu na ICT PROPOSERS DAY 2019 w Helsinkach!

W dniach 19-20 września 2019 Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers Day 2019, czyli największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru Information and Communication Technologies w ramach programu Horyzont 2020.

Celem wydarzenia będzie zapoznanie uczestników z tematami konkursowymi programu przewidzianymi na rok 2020 w ramach których można składać wnioski projektowe. Spotkanie będzie również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów i prezentacji swoich własnych pomysłów projektowych. Komisja oferuje pokrycie (wyłącznie) kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. nowych krajów członkowskich (EU13). Dofinansowanie maksymalnie obejmie 11 osób z Polski. Z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba. W przypadku dużych organizacji (np. uczelni) będzie brane pod uwagę pochodzenie z danej jednostki organizacyjnej (np. z wydziału, katedry czy zakładu). Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które w poprzednich latach nie uzyskały wsparcia....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2019

Konkurs: Zgłoś swoje miasto do konkursu European Capital of Innovation 2019!

Komisarz Unii Europejskiej ds. badań, nauki i innowacji ogłosił otwarcie konkursu na Europejską Stolicę Innowacji 2019.

Do wygrania jest główna nagroda w wysokości miliona euro oraz pięć nagród po 100 tys. euro. Zgłoszenia należy składać do 6 czerwca 2019. Inicjatywa jest skierowana do miast (państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z H2020), które mają minimum 100 000 mieszkańców. Konkurs został ogłoszony w Atenach – mieście, które zdobyło nagrodę w 2018 roku. Finansowana w ramach programu Horyzont 2020 , coroczna nagroda (znana również jako iCapital) przyznawana jest europejskim miastom o najbardziej globalnych i dynamicznych systemach innowacji oraz takim, które łączą działania obywateli, sektora publicznego, środowisk akademickich i przedsiębiorstw dając korzyści społeczne mieszkańcom. Złożone z niezależnych ekspertów jury...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2019

Znakowanie żywności oraz bezpieczeństwo materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością – aktualne problemy

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące: Odpowiedzialności prawnej za produkt spożywczy wdrożony do sprzedaży Przepisów dotyczących znakowania żywności Rzetelnego informowania konsumenta W części warsztatowej szkolenia będzie okazja do zaprojektowania własnej etykiety Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Szatkowska – technolog żywności i specjalista ds. prawa żywnościowego w Centrum Znakowania Żywności (www.CentrmZZ.pl). Absolwentka technologii żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz biotechnologii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, która część swoich studiów odbywała na zagranicznych projektach naukowych, m.in. na Harvard Medical School w USA, University College Cork w Irlandii oraz Norwegian...» Czytaj dalej
Szkolenia
14.03.2019

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ I ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach komputerowych pt. „Wykorzystaj swoją szansę i zostań Ekspertem Komisji Europejskiej”.

Jeżeli posiadasz wiedzę i umiejętności w konkretnej dziedzinie lub doświadczenie, oraz w stopniu komunikatywnym posługujesz się językiem angielskim TO WŁAŚNIE CIEBIE POSZUKUJE KOMISJA EUROPEJSKA! Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty komputerowe pt. „Wykorzystaj swoją szansę i zostań Ekspertem Komisji Europejskiej” , które odbędą się 28 marca 2019 , w godz . 9.00-13.00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Overlock nr 219, II piętro. Komisja Europejska cały czas potrzebuje ekspertów do oceny wniosków w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 , w związku z tym, spotkanie będzie miało formę warsztatów...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.03.2019

Seminarium pn. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA serdecznie zaprasza na wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Seminarium pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy“ odbędzie się w dniu 27 marca 2019 o godz. 9.00 w siedzibie RCIiTT. Poprowadzi je specjalista w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, wieloletni pracownik instytucji kontrolnych - Borys Badowski . Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom prawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących przepisów. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie zasad legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców: obywateli Unii Europejskiej i EOG, kwestie świadczeń socjalnych i emerytalno-rentowych przysługujących cudzoziemcom przebywającym w Polsce, a także skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się się z Programem Seminarium . Osoby...» Czytaj dalej
Szkolenia