Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

27.06.2022

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2022 – otwarta rejestracja

20 czerwca br. Dyrekcja Generalna KE ds. Badań Naukowych i Innowacji otworzyła rejestrację na czwartą edycję Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbędą się wirtualnie 28 i 29 września 2022 r. Dwudniowe wydarzenie zgromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, którzy będą debatować jak kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie i poza nią.

Tegoroczna edycja European Research and Innovation Days daje uczestnikom możliwość dyskusji i kształtowania nowych rozwiązań wzmacniających odporność Europy i jej strategiczną autonomię. Program obejmuje sesje na temat nowej Europejskiej Agendy Innowacji, Europejskiego Roku Młodzieży, bogactwa europejskiej kreatywności kulturowej, misji UE i wielu innych tematów. Debatom towarzyszyć będzie Europejska Wioska Dni Badań i Innowacji , która zapewni przestrzeń do networkingu. W tym roku wioska obejmie kilka cyfrowych „domów”, reprezentujących politykę w zakresie badań i innowacji oraz innowacje, program Horyzont Europa oraz każdą z pięciu misji UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu, raka, oceanów, miast i gleby. Nowa, interaktywna wystawa zaangażuje...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.06.2022

Ukraina krajem stowarzyszonym z Horyzontem Europa!

Ukraina już oficjalnie posiada status kraju stowarzyszonego z programami: wspierającym badania i innowacje Horyzont Europa oraz z badawczo-szkoleniowym Euratom. Oznacza to, że ukraińskie podmioty mogą uczestniczyć w tych programach na takich samych zasadach, jak instytucje z krajów członkowskich UE.

Decyzja ta jest wsparciem uzupełniającym trwających już inicjatyw ERA4Ukraine, Horizon4Ukraine, ERC4Ukraine oraz MSCA4Ukraine, specjalnego programu stypendialnego o wartości 25 mln euro w ramach działań Marii Skłodowskiej Curie (MSCA). Warto dodać, że Europejska Rada ds. Innowacji również wspiera ukraińskie przedsiębiorstwa i start-upy zajmujące się zaawansowanymi technologiami i na ten cel przeznaczyła 20 mln euro . Zachęcamy serdecznie naukowców i przedsiębiorców do poszukiwania parterów do konsorcjów z Ukrainy. W celu poznania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z konsultantką p. Anną Przybysz , e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl , tel. 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2022

Daj się znaleźć! Zareklamuj się na stronie Komisji Europejskiej!

Znaczna większość konkursów ogłaszanych w ramach programu ramowego Horyzont Europa wymaga założenia konsorcjum projektowego. Znalezienie partnerów często staje się wyzwaniem, dlatego Komisja Europejska udostępnia specjalne miejsce na publikowanie ofert współpracy.

Mowa o zakładce partner search dostępnej na portalu Funding &tender opportunities (F&T) . Platforma dostępna jest dla każdego i pozwala zarówno przejrzeć aktualne ogłoszenia, jak też dodać własne. Partner search znajduje się w dwóch miejscach: pierwsze ogólne, widoczne z poziomu menu ( how to participate -> partner search ), gdzie można za pomocą dostępnych filtrów przeszukać całą bazę dostępnych ofert i drugie, wyświetlane pod ogłoszonymi konkursami w zakładce partner search announcements . Ta opcja pozwala przejrzeć konkretne ogłoszenia od innych podmiotów, chętnych do udziału w danym projekcie. I to właśnie w tym miejscu najlepiej opublikować własną ofertę współpracy! Treść ogłoszenia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.06.2022

Wyniki pierwszego tegorocznego naboru EIC Accelerator – 3 polskie firmy wśród wybranych do dofinansowania

Komisja Europejska wyłoniła do dofinansowania 74 projekty w ramach pierwszego w tym roku konkursu EIC Accelerator. Otrzymają one łącznie 382 mln euro finansowania w formie dotacji i komponentu inwestycyjnego. Firmy zostały wybrane spośród ponad 1000 start-upów i MŚP, które złożyły pełne wnioski o dofinansowanie (full application) w konkursie trwającym do 23 marca 2022 r. Do ostatniego etapu oceny, tj. spotkania z EIC Jury zostało zaproszonych 266 podmiotów. Zwycięskie przedsiębiorstwa otrzymają dotację i/lub komponent inwestycyjny, w zależności od swoich potrzeb, w wysokości do 17,5 mln euro. Z Polski dofinansowanie otrzymały 3 projekty: Ecopolplast sp. z o.o. – projekt Ecoplastomer, Breakthrough Technology...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.06.2022

Zapraszamy na cykl webinarów: A soil deal for Europe - mission possible in the Baltic Sea Region

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli - Business & Science Poland (BSP) oraz brukselskie oddziały z Estonii, Litwy i Łotwy zapraszają na cykl webinarów „A soil deal for Europe - mission possible in the Baltic Sea Region”. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 15 czerwca 2022 r. w godz. 9.30 – 11.30, a kolejne dwa tygodnie później. Uczestnicy pierwszego webinaru dowiedzą się jakie działania na szczeblach krajowych i unijnych zostały podjęte na rzecz jednej z misji programu Horyzont Europa, jaką jest „Zdrowa Gleba i Żywność”. Drugie spotkanie poświęcone będzie zaangażowaniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora prywatnego w realizację ww. misji....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.06.2022

Czerwcowe granty i stypendia EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w czerwcu 2022 r. 

Podnoszenie kompetencji naukowych dzięki mobilności – to hasło najlepiej określa kierunek, do którego dąży współczesny świat nauki. Udział w międzynarodowych projektach pozytywnie wpływa na rozwój kariery każdego badacza, a także stymuluje globalny transfer wiedzy. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedniego konkursu przedstawiamy Państwu listę zagranicznych grantów oraz stypendiów badawczych. Oferty skierowane są do naukowców będących na każdym etapie kariery naukowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na czerwiec 2022 r. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.06.2022

Szkolenie: Współpraca handlowo - usługowa z krajami niemieckojęzycznymi

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać towary lub świadczyć usługi w krajach niemieckojęzycznych, do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w naszym Centrum w dniu 21.06.2022 r., w godzinach 10:00-14:00.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się: jak przygotować ofertę handlową dla klientów z tych trzech rynków; jakie są zasady świadczenia usług transgranicznych w Austrii, Niemczech i Szwajcarii; którą formę prowadzenia działalności eksportowej wybrać dla swojej firmy, by skutecznie i bezpiecznie prowadzić biznes w Szwajcarii, Niemczech i Austrii; na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu międzynarodowych umów handlowych z klientami z Niemiec, Szwajcarii oraz Austrii i jak zabezpieczyć transakcje handlowe. Warsztaty poprowadzi p. Łukasz Żak , prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług, delegowaniem pracowników, zatrudnianiem cudzoziemców, prawem pracy oraz międzynarodową współpracą przedsiębiorstw. Kooperuje on m.in. z Kancelarią...» Czytaj dalej
Szkolenia
07.06.2022

Webinar: Klastry i misje w Horyzoncie Europa

Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców poruszających się w obszarze badań i innowacji na webinar poświęcony klastrom i misjom w programie ramowym Horyzont Europa, które odbędzie się 30 czerwca br. w godz. 10.00 – 11.15.

Zgodnie ze strukturą programu ramowego Horyzont Europa klastry i misje znajdują się w II filarze: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa . W ramach klastrów przewiduje się rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE oraz celów zrównoważonego rozwoju. Z kolei, celem misji jest sprostanie największym globalnym wyzwaniom poprzez zaproponowanie i wdrożenie nowych rozwiązań systemowych, które doprowadzą do przemian społecznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się więcej na temat klastrów i misji, poznają ich strukturę i cele, a także nauczą się odnajdywać konkursy z konkretnych dziedzin naukowych na portalu Komisji Europejskiej - Funding & tender opportunities. Szkolenie poprowadzą konsultantki Horyzontalnego Punktu...» Czytaj dalej
Szkolenia
30.05.2022

Komisja Europejska zwiększa budżet Horyzontu Europa, aby wspierać ekologiczne, zdrowotne i cyfrowe innowacje oraz naukowców z Ukrainy

Komisja Europejska przyjęła zmiany w programie pracy Horyzontu Europa na lata 2021-2022, zwiększając budżet o prawie 562 mln euro na dalsze wspieranie tzw. misji UE i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań ekologicznych, zdrowotnych i cyfrowych, a także wzmacnianie europejskich ekosystemów innowacji. Budżet programu na lata 2021 i 2022 wynosi obecnie łącznie prawie 16 mld euro . Z tej dodatkowej kwoty 507,1 mln euro przeznaczono na pięć misji UE, które stanowią nowy i innowacyjny sposób rozwiązywania największych wyzwań we współpracy z ludźmi w Europie i poza nią. Zainicjowane we wrześniu 2021 r. mają za zadanie dążyć do osiągnięcia ambitnych celów w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.05.2022

Komisja Europejska zaprasza na Dzień Informacyjny Horyzontu Europa na temat Klastra 3 – Civil Security for Society

Dzień Informacyjny Horyzontu Europa – Klaster 3 Civil Security for Society odbędzie się w formie online 28 czerwca 2022 r. w godz. 9:00-17:00. Dni Informacyjne to wyjątkowa okazja dla potencjalnych wnioskodawców, aby przygotować się do aplikowania o środki unijne.

Warto wziąć udział w wydarzeniu, aby dowiedzieć się o zasadach uczestnictwa i innych aspektach ubiegania się o dofinansowanie badań i innowacji związanych z bezpieczeństwem cywilnym . Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim. Klaster 3 stanowi część filaru II w programie Horyzont Europa, koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa i ma sześć celów: lepsza ochrona UE i jej obywateli przed przestępczością i terroryzmem, skuteczne zarządzanie granicami zewnętrznymi UE, odporna infrastruktura, zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego społeczeństwo europejskie odporne na klęski żywiołowe, wzmocnienie badań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa. Ogłoszenia o konkursach publikowane są na portalu Funding&tenders opportunities . Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.05.2022

Webinar: Równość płci w Horyzoncie Europa

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z programu ramowego Horyzont Europa na szkolenie poświęcone aspektom równości płci w Horyzoncie Europa. Wydarzenie będzie miało charakter online i odbędzie się już 9 czerwca br. w godz. 10:00-11:30.

W programie Horyzont Europa Komisja Europejska potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz równości płci w badaniach i innowacjach. W świetle obowiązujących zapisów prawnych w programie Horyzont Europa wprowadzono trzy główne poziomy, na których równość płci została uwzględniona, i które docelowo mają prowadzić do zwiększenia poziomu równouprawnienia. Są to: wymóg posiadania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) jako kryterium kwalifikowalności dla wszystkich wnioskodawców będących jednostkami sektora publicznego, ośrodkami badawczymi lub instytucjami szkolnictwa wyższego, chcących uczestniczyć w Horyzoncie Europa; włączenie wymiaru płci do treści przedstawionych we wniosku badań i innowacji; równowaga płci w zespołach badawczych. Szkolenie poprowadzą: p. Agnieszka Korpal – konsultantka...» Czytaj dalej
Szkolenia
20.05.2022

Scale-Up 100 – nowa inicjatywa Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC)

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) opublikowała zaproszenie do składania wniosków dla organizacji wspierających biznes na działania koordynujące i wspierające w ramach inicjatywy EIC Scale-Up 100.

EIC Scaleup 100 ma na celu wyłonienie 100 przedsiębiorstw start-upów z sektora deep-tech wspieranych przez EIC i z podobnych programów Unii Europejskiej, państw członkowskich i krajów stowarzyszonych z Horyzontem Europa, które to firmy mają potencjał, aby stać się globalnymi liderami lub potencjalnymi tzw. jednorożcami (unicorn), czyli start-upami o wycenie powyżej 1 mld euro. Zwycięski podmiot lub konsorcjum otrzyma od Komisji Europejskiej środki finansowe, które pomogą takim firmom rozwinąć ich strategie korporacyjne i przywódcze, dotrzeć do inwestorów strategicznych i partnerów, rozszerzyć działalność na skalę międzynarodową oraz uzyskać dostęp do innych programów wspierających rozwój. Budżet w konkursie to 7 mln euro. Wsparcie...» Czytaj dalej
Szkolenia