Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

26.11.2018

Strategia na Horyzont 2020 – indywidualne konsultacje

20 listopada 2018 r. odbyło się ważne wydarzenie pn. „Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020. Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynaradawiania jednostek naukowych” z udziałem władz zachodniopomorskich uczelni oraz dyrekcji i przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Spotkanie poświęcone było budowaniu strategii umiędzynaradawiania jednostek naukowych z wykorzystaniem działań finansowanych z programów ramowych badań i innowacji UE (w kontekście ustawy 2.0 oraz kolejnej oceny parametrycznej), w tym mających na celu: zwiększenie potencjału badawczego jednostek poprzez realizację prestiżowych międzynarodowych grantów naukowych, takich jak projekty European Research Council, zwiększenie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej doktorantów oraz...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.11.2018

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Po raz czternasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych. Poza nagrodą główną Kapituła Konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach: Start – dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw, Progres – dla firm „wieku średniego”, Senior – dla firm działających na rynku najdłużej, Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia. Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 19 grudnia 2018 r. poprzez...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
20.11.2018

Nabór wniosków wspierających rozwiązania w branży produkcyjnej, spożywczo-rolniczej i zdrowia

DIATOMIC organizuje konkurs skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z branży technologicznej, centrów kompetencji, ośrodków badawczych, naukowców oraz innowacyjnych start-upów działających w sektorze produkcji, spożywczo-rolniczym i zdrowia.

Głównym celem konkursu jest wdrożenie rozwiązań wykorzystujących podzespoły elektroniczne, czujniki oraz inteligentne obiekty i systemy w branży produkcyjnej, spożywczo-rolniczej i zdrowia. Aplikować do konkursu mogą małe konsorcja (2-3 partnerów), których członkowie pochodzą z krajów Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Proponowany skład konsorcjum powinien zawierać dostawców technologii w zakresie zaawansowanej mikroelektroniki i integracji inteligentnych systemów (np. centra kompetencji, ośrodki badawcze) oraz firmy działające we wspominanych gałęziach gospodarki. Wybrane w konkursie konsorcja będą mogły uczestniczyć w trójstopniowym programie oferującym m.in. do 200 tysięcy euro na zaproponowany projekt, wsparcie w zakresie technicznym i biznesowym, testy technologiczne, usługi networkingowe oraz...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
19.11.2018

Targi Pracy KARIERA 2018

Biuro Karier ZUT zaprasza na IX Targi Pracy KARIERA 2018, które odbędą się 27 listopada 2018 r. (wtorek).

Targi będą miały miejsce na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy Al. Piastów 42 w Szczecinie i odbędą się w godzinach od 10.00 do 15.00. Będą na nich obecne firmy i instytucje oraz pośrednicy pracy ze Szczecina, regionu i Polski. Studentom i absolwentom targi dają możliwość poznania działalności różnych firmy i instytucji, umożliwiają bezpośredni kontakt z pracodawcami. Nie jest to czas zbierania nowych długopisów i gadżetów, a raczej okazja do poznania rekrutera, szefa firmy czy managera, możliwość znalezienia miejsca na praktykę, staż, pracę na etacie lub dorywczą. Targom towarzyszą dodatkowe wydarzenia, czyli warsztaty, wykłady, prezentacje. Warsztat I Autoprezentacja, czyli jak...» Czytaj dalej
Inkubator
19.11.2018

Nagroda „EU Prize for Women Innovators 2019”

Komisja Europejska otworzyła szóstą edycję konkursu EU Prize for Women Innovators 2019.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości społecznej na temat potrzeby większej innowacyjności i większej liczby kobiet-przedsiębiorców, uznanie sukcesu kobiet w zakresie innowacji i stworzenie silnych wzorców do naśladowania. Konkurs jest finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. Nagroda docenia rolę kobiet w wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań oraz wyróżnia wybitne osiągnięcia kobiet prowadzących działalność gospodarczą, innowacyjne firmy. Nagroda zostanie przyznana łącznie 4 innowatorkom, które wywarły największy wpływ na ekosystem innowacji poprzez przekształcenie pomysłów w nowe i zaawansowane produkty lub usługi, z korzyścią dla obywateli europejskich. W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody: I nagroda: 100 tys. euro II...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.11.2018

Rządowe stypendia naukowe w Izraelu

Zapraszamy polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych (zwłaszcza kierunków ścisłych i przyrodniczych) do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu.

Na podstawie Programu wykonawczego na lata 2011-2014 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, strona izraelska co roku przyznaje: 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców; 1 stypendium na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowobadawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne; 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan . Stypendium obejmuje opłatę za studia i częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego. Warunki ubiegania się o stypendium: obywatelstwo polskie, wiek...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.11.2018

Krótkoterminowe wyjazdy naukowe w ramach Akcji COST pn. WECANet

Do 3 grudnia 2018 r. Akcja programu COST pn. WECANet - A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy prowadzi pierwszy nabór na krótkoterminowe wyjazdy naukowe (ang. STSM short-term scientific missions ) mające związek z tematyką grup roboczych tejże Akcji, czyli: Grupa Robocza 1. Numerical hydrodynamic modelling for WECs, WEC arrays/farms and wave energy resources (accuracy, uncertainty, coupling, applicability, usability) ; Grupa Robocza 2. Experimental hydrodynamic modelling and testing of WECs, WEC arrays/farms, PTO systems, and field data (accuracy, uncertainty, testing facility suitability, measurement techniques) ; Grupa Robocza 3. Technology of WECs and WEC arrays: The...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.11.2018

Konkursy w ramach Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020

Zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursów w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, które pomogą sfinansować pomysły projektowe.

Komisja Europejska otworzyła lub planuje nabór do ponad 370 tematów dotyczących różnych dziedzin. Zainteresowani przedsiębiorcy i naukowcy mogą znaleźć ogłoszenia dotyczące zdrowia, żywności, energii, transportu, zmian klimatycznych oraz innych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym społeczeństwem. Poszczególne propozycje można wyszukać za pomocą dedykowanej wyszukiwarki albo korzystając z przygotowanych przez KE programów pracy , które zawierają dodatkowo zapowiedzi kolejnych konkursów na rok 2020. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE , którzy udzielą bezpłatnego wsparcia w przygotowaniu wniosku projektowego, a po jego pozytywnej ocenie – w realizacji i finalnym rozliczeniu projektu.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.11.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Konsultant Enterprise Europe Network / Specjalista ds. komercjalizacji

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do zespołu Centrum Transferu Technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), lokalny lider w dziedzinie świadczenia usług doradczych dla firm i naukowców, poszukuje do swojego zespołu: Konsultanta Enterprise Europe Network / Specjalisty ds. komercjalizacji Opis stanowiska: Twoim głównym zadaniem na tym stanowisku będzie świadczenie usług doradczych w ramach realizacji projektu Enterprise Europe Network dla zachodniopomorskich MŚP. Dodatkowo, Twoja codzienna praca będzie polegać również na prowadzeniu i koordynowaniu procesów komercjalizacji naukowców ZUT. Więcej informacji można znaleźć na stronie RCIiTT poświęconej ww. projektowi oraz komercjalizacji . Twoja rola: wspieranie lokalnych firm w pozyskiwaniu nowych partnerów handlowych, badawczych i technologicznych...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
13.11.2018

Szkolenie: Możliwości rozwoju kariery naukowej i finansowania badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn. „Możliwości rozwoju kariery naukowej i finansowania badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych”, które odbędzie się 24 listopada 2018 r. w godz. 12:00-15:00 na Uniwersytecie Szczecińskim, w sali Rady Wydziału (127) WNEiZ, ul. Mickiewicza 64.

Planujesz zostać naukowcem? A może już wkroczyłeś w świat naukowy? Z pewnością wiesz, że rozwój kariery naukowej wiąże się nierozerwalnie ze strategicznym planowaniem oraz podejmowaniem nowych wyzwań. Podczas szkolenia spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy i dlaczego warto tworzyć plan rozwoju kariery naukowej oraz przybliżymy metody wyznaczania celów i ich zasadność. Podpowiemy także z jakich narzędzi skorzystać poszukując informacji o stypendiach i grantach międzynarodowych. Omówimy projekty, o jakie mogą aplikować młodzi naukowcy. Zaprezentujemy portal EURAXESS wspierający karierę młodych naukowców, a także omówimy możliwości finansowania badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych w ramach Horyzontu 2020. Szkolenie kierowane jest do studentów i...» Czytaj dalej
Szkolenia
13.11.2018

Warsztaty: EURAXESS – portal mobilnych naukowców. Granty, stypendia, oferty pracy

Zapraszamy na warsztaty pn. „EURAXESS – portal mobilnych naukowców. Granty, stypendia, oferty pracy”, które odbędą się 29 listopada 2018 r. w godz. 09:45-13:00, w siedzibie RCIiTT.

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych zasadami funkcjonowania oraz możliwościami oferowanymi przez portal EURAXESS , w szczególności do naukowców znajdujących się na różnych szczeblach kariery. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak działa portal, w jaki sposób wyszukiwać ofert pracy i granty dla naukowców, a także założą własne konto aby móc komunikować się z naukowym światem i uczestniczyć w wydarzeniach kierowanych do badaczy. Podczas spotkania zostaną także przedstawione narzędzia do planowania kariery oferowane przez portal EURAXESS oraz zasady tworzenia i publikowania naukowego CV. Forma warsztatów będzie interaktywna, dlatego niezbędne jest przyniesienie przez każdego uczestnika własnego komputera mobilnego . Pomocne będzie również przygotowanie...» Czytaj dalej
Szkolenia
13.11.2018

Spotkanie informacyjne: Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki nt. pozyskania finansowania w ramach programów ERA-NET

Zapraszamy wszystkich naukowców i przedsiębiorców na spotkanie informacyjne pn. „Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki nt. pozyskania finansowania w ramach programów ERA-NET”, które odbędzie 30 listopada 2018 r. o godz. 09:00.

Potrzebujesz źródła finansowania do zrealizowania swojego pomysłu na projekt B+R? Masz kontakty międzynarodowe i nie wiesz jak je wykorzystać? RCIiTT zaprasza na spotkanie podczas którego zostaną przedstawione zasady aplikowania i realizacji projektów w ramach programów ERA-NET. Formuła programów grupy ERA-NET zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich w celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) oraz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Program ERA-NET COFUND powstał w ramach Horyzontu 2020, przy dofinansowaniu UE. Spotkanie skierowane jest do naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność B+R z międzynarodowych programów. Odbędzie się 30 listopada 2018 r. w godz. 09:00...» Czytaj dalej
Szkolenia