Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

20.03.2020

Wirtualny Dzień Informacyjny i spotkanie brokerskie Bio-Based Industries Joint Undertaking 2020

Wspólne przedsięwzięcie organizowane już siódmy raz przez BBI i Komisję Europejską ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 odbędzie się w formie wirtualnej. Za pomocą narzędzi online będzie też można odbyć indywidualne spotkania networkinowe z przedstawicielami jednostek zainteresowanych udziałem w tegorocznych naborach.

Wirtualny BBI JU Info Day 2020 zostanie rozszerzony na dwa dni. Rozpocznie się 22 kwietnia 2020 r. i skupi się na 16 tematach konkursowych ogłoszonych w tegorocznym naborze. Przedstawiciele Bio-Based Industries Consortium oraz Komisji Europejskiej omówią poszczególne tematy oraz przedstawią jak napisać dobry, skuteczny wniosek. Transmisja online rozpocznie się o godzinie 9:30 i potrwa do 12:50. Druga część dnia, a także dzień 23 kwietnia 2020 r. to wirtualne indywidualne spotkania umówione wcześniej przez platformę BBI JU Partnering Platform. Organizatorzy przewidzieli też jeszcze jedną sesję spotkań, która odbędzie się 12 maja 2020 r. Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w RCIiTT ZUT...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2020

Nadchodzące nabory wniosków - Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych RCIiTT ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza do zapoznania się z najnowszymi tematami naborów wniosków na projekty badawczo-innowacyjne w ramach wspólnego przedsięwzięcia na rzecz bioprzemysłu. Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) to partnerstwo publiczno-prywatne o wartości 3,7 mld euro między UE a konsorcjum BIC (Bio-based Industries Consortium), które w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020 realizuje wizję i cele strategiczne dla branży bioprzemysłu.

W tegorocznym naborze, którego budżet wynosi 87 mln € , proponowanych jest 16 tematów konkursowych pogrupowanych według czterech strategicznych orientacji: Feedstock, Process, Products i Market uptake. Projekty skierowane są do konsorcjów międzynarodowych składających się z jednostek naukowych oraz przedstawicieli bioprzemysłu (minimum 3 jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych z PR UE Horyzont 2020 ). Pełna lista tematów wraz z dokładnymi opisami zakresów tematycznych znajduje się w Rocznym Planie Pracy BBI JU 2020 . BBI JU oferuje również narzędzie wspomagające budowanie konsorcjów projektowych - BBI JU Partnering Platform . Nabory zostaną uruchomione 15 kwietnia i potrwają do 3 września...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2020

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zapewnia o kontynuacji prac w okresie pandemii

Aktualnie w trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników i interesariuszy, większość pracowników ERC pracuje w sposób zdalny. Jednakże agencja dokłada wszelkich starań, aby utrzymać ciągłość prowadzonych spraw w tym wyjątkowym okresie: - działania związane z zarządzaniem dotacjami są kontynuowane, nie da się jednak wykluczyć, że ewentualnie pojawiające się ograniczenia techniczne mogą wpłynąć na czas reakcji i odpowiedzi ze strony pracowników, - oceny panelowe wniosków są obecnie organizowane zdalnie. Takie działanie powinno pozwolić na sfinalizowanie pierwszego etapu oceny wniosków złożonych do konkursu Starting Grants do końca tego tygodnia. W tej chwili ERC nie przewiduje żadnych opóźnień w nadchodzących ocenach lub terminach składania...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.03.2020

Przedłużone terminy składania wniosków w najbliższych konkursach H2020

W związku z wybuchem pandemii COVID – 19 i związanymi z nią ograniczeniami, które mogą utrudnić kandydatom przygotowanie i złożenie wniosków, Komisja Europejska zdecydowała, że przedłuży pierwotne terminy ich składania. Wydłużenie okresu naboru dotyczy tych konkursów w ramach programu Horyzont 2020, których pierwotny termin zawierał się w przedziale czasowym „od teraz” do 15 kwietnia 2020 r.

Nowe terminy przyjmowania wniosków w ramach każdego konkursu i tematu są opublikowane na stronach portalu Funding & Tenders . W przypadku konkursu: IMI2-2020-21-01 nie obowiązuje przedłużenie terminu składania wniosków, tj. 31 marca 2020 r. Natomiast dla konkursu EIC-SMEInst-2018-2020 nabór zostaje przedłużony o 48 godzin, tj. do piątku 20 marca 2020 r. do godziny 17:00 (CET). Więcej informacji w tym zakresie udziela konsultant ds. Programów Ramowych UE p. Agnieszka Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.03.2020

Polska w Horyzoncie 2020

Ponad 564 mln euro pozyskały polskie jednostki w ramach programu finansowania badań i innowacji Horyzont 2020. W ujęciu tematycznym, polskie specjalizacje to ICT, MSCA, Transport, Widening, Infrastruktury badawcze, Energia, Żywność oraz wsparcie dla Innowacyjnych MŚP. Nowe statystyki uczestnictwa Polski w H2020 są dostępne na stronie KPK PB UE.

Do tej pory w H2020 podpisano lub są przygotowywane umowy grantowe na łączną kwotę ponad 53,4 mld euro. Wynik Polski to 1534 realizowane projekty i 231 koordynacji. Ogółem 772 polskich instytucji (22% wzrost w ostatnim roku), co stanowi 2,55% organizacji z UE28, otrzymało łącznie 564,2 mln euro dofinansowania. To ponad 1/5 środków, które trafiły do nowych krajów. Udział Polski w budżecie H2020 przeznaczonym na kraje UE wzrósł do 1,16%. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem . Źródło: strona Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.03.2020

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Programy stypendialne: im. gen. Władysława Andersa, im. Ignacego Łukasiewicza, im. Stefana Banacha, Polonista, Poland my firts choice, wymiana stypendialnych w ramach umów bilateralnych, stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu do stypendystów programów dla naukowców: im. Mieczysława Bekkera, im. Prof. Franciszka Walczaka, im. Stanisława Ulama, im. Wilhelminy Iwanowskiej, wymian w ramach umów bilateralnych, możliwa jest zmiana terminu wyjazdu lub przyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym. W takim przypadku NAWA prosi o złożenie wniosku z propozycją zmiany terminu i akceptacją ośrodka goszczącego. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium. W przypadku konieczności zmian w projektach instytucjonalnych:...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.03.2020

Trwa nabór wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI-2) w PR UE Horyzont 2020

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) jest największym na świecie partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jest to partnerstwo między Komisją Europejską a europejskim przemysłem farmaceutycznym, które realizowane jest w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE serdecznie zaprasza do zapoznania się z tematami naborów wniosków na projekty badawczo-innowacyjne oferowanych przez ten mechanizm.

Obecnie trwa nabór do 6 tematów konkursowych, które skierowane są do międzynarodowych konsorcjów składających się z jednostek badawczych i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Wszystkie konkursy przeprowadzane są w trybie dwu-etapowym. Do 21 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska czeka na wstępne wnioski (tzw. pre-proposals). Wnioski z I-go etapu zostaną poddane ewaluacji i tylko wybrane propozycje zostaną zaproszone do II etapu – napisania pełnego wniosku z terminem do 5 listopada 2020 roku . Lista otwartych naborów: 1. Early diagnosis, prediction of radiographic outcomes and development of rational, personalised treatment strategies to improve long-term outcomes in psoriatic arthritis IMI2-2020-20-01; 2. Innovations to accelerate vaccine...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.03.2020

Polskie sukcesy w projektach MSCA RISE

Projekty MSCA RISE (Research and Innovation Staff Exchange) to projekty, których celem jest wymiana wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniające się do rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu europejskich badań i rozwoju kariery pracowników. Polskie jednostki radzą sobie w tych konkursach bardzo dobrze – w latach 2014-2019 liczba polskich uczestnictw w finansowanych projektach przekroczyła 100!

Aby zachęcić wszystkich przyszłych wnioskodawców, poniżej prezentujemy projekty RISE, które są koordynowane przez polskie jednostki naukowe: • RENOIR – koordynowany przez Politechnikę Warszawską (z udziałem Politechniki Wrocławskiej jako partnera); • CLATHROPROBES – koordynowany przez Uniwersytet Wrocławski; • TICASS – koordynowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie (z udziałem Stowarzyszenia Edukacja, Nauka, Kultura jako partnera); • CONMECH – koordynowany przez Uniwersytet Jagielloński; • GREEN-MAP koordynowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (projekt realizowany od 1.01.2020 r.) Dodatkowo przypominamy o otwartym ostatnim konkursie na projekty MSCA RISE w programie Horyzont 2020. Wnioski można składać do 28 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.03.2020

Otwarte nabory na stypendia Fulbrighta dla polskich badaczy, dydaktyków i studentów

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.

Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór trwa do 24 kwietnia 2020 r. Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.03.2020

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w marcu 2020 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na marzec 2020 , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania z różnych dziedzin. Zachęcamy do korzystania ! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa , e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl , tel. 91...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.03.2020

Komisja Europejska otwiera dodatkowy nabór wniosków na finansowanie rozwoju metod terapeutycznych i diagnostycznych do walki z zakażeniami koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się na całym świecie koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 Komisja Europejska postanowiła uruchomić dodatkowy, specjalny nabór wniosków pn. Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus infections (IMI2-2020-21-01) . Nabór realizowany jest w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI-2 Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Komisja oczekuje, że wnioski złożone w ramach tego tematu poszerzą wiedzę na temat COVID-19, a szerzej – całej rodziny koronawirusów, w celu przyczynienia się do zwiększenia gotowości sektora zdrowia publicznego, skutecznego zarządzania oddziałami zakaźnymi oraz systemów wczesnego reagowania na obecne i przyszłe wybuchy zakażenia. Ze względu na potrzebę szybkiej realizacji przedsięwzięcia propozycje muszą przewidywać...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 8 ofert współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: 1. Hiszpańskie Centrum Technologiczne poszukuje firmy do projektu w ramach konkursu Fast Track to Innovation, którego celem jest opracowanie biodegradowalnego i kompostowalnego, wielowarstwowego opakowania o wysokiej barierowości do pakowania żywności. Preferowanym partnerem jest producent i dystrybutor przekąsek, takich jak suszone owoce, orzechy, chipsy, cukierki, krakersy i inne produkty, szczegóły . 2. Hiszpańskie MŚP specjalizujące się w rozwiązaniach ICT i posiadające duże doświadczenie w koordynowaniu europejskich projektów poszukuje partnera klinicznego, który mógłby dołączyć do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze