Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

19.06.2020

Poszukiwani partnerzy do współpracy w ramach projektów BBI (Bio-Based Industries) w PR UE Horyzont 2020.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w RCIiTT ZUT w Szczecinie informuje, że przedstawiciele Uniwersytetu Ben Guriona w Negevie (Izrael) poszukują partnerów zainteresowanych wspólnym wnioskowaniem do dwóch projektów w ramach konkursu Bio-Based Industries w PR Horyzont 2020.

Izraelska grupa badawcza Phyto-Lipid Biotech Lab (PLBL) z Ben Gurion University of Negev szuka partnerów do zbudowania konsorcjum i składania wniosków do dwóch otwartych naborów wniosków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Bio-Based Industires (BBI) w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020: 1. BBI-2020-SO1-F3 Produce ingredients with high nutritional value from aquatic sources. Poszukiwani partnerzy z wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania strumieni bocznych procesu przetwórstwa rybnego i którzy mogą przyczynić się do opracowania nowego systemu dostarczania opartego na kontrolowanym jakościowo bogatym w PUFA naturalnym nanoemulgowanym produkcie lnianym kapsułkującym olej rybny. 2. BBI-2020-SO2-R1 Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.06.2020

Poradnik: Jak pomyślnie złożyć wniosek – EIC Pathfinder (FET Open i FET Proactive) jest już dostępny

W ramach Access2EIC – projektu finansowanego przez Komisję Europejską w celu wzmocnienia Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych (NCP) Programu Ramowego Horyzont 2020 , opracowano poradnik dla osób ubiegających się o granty Europejskiej Rady ds. Innowacji. Zawiera on przydatne wskazówki dotyczące pisania wniosku i aplikowania do EIC Pathfinder (FET Open i FET Proactive) przez konsorcja. Przewodnik dostarcza ważnych informacji dotyczących procesu aplikowania i stanowi kluczową pomoc dla uniwersytetów, MŚP, firm typu spin-off, start-upów w zrozumieniu zasad konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2020

Europejski Zielony Ład (European Green Deal)

W ramach obecnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020, Komisja Europejska przekaże 1 mld euro na konkurs Zielony Ład w celu wsparcia walki ze zmianą klimatu.

Założeniem projektów, które otrzymają dofinansowanie jest ekologiczne i cyfrowe ożywienie gospodarcze, przyspieszenie różnorodności biologicznej odnawialnych źródeł energii, czysty transport, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i modernizacja w kierunku cyrkularnej gospodarki. Celem inicjatywy jest wkład w osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Europę. Co więcej, współpraca z partnerami międzynarodowymi umożliwi poprawę światowych norm środowiskowych. Zaproszenie do składania wniosków obejmuje aż 11 obszarów, w tym: • 8 tematycznych dotyczących konkretnych, kluczowych innowacji technologicznych i społecznych, które odzwierciedlają główne kierunki pracy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu; • 3 horyzontalne, które opierają się na wzmocnieniu wiedzy, pozycji obywateli i współpracy międzynarodowej. Dodatkowe inicjatywy związane z planem działań na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.06.2020

Nowa struktura paneli w ERC w 2021 i 2022

W związku z istotnymi zmianami w Programach Pracy na rok 2021 i 2022, Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała pełną strukturę paneli, w których oceniane będą wnioski. Aktualizacja treści dotyczy dziedziny fizyki, inżynierii (PE), a także nauk społecznych oraz humanistycznych (SH). Nadrzędnym jej celem jest wykorzystanie pełnego potencjału osób aplikujących przy założeniu, że realizacja projektu prowadzić ma do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Nowa struktura oraz krótka prezentacja dotycząca szczegółów zmian znajduje się na stronie internetowej ERC . Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.06.2020

Nabór do projektu: „Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT”, w ramach którego specjaliści z firm zrzeszonych w Klastrze IT świadczą bezpłatnie usługi doradcze dla przedsiębiorców ze Szczecina. Projekt trwa do 20 lipca 2020 r.

Udział w projekcie „Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT” pozwoli lokalnym przedsiębiorcom dowiedzieć się: czy i jak przenieść swój biznes do świata on-line, z jakich rozwiązań chmurowych mogą skorzystać i jak stworzyć odpowiednie regulaminy usług chmurowych (cloud computing), jak zautomatyzować działania marketingowe i ułatwić proces pozyskiwania klienta, który system do zarządzania organizacją będzie odpowiedni (gotowe rozwiązania vs custom made), o rozwiązaniach pozwalających na zdalne monitorowanie pracy maszyn i ludzi. Usługi doradcze w projekcie będą świadczone w formie indywidualnych konsultacji z Ekspertami Klastra IT oraz w formie grupowej poprzez szkolenia (webinaria). Do projektu mogą przystąpić przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy posiadający siedzibę...» Czytaj dalej
Szkolenia
03.06.2020

Stypendia badawcze w Japonii

Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki zaprasza naukowców ze stopniem doktora (uzyskanym nie wcześniej niż 2 kwietnia 2014 r.) do składania wniosków na długoterminowe (12-24 miesięcy) stypendia badawcze w Japonii. Stypendium powinno rozpocząć się w ostatnim kwartale tego roju, tj. między 1 października a 30 grudnia 2020 r. Dokumentacja w języku angielskim powinna zawierać: formularz zgłoszeniowy, list akceptujący (zaproszenie) od przyszłego japońskiego gospodarza wizyty, list rekomendacyjny od aktualnego opiekuna naukowego lub przełożonego kandydata, kopię dyplomu doktorskiego, pismo z placówki macierzystej kierujące kandydata na stypendium (ten dokument należy przygotować w języku polskim i załączyć w osobnym pliku). Zgłoszenia należy przesyłać do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.06.2020

Czerwcowe granty i stypendia EURAXESS dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w czerwcu 2020 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.06.2020

Szkolenie on-line: Wszystko co musicie wiedzieć o poszukiwaniu partnerów do projektów

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie poświęcone narzędziom pozwalającym znaleźć konsorcjantów w celu wspólnego aplikowania o unijne środki na badania i rozwój. Wydarzenie w formie zdalnej odbędzie się 18 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00-11.30.

Większość projektów finansowanych przez UE jest realizowana we współpracy z innymi instytucjami. Znalezienie odpowiednich partnerów do konsorcjum (krajowych i zagranicznych), posiadających interesujące nas kompetencje to bardzo ważny aspekt, rzutujący na otrzymanie finansowania, a w konsekwencji na dalsze powodzenie realizowanego projektu. Istnieją różne możliwości wyszukiwania partnerów, jednakże przyświeca im jeden cel, którym jest wspieranie autorów propozycji projektowych przy budowaniu konsorcjów. W czasie wydarzenia dowiedzą się Państwo m.in. jak publikować oferty współpracy na portalu Funding & tender opportunities , czym jest baza Partnership Opportunities Database , a także gdzie znaleźć informacje na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej i beneficjentów finansowanych już projektów. Szkolenie...» Czytaj dalej
Szkolenia
28.05.2020

Dyżur ekspercki: Skorzystaj z szansy i zostań Ekspertem KE

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na zdalny dyżur ekspercki poświęcony możliwości zostania Ekspertem Komisji Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca 2020 r.

Jeśli posiadają Państwo wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działacie w sferze badawczo-rozwojowej lub biznesie oraz posługujecie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, macie ogromną szansę zostać Ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski projektowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Pełnienie funkcji eksperta wiąże się z obowiązkami, ale i wieloma korzyściami, nie tylko finansowymi. Jest to szansa uzyskania praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, poznania wymagań i oczekiwań KE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do tego prestiżowego grona zachęcamy do udziału w zdalnym dyżurze eksperckim, który odbędzie się 16 czerwca 2020 r. Wydarzenie ma formę 60-cio minutowych konsultacji on-line...» Czytaj dalej
Szkolenia
28.05.2020

Konsultacje projektu strategicznego programu badań i innowacji w obszarze lotnictwa

Grupa interesariuszy z branży lotniczej zainicjowała publiczne konsultacje w sprawie strategicznej agendy badawczej i innowacyjnej (SRIA) dla zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Czystego Lotnictwa w ramach programu Horyzont Europa. Ankietę można wypełnić do 11 czerwca 2020 r.

Działania w ramach proponowanego partnerstwa mają być wkładem sektora lotniczego w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez przyspieszenie rozwoju zintegrowanych technologii lotniczych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i konkurencyjności UE. Inicjatywa podjęta została w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, projektu unijnej strategii ( European Green Deal ). W związku z powyższym, społeczność specjalistów z branży lotniczej i wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia ankiety , stanowiącej pierwszy z dwóch etapów procesu konsultacji. Okres przeglądu oraz uwzględnienie zebranych informacji zwrotnych stanowić będą fazę drugą, co pozwoli na sfinalizowanie projektu SRIA. Ostateczny dokument zostanie dostarczony do Komisji Europejskiej z końcem czerwca...» Czytaj dalej
Programy Badawcze