Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Listopad 2021

30.11.2021

Otwarty nabór na roczne staże badawcze w USA

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza na roczne, w pełni finansowane, staże badawcze dla młodych naukowców. Nabór wniosków do Programu BioLAB trwa do 1 lutego 2022 r. Program BioLAB skierowany jest do studentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków biologiczno-chemicznych lub medycznych. Staż pozwala na prowadzenie badań w jednej z czterech instytucji: University of Virginia; University of Chicago; University of Texas: Southwestern Medical Center; Oklahoma Medical Research Foundation. Udział w Programie BioLAB obejmuje: staż w laboratorium badawczym pod nadzorem doświadczonego superwizora; wynagrodzenie w formie stypendium; pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA; ubezpieczenie medyczne. Aby móc wziąć udział w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.11.2021

Ruszyła rejestracja do udziału w misji: Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta

Komisja Europejska poprzez Program Horyzont Europa pragnie nie tylko wspierać rozwój nauki, badań i innowacji, ale także zrealizować misje – zobowiązania do podjęcia najważniejszych wyzwań społecznych stojących obecnie przed światem i Europą. Jedną z nich jest misja „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta”, która zakłada, że do 2030 roku 100 miast w Europie osiągnie neutralność klimatyczną i stanie się wzorem do naśladowania dla reszty Europy.

W dniu 25 listopada 2021 r., Komisja Europejska ogłosiła dla miast zaproszenie do udziału w misji (EoI) . Dołączenie do misji sprawi, że miasta staną się nie tylko liderami w innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach dążących do neutralności klimatycznej, ale także przyniesie wiele korzyści dla samych mieszkańców, m. in. poprzez poprawę jakości powietrza w aglomeracjach miejskich czy zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia. Miasta biorące udział w misji przygotują i wdrożą „ Kontrakt klimatyczny miasta ”, który będzie współtworzony z lokalnymi interesariuszami i mieszkańcami. Korzyści, jakie przyniesie udział w misji i jej realizacja to między innymi: indywidualne porady i pomoc ze...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.11.2021

Szkolenie on-line: Jak przygotować się do transformacji cyfrowej?

Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników firm do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line, które będzie wprowadzeniem w temat transformacji cyfrowej. Szkolenie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 10:00.

Transformacja cyfrowa to pojęcie zyskujące na popularności, której dynamiczny wzrost obserwujemy od momentu wybuchu pandemii COVID-19. Rozwój koncepcji Przemysłu 4.0. dodatkowo zwiększył zainteresowanie tym zjawiskiem. Wielu przedsiębiorców błędnie postrzega transformację cyfrową jako szybkie wdrożenie innowacyjnej technologii, z której będą mogli natychmiast korzystać czerpiąc wyłącznie profity. Część z nich wprost twierdzi, że wystarczy uruchomienie strony w mediach społecznościowych, aby stwierdzić że proces cyfryzacji dobiegł końca, lub też, posiadając technologię, starają się dopasować do niej funkcjonowanie przedsiębiorstwa, najlepiej “na wczoraj”. Tymczasem transformacja cyfrowa to proces który rozpoczyna się na długo przed wdrożeniem konkretnych rozwiązań. Aby był efektywny, musi zostać gruntownie przemyślany i...» Czytaj dalej
Szkolenia
22.11.2021

Komisja Europejska pragnie powołać pierwszego Przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Innowacji

Komisja Europejska zaprasza wybitnych liderów innowacji do ubiegania się o stanowisko Przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council, EIC). Celem nowoutworzonego stanowiska jest zapewnienie strategicznego przywództwa dla Rady. Przypomnijmy, że EIC została ustanowiona w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa, a jej zadaniem jest wspieranie przełomowych innowacji w całym cyklu życia – od wczesnego etapu innowacji po weryfikację koncepcji, transfer technologii i finansowanie. Rada składa się z niezależnych ekspertów pochodzących z europejskiego ekosystemu innowacji, czyli m.in. z naukowców, przedsiębiorców, biznesmenów oraz przedstawicieli administracji publicznej. Stanowisko jest przewidziane jako praca na pełen etat z kadencją ograniczoną do 4 lat (możliwe jest...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.11.2021

Webinar: Google Profil Firmy - popraw widoczność w lokalnych wynikach wyszukiwania

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza start-upy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej na webinar poświęcony narzędziu Google Profil Firmy i możliwościom dotarcia do klientów jakie ono daje. Webinar odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. w godz. 10:00-11:00.

Zwiększ widoczność w internecie dzięki bezpłatnemu profilowi w Google Profil Firmy. Podczas webinaru pokażemy rozwiązania za pomocą których Twoja firma będzie mogła: dotrzeć do swoich potencjalnych odbiorców znajdujących się w okolicy; poprawić swoją widoczność w wynikach wyszukiwania oraz w Google Maps; kontaktować się z klientami bezpośrednio z poziomu wizytówki. Dodatkowo opowiemy również o: nowościach w Google Profil Firmy; na co zwrócić uwagę tworząc profil; jak stworzyć bezpłatną stronę internetową. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników, może otrzymać dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych, a po zapisaniu się do programu, także do kursu wideo, poświęconego analityce i reklamie w internecie oraz możliwość...» Czytaj dalej
Szkolenia
17.11.2021

Webinar: Audyt projektu finansowanego z Programu Ramowego Horyzont 2020

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty realizujące projekty w ramach Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020. Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia 2021 r. w godz. 9:00 – 11:00.

Przeprowadzanie audytu zewnętrznego projektu finansowanego ze środków UE jest nieodłączną częścią systemu wdrażania funduszy unijnych. Audyt stanowi niezależną ocenę projektu, natomiast jego przedmiot podyktowany jest zasadami programu, w ramach którego pozyskano wsparcie na realizację grantu. Podczas webinaru dowiedzą się Państwo o możliwych kontrolach i audytach , jakie mogą mieć miejsce w projekcie Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020, o tym jak przebiega cały proces audytowy przeprowadzany przez zewnętrzny podmiot na zlecenie Komisji Europejskiej (w tym z poziomu Portalu Funding and Tenders) oraz jakie dokumenty należy gromadzić na etapie realizacji projektu, aby płynnie i sprawnie...» Czytaj dalej
Szkolenia
16.11.2021

Dyżur ekspercki: EIC Accelerator – finansowanie przełomowych innowacji dla firm

Serdecznie zapraszamy na dyżur ekspercki przedsiębiorstwa z sektora MŚP, firmy o średniej kapitalizacji (tzw. small mid-caps do 500 pracowników), a także osoby zamierzające założyć start-up/MŚP, które chciałyby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia w działaniu EIC Accelerator Programu Ramowego UE Horyzont Europa.

EIC Accelerator oferuje wsparcie finansowe dla firm posiadających innowacyjne, przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) minimum w skali europejskiej oraz zamierzające wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Proponowane jest finansowanie mieszane w formie grantu w wysokości maksymalnie 2,5 mln euro, 70% kosztów kwalifikowalnych oraz komponentu inwestycyjnego – equity od 0,5 mln euro do 15 mln euro . Podczas dyżuru uczestnicy uzyskają informacje na temat zasad udziału w konkursie, terminów konkursu, elementów dokumentacji aplikacyjnej oraz procesu naboru i oceny wniosków. Wydarzenie ma formę godzinnych konsultacji on-line ze specjalistą Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie...» Czytaj dalej
Szkolenia
16.11.2021

Pierwsze firmy wyłonione do dofinansowania w konkursie EIC Accelerator Horyzontu Europa

Europejska Rada ds. Innowacji wyłoniła do dofinansowania 65 wniosków złożonych przez innowacyjne firmy z sektora MŚP w ramach działania EIC Accelerator Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. Wspomniane projekty dotyczące realizacji przełomowych rozwiązań w dziedzinach takich jak m.in.: technologie cyfrowe, zdrowie, energetyka, biotechnologia opiewały na łączną kwotę 363 mln euro. Wnioskodawcy pochodzą z 16 krajów. To pierwsza partia wybranych do wsparcia firm, które złożyły wnioski w naborze do dnia 16 czerwca 2021 r. Projekty złożone w drugim cut-off, tj. do 6 października 2021 r. podlegają obecnie ocenie.

Co ciekawe, szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyło się tzw. finansowanie mieszane ( blended finance ) – aż 60 z 65 podmiotów zawnioskowało o taką formę wsparcia. Oznacza to, że aż 227 mln euro z kwoty 363 mln euro przyjmie formę komponentu inwestycyjnego. Przypomnijmy, że w ramach działania EIC Accelerator , o dofinansowanie może ubiegać się pojedyncze przedsiębiorstwo, głównie z sektora MŚP (w tym start-upy), który wykazuje wysoki potencjał do wzrostu, posiada przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) i zamierza wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Firmy mogą ubiegać się o tzw. finansowanie mieszane (grant – maksymalnie 2,5 mln EUR, co stanowi...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.11.2021

Spotkanie informacyjne na temat konkursu Staff Exchange

Komisja Europejska zaprasza na spotkanie informacyjne na temat konkursu Staff Exchange. Wydarzenie będzie miało formę on-line i odbędzie się 19 listopada 2021 r. w godz. 10.30 – 12.30. Rejestracja nie jest wymagana, wystarczy dołączyć do spotkania . Staff Exchange to jedno z Działań Marii Skłodowskiej-Curie polegające na międzynarodowej, międzysektorowej oraz interdyscyplinarnej współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczo-innowacyjnych. Komisja Europejska szczególnie zachęca do kooperacji międzysektorowej, a więc instytucje z sektora MŚP również mogą myśleć o wzięciu udziału w konkursie. Wymiana poszczególnych pracowników powinna być tak zaplanowana, aby wykorzystać uzupełniające się wiedzę, umiejętności i kompetencje naukowców, którzy muszą wnieść bezpośredni wkład...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.11.2021

Szkolenie on-line: eBay i Amazon - sprzedaż krok po kroku

Amazon i Ebay są największymi na świecie platformami e-commerce, a sprzedaż za ich pośrednictwem wydaje się skutecznym sposobem na sprzedaż produktów do klientów w Europie. Czy są to portale sprzedażowe dla każdego i jak wykorzystać ich potencjał by zwiększyć sprzedaż produktów Twojej firmy? Żeby się o tym przekonać zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 10:00.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm, które planują sprzedaż na platformach typu marketplace: Ebay i Amazon. Podczas szkolenia przedstawimy podstawy prowadzenia działalności na Ebay i Amazon. Opowiemy jak przygotować się do sprzedaży i wskażemy jakie kwestie formalne należy spełnić prowadząc sprzedaży zagraniczną, jak założyć konto na platformach i stworzyć swój sklep, karty produktów, które wysoko pozycjonują produkt w wynikach wyszukiwania i zainteresują kupujących. Przedstawimy różnicę między sprzedażą Private Label a Arbitrage/Wholesale . Powiemy jak dostarczyć towar do klienta w modelach sprzedaży FBA i FBM w przypadku Amazona i jakie korzyści lub trudności mogą się wówczas pojawić. Dowiecie się także czym...» Czytaj dalej
Szkolenia
09.11.2021

Narzędzie Partner Search: Pomoc w tworzeniu konsorcjum

Program Horyzont Europa charakteryzuje się ciekawymi tematami konkursowymi na projekty badawcze i innowacyjne, które prowadzi się najczęściej w międzynarodowych konsorcjach. Co do zasady konsorcjum takie powinno składać się minimum z trzech niezależnych instytucji z trzech różnych państw. Portal Funding & tender opportiunities umożliwia nie tylko odnalezienie tematów konkursowych, ale także partnerów, z którymi będzie można podjąć współpracę!

Narzędzie Partner Search daje możliwość zamieszczenia krótkiej oferty (do 500 znaków ze spacjami) w języku angielskim, wyrażającej chęć przystąpienia do projektu w danym temacie. Ofertę taką można wystawić w dwóch trybach: Expertise offer – kiedy przedstawiamy swoją instytucję jako potencjalnego partnera w projekcie; Expertise request – kiedy poszukujemy odpowiednich instytucji do uzupełnienia konsorcjum projektowego. Szczególnie interesująca jest pierwsza opcja, bo wyraża nie tylko chęć udziału w projekcie, ale też pośrednio pozwala zaprezentować jednostkę jako eksperta w danej dziedzinie, co może stwarzać wiele szans na współpracę w przyszłości. Narzędzie Partner Search umożliwia także przeszukiwanie bazy instytucji zarejestrowanych na portalu i znalezienia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.11.2021

Listopadowe granty i stypendia Euraxess

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą grantów i stypendiów Euraxess, do których nabory trwają w listopadzie 2021 r.

Podnoszenie kompetencji naukowych dzięki mobilności – to hasło najlepiej określa kierunek, do którego dąży współczesny świat nauki. Udział w międzynarodowych projektach pozytywnie wpływa na rozwój kariery każdego badacza, a także stymuluje globalny transfer wiedzy. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedniego konkursu przedstawiamy Państwu listę zagranicznych grantów oraz stypendiów badawczych. Oferty skierowane są do doktorantów i naukowców będących na każdym etapie kariery naukowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na listopad 2021 r. Euraxess Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć Euraxess w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze