Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Lipiec 2020

30.07.2020

Aplikowanie o granty MSCA IF - praktyczne porady

Zachęcamy do zapoznania się z poradnika poświęconego aplikowaniu o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA IF), który przygotowano w ramach projektu przygotowanym w ramach projektu Net4Mobility+. W dokumencie znalazły się m.in...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.07.2020

Horyzont 2020 – ostatnia szansa na udział w projektach dot. bezpiecznej i czystej energii

Zapraszamy do zapoznania się z tematami konkursowymi ostatnich naborów wniosków w obszarze Secure, clean and efficient energy PR UE Horyzont 2020. Szczególnie zachęcamy do zamieszczania ofert współpracy pod interesującymi Państwa tematami, to niezwykła okazja zareklamowania swojej jednostki na portalu Komisji Europejskiej: Funding & tender opportunities.

Poniżej prezentujemy 12 tematów z obszaru Secure, clean and efficient energy , do których nabór trwa do 1 września 2020 r. Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024) Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India Low carbon industrial production using CCUS Geological Storage Pilots Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region) International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuels International cooperation with USA and/or China...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.07.2020

Zostań supervisorem naukowca z zagranicy!

Jedną z najlepszych możliwości rozwoju kariery dla naukowców w ramach PR Horyzont 2020 są programy związane z mobilnością, czyli Działania Marii Skłodowskiej-Curie. Aktualnie trwa nabór do prestiżowego konkursu Individual Fellowship (IF).

Stypendium IF stwarza badaczom możliwość rozwijania kariery naukowej poprzez realizację badań w Europie ( European Fellowships ) oraz poza nią ( Global Fellowships ). Stypendia są przeznaczone dla osób z tytułem naukowym doktora lub z co najmniej 4 letnim doświadczeniem w pracy badawczo-naukowej. Z grantu MSCA IF mogą skorzystać również polskie instytucje, zapraszając naukowców z zagranicy do opracowania wspólnej aplikacji. Wniosek przygotowywany jest przez indywidualnego naukowca, lecz powinien być konstruowany razem z instytucją przyjmującą ( Host Institution ). Bardzo ważne jest zaangażowanie opiekuna z jednostki przyjmującej. Opiekun merytoryczny, czyli supervisor powinien być uznanym autorytetem w dziedzinie, której dotyczy wniosek projektowy....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.07.2020

Oferty stypendialne w ramach programu Individual Fellowship MSCA

Hiszpański uniwersytet zaprasza naukowców posiadających stopnień doktora i/lub min. 4 letnie doświadczenie badawcze w dziedzinie informatyki lub robotyki, do wspólnego aplikowania o grant Individual Fellowship w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w PR Horyzont 2020.

Individual Fellowship MSCA jest programem stypendialnym mającym za zadanie wspierać rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Uniwersytet z Hiszpanii, występujący w roli instytucji przyjmującej, proponuje naukowcom z dziedziny informatyki lub robotyki nawiązanie partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie wniosku o finansowanie stypendium IF MSCA. Poniżej szczegółowy ofert: Research on graph neural networks to create...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.07.2020

Future Tech Week 2020

Future Tech Week jest corocznym wydarzeniem poświęconym projektom wyznaczającym nowe trendy w sferze naukowej, technologicznej i biznesowej, które jest organizowane w ramach „Europejskich Dni Badań i Innowacji”. Odbędzie się ono w dniach 21-25 września 2020 r.

Podczas planowanych webinariów odbędzie się szereg sesji poświęconych badaniom i innowacjom. Prezentowane będą wybrane projekty i ich wyniki z wielu różnych obszarów tematycznych, m.in. sztucznej inteligencji i IT, zdrowia i biotechnologii, energii i środowiska, nanotechnologii, nanomateriałów, kultury i społeczeństwa. Wydarzenie jest organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z platformą FETFX . Misją FETFX jest wyjaśnienie dlaczego badania nad technologiami jutra (ang. Future & Emerging Technologies, FET) są rzeczywiście potrzebne, jak pozwalają generować innowacje i jakie korzyści przynoszą społeczeństwu w perspektywie długoterminowej. Zapraszamy Państwa do udziału i zgłaszania własnych pomysłów za pośrednictwem strony internetowej Future Tech Week . Wszelkich wskazówek udzielają...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.07.2020

Poszukiwani kandydaci do Rady Naukowej ERC

Komisja Europejska rozpoczęła nabór kandydatów na członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Niezależny Komitet Identyfikacyjny wystosował listy konsultacyjne do głównych organizacji reprezentujących europejskie środowisko naukowe z prośbą o wytypowanie odpowiednich kandydatur. Propozycje mogą być także kierowane ze strony innych organizacji.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.07.2020

Ułatwienia w dostępie do finansowania z gwarancją InnovFin SMEG

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), którego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania, rozszerzył listę kryteriów kwalifikowalności upoważniających przedsiębiorców do skorzystania z preferencyjnego finansowania zwrotnego z gwarancją InnovFin SME Guarantee...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.07.2020

Europejska Przestrzeń Badawcza – dotychczasowe osiągnięcia

Europejska Przestrzeń Badawcza (ang. European Research Area, ERA) jest głównym polem prowadzenia polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie jednolitego obszaru badań pozwalającego na swobodny przepływ osób (naukowców), wiedzy i technologii. Jej wdrożenia opiera się na dokumencie ERA Roadmap 2015-2020 i krajowych planach działań, w których państwa członkowskie oraz kraje stowarzyszone przedstawiły swoje cele oraz zamierzone inicjatywy w tym zakresie. Podejmowane są one w ramach sześciu obszarów priorytetowych dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.07.2020

Lipcowe granty i stypendia EURAXESS dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w lipcu 2020 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.07.2020

Laboratoria i zaplecze naukowe Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) dostępne dla Ciebie

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej - WBC (Joint Research Centre – JRC) stale udostępnia infrastruktury badawcze osobom z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego. W praktyce oznacza to bezpłatny dostęp do laboratoriów i zaplecza naukowego dla badaczy pracujących w środowisku akademickim, przemyśle, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), zlokalizowanych w krajach członkowskich UE oraz stowarzyszonych z Programem Ramowym Horyzont 2020 . Ta część strategii WCB ma na celu m.in.: - rozpowszechnianie wiedzy naukowej; - zwiększenie konkurencyjności; - zapewnienie integracji między nauką i biznesem. Naukowcy mają szansę pracować w dziedzinach takich jak: - bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (laboratoria Euratom); - chemia;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.07.2020

Jak przygotować wniosek do PR H2020 w obszarze efektywność energetyczna?

Zachęcamy wszystkich, którzy zamierzają złożyć wniosek w obszarze efektywność energetyczna w terminie do 10 września 2020 r., do zapoznania się z Guidelines for the Calculation of Project Performance Indicators . Wskazówki opracowane zostały przez EASME, Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na podstawie analizy poprzednio złożonych wniosków. Dokument zawiera między innymi wytyczne dotyczące stosowania wskaźników realizacji projektu. Stwarza to szansę na uzyskanie wysokiej oceny składanego wniosku. Szczegółowych informacji udziela z p. Sara Tabor-Osińska , e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl , tel. 91 449 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.07.2020

Dyżur ekspercki on-line: Jak rozwinąć pomysł na biznes?

Masz świetny pomysł na biznes, ale nie wiesz jak zabrać się do jego realizacji?

Weź udział w naszym dyżurze eksperckim i dowiedz się: • jak sprawdzić czy pomysł na biznes okaże się sukcesem? • jak znaleźć klientów? • jak przygotować ofertę i sprawdzić jej atrakcyjność? • jak przygotować się do wejścia na rynek? Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 15 lipca 2020 r ., w godz. 09:00-15:00, w formie on-line. Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji. Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Dyżur poprowadzi kierownik działu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości RCIiTT , p. Magdalena Ostrowska. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Magdaleną Ostrowską ,...» Czytaj dalej
Szkolenia