Ułatwienia w dostępie do finansowania z gwarancją InnovFin SMEG

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), którego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania, rozszerzył listę kryteriów kwalifikowalności upoważniających przedsiębiorców do skorzystania z preferencyjnego finansowania zwrotnego z gwarancją InnovFin SME Guarantee.

InnovFin SME Guarantee (InnovFin SMEG) to instrument finansowy PR Horyzont 2020, którego celem jest zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania zwrotnego. Narzędziem jest gwarancja udzielana przez EFI, pokrywająca część ryzyka instytucji finansowych z tytułu finansowania udzielonego przedsiębiorcom. Dzięki gwarancji, instytucje finansowe są w stanie oferować finansowanie na warunkach lepszych, niż rynkowe. W Polsce preferencyjne finansowania z gwarancją InnovFin SMEG oferują: PKO Leasing (w formie preferencyjnego leasingu i pożyczek o wartości do 13 mln PLN) oraz CVI Dom Maklerski (finansowanie private debt w zakresie 8-30 mln PLN).

Nowo wprowadzone ułatwienia w dostępie do preferencyjnej oferty obejmują m.in.:

  • dopuszczenia do finansowania przedsiębiorców wdrażających innowacje - wcześniej w ramach tego kryterium wymagane było wytwarzanie lub rozwój innowacyjnych produktów, procesów lub usług;
  • umożliwienie skorzystania z finansowania przez przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników - wcześniej z finansowania mogły skorzystać tylko firmy zatrudniające do 500 osób;
  • udostępnienie preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców inwestujących w cyfryzację.

Ponadto gwarancja InnovFin SMEG została podniesiona z poziomu 50% do 80%. Nowe warunki mogą być stosowane wstecznie, dla umów finansowania zawartych od 6 kwietnia 2020 r.

Pełną listę zmian kryteriów kwalifikowalności można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Komentarze