Jak przygotować wniosek do PR H2020 w obszarze efektywność energetyczna?

Zachęcamy wszystkich, którzy zamierzają złożyć wniosek w obszarze  efektywność energetyczna w terminie do 10 września 2020 r., do zapoznania się z Guidelines for the Calculation of Project Performance Indicators. Wskazówki opracowane zostały przez EASME, Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na podstawie analizy poprzednio złożonych wniosków. Dokument zawiera między innymi wytyczne dotyczące stosowania wskaźników realizacji projektu. Stwarza to szansę na uzyskanie wysokiej oceny składanego wniosku. 

Szczegółowych informacji udziela z p. Sara Tabor-Osińska, e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.