Oferty stypendialne w ramach programu Individual Fellowship MSCA

Hiszpański uniwersytet zaprasza naukowców posiadających stopnień doktora i/lub min. 4 letnie doświadczenie badawcze w dziedzinie informatyki lub robotyki, do wspólnego aplikowania o grant Individual Fellowship w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w PR Horyzont 2020.

Individual Fellowship MSCA jest programem stypendialnym mającym za zadanie wspierać rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości.

Uniwersytet z Hiszpanii, występujący w roli instytucji przyjmującej, proponuje naukowcom z dziedziny informatyki lub robotyki nawiązanie partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie wniosku o finansowanie stypendium IF MSCA. Poniżej szczegółowy ofert:

Termin zgłoszenia zainteresowania wybraną ofertą: 1 sierpnia 2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z konsultantką naszego Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE, p. Agnieszką Aloksa: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl.

Komentarze