Future Tech Week 2020

Future Tech Week jest corocznym wydarzeniem poświęconym projektom wyznaczającym nowe trendy w sferze naukowej, technologicznej i biznesowej, które jest organizowane w ramach „Europejskich Dni Badań i Innowacji”. Odbędzie się ono w dniach 21-25 września 2020 r.

Podczas planowanych webinariów odbędzie się szereg sesji poświęconych badaniom i innowacjom. Prezentowane będą wybrane projekty i ich wyniki z wielu różnych obszarów tematycznych, m.in. sztucznej inteligencji i IT, zdrowia i biotechnologii, energii i środowiska, nanotechnologii, nanomateriałów, kultury i społeczeństwa.

Wydarzenie jest organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z platformą FETFX. Misją FETFX jest wyjaśnienie dlaczego badania nad technologiami jutra (ang. Future & Emerging Technologies, FET) są rzeczywiście potrzebne, jak pozwalają generować innowacje i jakie korzyści przynoszą społeczeństwu w perspektywie długoterminowej.

Zapraszamy Państwa do udziału i zgłaszania własnych pomysłów za pośrednictwem strony internetowej Future Tech Week. Wszelkich wskazówek udzielają także konsultanci FETFX, e-mail: futuretechweek@fetfx.eu.

Komentarze