Laboratoria i zaplecze naukowe Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) dostępne dla Ciebie

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej - WBC (Joint Research Centre – JRC) stale udostępnia infrastruktury badawcze osobom z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego. W praktyce oznacza to bezpłatny dostęp do laboratoriów i zaplecza naukowego dla badaczy pracujących w środowisku akademickim, przemyśle, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), zlokalizowanych w krajach członkowskich UE oraz stowarzyszonych z Programem Ramowym Horyzont 2020.

Ta część strategii WCB ma na celu m.in.:
- rozpowszechnianie wiedzy naukowej;
- zwiększenie konkurencyjności;
- zapewnienie integracji między nauką i biznesem.

Naukowcy mają szansę pracować w dziedzinach takich jak:
- bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (laboratoria Euratom);
- chemia;
- nauki biologiczne/przyrodnicze;
- nauki fizyczne;
- ICT;

Wyniki prowadzonych badań będą miały realny wpływ na kształtowanie polityki UE. 

Już teraz można aplikować o otwarty dostęp do infrastruktury JRC w odpowiedzi na ogłoszone na stronie EU Science Hub konkursy.
 

Komentarze