Poszukiwani kandydaci do Rady Naukowej ERC

Komisja Europejska rozpoczęła nabór kandydatów na członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Niezależny Komitet Identyfikacyjny wystosował listy konsultacyjne do głównych organizacji reprezentujących europejskie środowisko naukowe z prośbą o wytypowanie odpowiednich kandydatur. Propozycje mogą być także kierowane ze strony innych organizacji.

Kryteria wyboru uwzględniają doskonałość, zasięg naukowy, równowagę płci i różnorodność geograficzną. Członków Rady Naukowej powołuje się na czteroletnią kadencję, a zwycięzcy obecnego naboru obejmą urząd w 2021 r., wraz z rozpoczęciem następnego programu badań naukowych i innowacji UE- Horyzontu Europa. Dodatkowo część osób zasili pulę kandydatów na przyszłych zastępców członków Rady.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 września 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

123_0.png