Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Listopad 2019

29.11.2019

Nowe programy MNiSW: Społeczna odpowiedzialność nauki i Doskonała nauka

Poniżej przedstawiamy dwa programy przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do których wnioski można składać tylko do 5 grudnia 2019. Warto się pospieszyć.

Program: Społeczna odpowiedzialność nauki ma na celu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Program składa się z dwóch modułów: - Popularyzacja nauki i promocja sportu - Wsparcie dla bibliotek naukowych Szczegóły na stronie internetowej . Program: Doskonała nauka ma na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.11.2019

Nowe oferty współpracy w ramach Horyzont 2020

Poniżej przedstawiamy możliwości współpracy z Maltańskiej Rady ds. Badań Naukowych (MCST) z jednostkami naukowo-badawczymi z Polski

Zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursowymi w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa) oraz wyzwań społecznych SC6 (Europa w zmieniającym się świecie): • SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education • SwafS-08-2019-2020: Research innovation needs & skills training in PhD programmes • SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science • SwafS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement gender equality plans • SwafS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap • SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation • SwafS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impact •...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.11.2019

Szkolenie: Crowdfunding + kampania promocyjna = sukces start’upu

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników ZUT oraz startupy na szkolenie pn. Crowdfunding + kampania promocyjna = sukces start’upu, które odbędzie się już 12 grudnia 2019 r.

Na szkoleniu dowiecie się jak w efektywny sposób rozpocząć działalność gospodarczą. Jak bez ryzyka, zbudować dobrze prosperujący biznes, z dużymi szansami na rozwój. Poznacie tajniki marketingu i narzędzia, które w łatwy sposób pomogą wypromować firmę. Będziecie mieli okazję poznać crowdfunding. Czym właściwie jest i dlaczego jest tak popularny? Szkolenie poprowadzą pracownicy RCIiTT - p. Magdalena Ostrowska, p. Daria Wróbel i p. Aleksandra Rajska. Zapraszamy do rejestracji .» Czytaj dalej
Szkolenia
22.11.2019

RCIiTT ZUT rekrutuje: Specjalista ds. administracyjnych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) , jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej: Specjalisty ds. administracyjnych Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z nadzorowaniem realizacji prac zleconych przez poszczególne jednostki ZUT na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz obsługa procesu zakupów na potrzeby RCIiTT i jego klientów, a w szczególności: opiniowanie i rejestracja umów dotyczących realizacji prac zleconych, opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych przez poszczególne jednostki ZUT w ramach realizacji prac zleconych, rozliczanie prac zleconych ZUT administrowanych przez RCIiTT, obsługa bieżących i planowanych zakupów na potrzeby RCIiTT i jego klientów, w tym współpraca z...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.11.2019

POLNOR CCS 2019 – konkurs z zakresu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w ramach funduszy norweskich i EOG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłosiło konkurs POLNOR CCS 2019.

Zakres tematyczny konkursu - wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym: • Pełna analiza łańcucha wartości • Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS • Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2 • Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę • Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi. Projekty muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu. Promotor projektu musi być odpowiednio upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu których składa wniosek....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.11.2019

Szybka ścieżka – konkurs z zakresu urządzeń grzewczych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą wpisywać się w tematykę niskoemisyjnych technologii grzewczych.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maksymalnie 5 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 200 mln zł , w tym 20 mln zł na projekty realizowane w województwie mazowieckim oraz 180 mln zł na projekty realizowane w pozostałych województwach. Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje na temat konkursu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.11.2019

Spotkanie informacyjne: Raz a dobrze - prace zlecone ZUT krok po kroku

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zaprasza wszystkich pracowników ZUT w Szczecinie zainteresowanych tematyką prac zleconych na rzecz podmiotów zewnętrznych na każdym etapie ich realizacji, na spotkanie informacyjne pn.: Raz a dobrze - prace zlecone ZUT krok po kroku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie w godz. 9:00 – 15:00. Jego celem będzie pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat prowadzenia odpłatnej działalności badawczej w ZUT. Uczestnicy poznają zasady obsługi prac zleconych krok po kroku – od pomysłu poprzez przygotowanie, negocjacje i zawarcie umowy, na rozliczeniu i odbiorze pracy kończąc. W programie przewidziane są zarówno panele tematyczne o charakterze wykładowym, które poprowadzą pracownicy RCIiTT, jak i podsumowująca spotkanie sesja pytań i odpowiedzi do ekspertów z udziałem m.in. zastępców kwestora, radcy prawnego oraz rzecznika patentowego ZUT. Szczegółowych...» Czytaj dalej
Szkolenia
21.11.2019

Warsztaty: Podstawy kreatywnego myślenia

Serdecznie zapraszamy Studentów ZUT na warsztaty z generowania nowatorskich pomysłów i oryginalnych rozwiązań, które odbędą się w dniu 5 grudnia br.

Współczesny świat stawia przed nami wyzwania globalne, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Będą mogli im sprostać tylko ludzie dobrze wyedukowani i twórczy, zdolni rozwiązywać problemy praktyczne i poznawcze, z jakimi mamy do czynienia w domu, uczelni, zakładzie pracy. Z tego też względu zapraszamy na trening kreatywności, których program obejmuje ćwiczenia indywidualne i grupowe mające pobudzić i rozwinąć zdolności generowania nowych i wartościowych pomysłów. Przygotowany przez nas zestaw zadań i ćwiczeń pomoże rozwinąć charakterystyczne cechy twórczego myślenia takie jak: płynność – rozumiana jako odwaga i łatwość w wytwarzaniu pomysłów, giętkość – gotowość do zmiany kierunku myślenia, oryginalność –...» Czytaj dalej
Szkolenia
20.11.2019

Spotkanie informacyjne: Fundusze Europejskie dla nauki i biznesu w 2020 roku

Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na spotkanie informacyjne poświęcone finansowaniu projektów ze środków Funduszy Europejskich.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości finansowania projektów uczelni i jednostek naukowo badawczych oraz możliwości wsparcia innowacyjnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego zaplanowanych na rok 2020. Dodatkowo zaprezentowane zostaną inne mechanizmy finansowania - w ramach Programu Ramowego: Horyzont 2020 . Poprowadzą je specjaliści z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 w godz. 10.00 - 14:30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. Szczegółowych informacji udziela p. Martyna Bober , e-mail: mbober@zut.edu.pl , tel. 91 449 44 69....» Czytaj dalej
Szkolenia
20.11.2019

POLNOR 2019 – konkurs finansowany przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu: Badania stosowane

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ogłosiło konkurs na polsko-norweskie projekty badawcze w różnych obszarach tematycznych o charakterze aplikacyjnym. Program „Badania stosowane” wspiera też początkujących naukowców, którzy planują swoją karierę w nauce międzynarodowej.

Zakres tematyczny: • zdrowie i opieka społeczna, • przemysł i technologie informacyjne, • żywność i zasoby naturalne, • energia, transport i klimat, • rozwój społeczny i gospodarczy, • pojazdy bezzałogowe. Dla każdego obszaru tematycznego będzie osobna lista rankingowa. O dofinansowanie mogą biegać się: Po stronie polskiego partnera Po stronie norweskiego partnera organizacje badawcze organizacje badawcze przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo Projekty muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Do kwalifikującego się konsorcjum musi należeć co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Norwegii. Principal Investigator (PI) musi być polskim naukowcem, odpowiedzialnym za kierowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.11.2019

Wydarzenie: PoliSSH perspective on Horizon Europe

W dniu 27 listopada 2019 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się wydarzenie pn. PoliSSH Perspective on Horizon Europe, organizowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Konferencja skierowana jest do władz Polskiej Akademii Nauk, dyrekcji jej instytutów, przedstawicieli innych instytucji naukowych (w tym uniwersytetów), badaczy i kierowników projektów. Główne przemówienie wygłosi p. Harald Hartung, przewodniczący Działu: Sprawiedliwe społeczeństwa i dziedzictwo kulturowe w Komisji Europejskiej (DG ds. Badań Naukowych i Innowacji). Wydarzenie ma wesprzeć udział naukowców z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych w programach ramowych UE, w szczególności Horyzont Europa – następcy Horyzont 2020. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a rejestracja trwa do 21 listopada 2019 . Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej oraz na FB .» Czytaj dalej
Szkolenia
18.11.2019

Warsztaty: Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? – techniki, narzędzia, kompetencje

Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zainteresowanych tematem skutecznego zarządzania projektami badawczymi – na warsztaty: Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? – techniki, narzędzia, kompetencje.

Aby wziąć udział w wydarzeniu nie trzeba być kierownikiem projektu.

Szkolenie ma na celu: • Omówienie techniki oraz konkretnego narzędzia dotyczące zarządzania zespołem projektowym (szkolenie – pokazuje, jak w praktyce stosować konkretne rozwiązania. Zadania skierowane do uczestników uzupełnione są bogatym materiałem „teoretycznym”). • Wyrobić miękkie kompetencje komunikacyjne, jakimi powinien się cechować dobry kierownik projektu. • Zaprezentować najważniejsze oprogramowanie, którym można się posłużyć do zarządzania zespołem. • Pokazać przykładowe rozwiązania w sferze dokumentacji projektowej. • Pomóc w opracowywaniu harmonogramów projektów, planowaniu zasobów, definiowaniu ryzyka oraz ocenianiu dokonań projektowych. • Podpowiedzieć, jak skutecznie pisać wnioski grantowe. • Wskazać, jakie rozwiązania można przenieść do badań ze sfery biznesowej – szkoleniowiec pokazuje, że techniki...» Czytaj dalej
Szkolenia