Szybka ścieżka – konkurs z zakresu urządzeń grzewczych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą wpisywać się w tematykę niskoemisyjnych technologii grzewczych.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maksymalnie 5 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo.


Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 200 mln zł, w tym 20 mln zł 
na projekty realizowane w województwie mazowieckim oraz 180 mln zł na projekty realizowane w pozostałych województwach.


Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa 
od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest p. Agnieszka Kasprowiak, e-mail: Agnieszka.Kasprowiak@zut.edu.pl, tel. 91 449 40 91.

Komentarze