POLNOR 2019 – konkurs finansowany przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu: Badania stosowane

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ogłosiło konkurs na polsko-norweskie projekty badawcze w różnych obszarach tematycznych o charakterze aplikacyjnym. Program „Badania stosowane” wspiera też początkujących naukowców, którzy planują swoją karierę w nauce międzynarodowej.

Zakres tematyczny:
•    zdrowie i opieka społeczna,
•    przemysł i technologie informacyjne,
•    żywność i zasoby naturalne,
•    energia, transport i klimat,
•    rozwój społeczny i gospodarczy,
•    pojazdy bezzałogowe.


Dla każdego obszaru tematycznego będzie osobna lista rankingowa.
O dofinansowanie mogą biegać się:

Po stronie polskiego partnera

Po stronie norweskiego partnera

organizacje badawcze

organizacje badawcze

przedsiębiorstwo

przedsiębiorstwo


Projekty muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Do kwalifikującego się konsorcjum musi należeć co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Norwegii. Principal Investigator (PI) musi być polskim naukowcem, odpowiedzialnym za kierowanie projektu od strony naukowej. Nie musi być odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie wniosku.


Następujące rodzaje badań/prac kwalifikują się do dofinansowania:
•    Badania podstawowe
•    Badania przemysłowe
•    Eksperymentalne prace rozwojowe


Koszty badań podstawowych są kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z badaniami przemysłowymi lub eksperymentalnymi zaplanowanymi we wniosku i są niezbędne. Mogą obejmować maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie w konkursie POLNOR 2019 wynosi 100% dla jednostek badawczych. W przypadku przedsiębiorstw kwota dofinansowania będzie ustalana indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od wielkości firmy, rodzaju prowadzonych prac (od 40% do 80%). Budżet norweskich partnerów nie powinien przekroczyć 40% całkowitego budżetu projektu. 


Realizacja projektu może trwać 36 miesięcy, dofinansowanie jakie można uzyskać to 500.000 EUR – 1.500.000 EUR. Budżet konkursu to 49 745 454 EUR. Końcowa data kwalifikowalności wydatków: 30.04.2024.


Nabór wniosków prowadzony jest do 12 grudnia 2019 za pomocą systemu elektronicznego

Na stronie Research Council of Norway (RCN) dostępne jest narzędzie Partner Search do wyszukiwania instytucji chcących wziąć udział w programach badawczych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy Norweskich i EOG). Wyszukiwarka ma pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami z krajów beneficjentów i krajów darczyńców w projektach badawczych.

Szczegółowe zasady oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCBR.
 

Komentarze