Spotkanie informacyjne: Raz a dobrze - prace zlecone ZUT krok po kroku

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zaprasza wszystkich pracowników ZUT w Szczecinie zainteresowanych tematyką prac zleconych na rzecz podmiotów zewnętrznych na każdym etapie ich realizacji, na spotkanie informacyjne pn.: Raz a dobrze - prace zlecone ZUT krok po kroku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie w godz. 9:00 – 15:00. Jego celem będzie pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat prowadzenia odpłatnej działalności badawczej w ZUT. Uczestnicy poznają zasady obsługi prac zleconych krok po kroku – od pomysłu poprzez przygotowanie, negocjacje i zawarcie umowy, na rozliczeniu i odbiorze pracy kończąc.

W programie przewidziane są zarówno panele tematyczne o charakterze wykładowym, które poprowadzą pracownicy RCIiTT, jak i podsumowująca spotkanie sesja pytań i odpowiedzi do ekspertów z udziałem m.in. zastępców kwestora, radcy prawnego oraz rzecznika patentowego ZUT.

Szczegółowych informacji udziela p. Magdalena Zięba, e-mail: Magdalena.Zieba@zut.edu.pl, tel. 91 449 44 08. Zachęcamy także do przesyłania ewentualnych pytań do ekspertów na ww. adres e-mail.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji na to wydarzenie.

Tagi
Szkolenia
Komentarze