Wydarzenie: PoliSSH perspective on Horizon Europe

W dniu 27 listopada 2019 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się wydarzenie pn. PoliSSH Perspective on Horizon Europe, organizowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Konferencja skierowana jest do władz Polskiej Akademii Nauk, dyrekcji jej instytutów, przedstawicieli innych instytucji naukowych (w tym uniwersytetów), badaczy i kierowników projektów.


Główne przemówienie wygłosi p. Harald Hartung, przewodniczący Działu: Sprawiedliwe społeczeństwa i dziedzictwo kulturowe w Komisji Europejskiej (DG ds. Badań Naukowych i Innowacji). 


Wydarzenie ma wesprzeć udział naukowców z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych w programach ramowych UE, w szczególności Horyzont Europa – następcy Horyzont 2020. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a rejestracja trwa do 21 listopada 2019.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej oraz na FB.
 

Tagi
Szkolenia
Komentarze