Warsztaty: Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? – techniki, narzędzia, kompetencje

Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zainteresowanych tematem skutecznego zarządzania projektami badawczymi – na warsztaty: Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? – techniki, narzędzia, kompetencje.

Aby wziąć udział w wydarzeniu nie trzeba być kierownikiem projektu.

Szkolenie ma na celu:
•    Omówienie techniki oraz konkretnego narzędzia dotyczące zarządzania zespołem projektowym (szkolenie – pokazuje, jak w praktyce stosować konkretne rozwiązania. Zadania skierowane do uczestników uzupełnione są bogatym materiałem „teoretycznym”).
•    Wyrobić miękkie kompetencje komunikacyjne, jakimi powinien się cechować dobry kierownik projektu.
•    Zaprezentować najważniejsze oprogramowanie, którym można się posłużyć do zarządzania zespołem.
•    Pokazać przykładowe rozwiązania w sferze dokumentacji projektowej.
•    Pomóc w opracowywaniu harmonogramów projektów, planowaniu zasobów, definiowaniu ryzyka oraz ocenianiu dokonań projektowych.
•    Podpowiedzieć, jak skutecznie pisać wnioski grantowe.
•    Wskazać, jakie rozwiązania można przenieść do badań ze sfery biznesowej – szkoleniowiec pokazuje, że techniki i narzędzia skutecznego project menagera można z powodzeniem stosować także w przypadku realizowania projektów badawczych.
•    Odpowiedzieć na pytanie, czy różne metodyki prowadzenia projektów (PMI, Prince2, AGILE, SCRUM i inne) można zastosować w wypadku projektów badawczych.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?
•    Wnioskodawcy, którzy chcą przygotować się do roli kierownika projektu oraz realizujący badania jako kierownicy bądź członkowie zespołów (poszerzenie swojego warsztatu).
•    Badacze aplikujący o granty.
•    Osoby chcące doskonalić swoje kompetencje dotyczące komunikowania się z innymi.
•    Badacze zainteresowani oprogramowaniem wykorzystywanym w pracy grupowej.
•    Badacze pragnący lepiej prezentować siebie środowisku oraz skutecznie promować swoje badania.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Piotr Siuda – profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor monografii „Publikacje naukowe” wydanej przez PWN. Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.


Warsztaty odbędą się 4 grudnia 2019 w godz. 8:30 - 15:00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Agatą Skrobek, e-mail: Agata.Skrobek@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.

Zapraszamy do rejestracji - liczba miejsc jest ograniczona.
 

Tagi
Szkolenia
Komentarze