Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym?

Warsztaty dla naukowców ZUT przygotowujących się do roli kierownika projektu, a także osób już realizujących projekty badawcze i zainteresowanych doskonalenie swoich zdolności komunikacyjnych oraz chcących poznać oprogramowanie wykorzystywane do pracy w grupie.

Liczba miejsc
24
Data rozpoczęcia
04.12.2019 — 08:30
Termin przyjmowania zgłoszeń
01.12.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Warsztat
Opis wydarzenia

Uczestnicy warsztatów:

  • nauczą się skutecznie pisać wnioski grantowe,
  • uzyskają pomoc w opracowaniu harmonogramu projektu, planowaniu zasobów, definiowaniu ryzyka oraz ocenie dokonań projektowych,
  • zgłębią techniki oraz narzędzia (w tym oprogramowanie) do zarządzania zespołem projektowym
  • rozwiną miękkie kompetencje komunikacyjne przydatne kierownikom projektów
  • poznają dobre praktyki prowadzenia dokumentacji projektowej,
  • dowiedzą się jak korzystać z metod prowadzenia projektów (PMI, Prince2, AGILE, SCRUM i inne) w projektach badawczych.
Wykładowca
Fałsz
dr hab.
Piotr
Siuda
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tak
Nie
Agenda
08:30-10:15
Projekty badawcze (oraz wnioski projektowe) – wprowadzenie:
- Czym są projekty i po co się je robi?
- Jak rozumieć zarządzanie projektem?
- Struktura zespołów projektowych oraz myślenie projektowe.
- Niepowodzenia i pułapki w projektach.
- Jak pisać wnioski – kilka podstawowych zasad oraz dobre praktyki.
dr hab. Piotr Siuda, UKW w Bydgoszczy
not-promoted
10:30-11:30
Projekty badawcze a projekty „biznesowe”:
- Różne metodyki zarządzania projektami biznesowymi, czyli kilka słów o PMI, PRINCE 2, IPMA – czy da się je przełożyć na projekty badawcze?
- Biznesowe podejścia do zarządzania projektem – charakterystyka.
- Podejścia LEAN, AGILE oraz SCRUM – czy przydatne w badaniach?
- Karta projektu oraz zakresu.
dr hab. Piotr Siuda, UKW w Bydgoszczy
not-promoted
12:00-13:30
Jak zarządzać projektem etap po etapie, czyli narzędzia i techniki przydatne w cyklu życia projektu:
- Poszczególne etapy projektu.
- Koncepcja projektu.
- Jak zaczynać projekt – wnioski oraz karty.
- Jak dobrze dobrać zespół projektowy.
- Jak wyznaczać odpowiedzialność w projekcie.
- Techniki zarządzania zakresem projektu (WBS – Work Brakedown Structure).
- Zarządzanie czasem (harmonogramy, wykresy Gantta, wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu).
- Przykłady macierzy służących do zarządzania zakresem i czasem projektu.
- Zarządzanie kosztem – budżet, typy wydatków, szacowanie kosztów.
- Zarządzanie jakością oraz ryzykiem (narzędzia; np. Kano, diagram Ishikawy, metoda 635, macierze prawdopodobieństw i wpływu ryzyka).
dr hab. Piotr Siuda, UKW w Bydgoszczy
not-promoted
13:45-15:00
Style zarządzania projektem oraz komunikacja z zespołem (w tym oprogramowanie):
- Typy kierowników projektów oraz cechy dobrego kierownika.
- Waga komunikacji z zespołem.
- Spotkania zespołu badawczego.
- Narzędzia komunikacji (np. Asana, Monday.com, Trello, Jira, Slack, Wunderlist i inne).
- Podstawowe błędy w komunikacji.
- Jak monitorować i kontrolować przebieg prac (karty kontrolne, Ishikawa i inne).
- Czy warto przeprowadzić ewaluację projektu.
dr hab. Piotr Siuda, UKW w Bydgoszczy
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
sala Szwalnia (115, I piętro)

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Kryteria rekrutacji

Warsztaty dla naukowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Organizator wydarzenia
Agata Skrobek
Agata
Skrobek
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

konsultant ds. programów badawczych

Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Inne wydarzenia