Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Lipiec 2019

29.07.2019

Szybka ścieżka – konkursy z zakresu tworzyw sztucznych i technologii kosmicznych!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursów można ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów z zakresu tworzyw sztucznych wynosi 180 mln zł, natomiast w przypadku technologii kosmicznych 300 mln zł. Nabór wniosków w obu konkursach będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 2 września do 15 listopada 2019 (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje na temat konkursów dotyczących tworzyw sztucznych i technologii kosmicznych znajdują się na stronie NCBR.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.07.2019

Projekt „Mistrzowie dydaktyki” w ramach programu POWER

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Nauczyciele akademiccy będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London). Kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu w uczelniach polskich. Oferty w ramach konkursu będą przyjmowane w trybie ciągłym aż...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.07.2019

Dyżur ekspercki: Nowe konkursy w programie Horyzont 2020. Znajdź temat dla siebie!

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na dyżur ekspercki poświęcony dostępnym możliwościom finansowania w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji m.in. na temat: zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, nadchodzących i aktualnych naborach wniosków, sposobności dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej, ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty, możliwości przygotowania własnej propozycji współpracy. Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 7 sierpnia 2019 r. , w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Przymierzalnia (002, parter). Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji . Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie poprowadzi konsultant Regionalnego Punkt Kontaktowego PR UE,...» Czytaj dalej
Szkolenia
19.07.2019

Już jest budżet programu Horyzont 2020 na przyszły rok!

Komisja Europejska ogłosiła, jak zamierza wydać 11 mld euro z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku jego realizacji. Zaplanowana transza jest największą w historii Horyzontu 2020.

KE zamierza skoncentrować się na kluczowych obszarach, takich jak zmiany klimatu, czysta energia, tworzywa sztuczne, cyberbezpieczeństwo czy gospodarka cyfrowa. Kwestie te będą istotne także w kolejnym programie ramowym - Horyzont Europa zaplanowanym na lata 2021-2027.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.07.2019

12. konkurs w ramach programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków do konkursu Eurostars-2 Cut-off 12. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Warunkiem udziału w konkursie jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie B+R, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla przedsięwzięć realizowanych we współpracy z partnerami międzynarodowymi (np. ośrodkami badawczymi, szkołami wyższymi lub przedsiębiorstwami).» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.07.2019

Ostatnie konkursy Twinning i ERA Chairs w Horyzoncie 2020: większy budżet, większe szanse

Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Programu Pracy dla obszaru „Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa”, która zawiera zasady konkursów Twinning oraz ERA Chairs obowiązujące wnioskodawców w 2019 r. Zgodnie z nim, nabory zostaną otwarte 24 lipca 2019, a zamknięte 14 listopada 2019.

Projekty typu Twinning mają na celu rozwój potencjału naukowego i administracyjnego jednostki koordynującej w określonej dziedzinie badań poprzez współpracę z doświadczonymi partnerami zagranicznymi w ramach konsorcjum. Ideą konkursów ERA Chairs jest wspieranie jednostki kadrą naukową poprzez zatrudnienie wybitnego naukowca (ERA Chair holdera), który utworzy nowy zespół badawczy lub katedrę.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.07.2019

RCIiTT ZUT rekrutuje: Pracownik Centrum Zarządzania Projektami

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), poszukuje pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami.

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie funduszy zewnętrznych w działalności naukowej, badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej oraz mobilności.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2019

Przyszłe kierunki badań i innowacji finansowanych przez UE – weź udział w konsultacjach!

Jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez Unię Europejską? Jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I? Podziel się swoją opinią z Komisją Europejską, która czeka na głosy do 8 września 2019.

Komisja Europejska pracuje nad wdrożeniem nowego, niezwykle ambitnego programu wspierającego badania i innowacje – Horyzont Europa . Prognozowany budżet tego przedsięwzięcia zaplanowanego na lata 2021-2027 ma wynieść 100 mld euro . W ramach działań przygotowawczych KE rozpoczęła konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą w opracowaniu „Planu strategicznego” dla nowego programu ramowego, który wyznaczy kierunki europejskich inwestycji w badania i innowacje w ciągu pierwszych czterech lat jego trwania (2021-2024). Kluczowym wydarzeniem w procesie wspólnego projektowania będą Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24-26 września 2019. Zachęcamy serdecznie do wypełnienia ANKIETY .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.07.2019

Konkurs na krótkoterminowe wyjazdy naukowe w ramach Akcji COST

Akcja COST pn. „WECANet - A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” prowadzi drugi nabór na krótkoterminowe wyjazdy naukowe, który potrwa do 1 września 2019.

Do konkursu można zgłaszać pomysły wyjazdów nie krótszych niż 5 dni, które będą związane z tematyką grup roboczych Akcji WECANet - A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.07.2019

GRIEG – konkurs na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze, które można realizować we wszystkich dziedzinach nauk, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Konkurs jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 a jego budżet wynosi ponad 37 mln euro.

Program GRIEG ma na celu rozwój wiedzy opartej na badaniach, wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy badawczej, podniesienie jakości publikacji, szczególnie w naukach humanistycznych, wsparcie rozwoju młodych naukowców oraz budowę pozytywnego odbioru badań naukowych w społeczeństwie.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.07.2019

RCIiTT ZUT rekrutuje: Konsultant ds. programów badawczych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), poszukuje do zespołu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE dynamicznej osoby na stanowisko konsultanta ds. programów badawczych z zakresu Horyzontu 2020.

Oczekujemy: wyższego wykształcenia, znajomości jęz. angielskiego w stopniu zaawansowanym zarówno w mowie, jak i piśmie (minimum poziom B2), umiejętności tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych, zdolności do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych, dobrej organizacji pracy, szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia, kreatywności i dużego zaangażowania, przywiązywania dużej wagi do szczegółów, wysokich umiejętności interpersonalnych. Doświadczenie nie jest kryterium decydującym o wyborze kandydata. Oferujemy: umowę o pracę, udział w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych, pracę w nowoczesnym biurze w centrum Szczecina, intensywny rozwój zawodowy, pracę w młodym, dynamicznym zespole. Zainteresowane osoby proszone są o nadesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: innowacje@zut.edu.pl do dnia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.07.2019

Granty i stypendia Euraxess dla młodych naukowców!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w lipcu 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na lipiec 2019. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z panią Agnieszką Aloksa , e-mail: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze