GRIEG – konkurs na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze, które można realizować we wszystkich dziedzinach nauk, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Konkurs jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 a jego budżet wynosi ponad 37 mln euro.

Program GRIEG ma na celu rozwój wiedzy opartej na badaniach, wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy badawczej, podniesienie jakości publikacji, szczególnie w naukach humanistycznych, wsparcie rozwoju młodych naukowców oraz budowę pozytywnego odbioru badań naukowych w społeczeństwie.

Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polsko-norweskiego projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.

Czas realizacji projektu może wynosić 24 lub 36 miesięcy.

Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF i trwa do 17 września 2019.

Więcej informacji na stronie NCN.

Komentarze