Konkurs na krótkoterminowe wyjazdy naukowe w ramach Akcji COST

Akcja COST pn. „WECANet - A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” prowadzi drugi nabór na krótkoterminowe wyjazdy naukowe, który potrwa do 1 września 2019.

Do konkursu można zgłaszać pomysły wyjazdów nie krótszych niż 5 dni, które będą związane z tematyką grup roboczych Akcji WECANet - A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy, czyli:

 1. Grupa Robocza 1. Numerical hydrodynamic modelling for WECs, WEC arrays/farms and wave energy resources (accuracy, uncertainty, coupling, applicability, usability);
 2. Grupa Robocza 2. Experimental hydrodynamic modelling and testing of WECs, WEC arrays/farms, PTO systems, and field data (accuracy, uncertainty, testing facility suitability, measurement techniques);
 3. Grupa Robocza 3. Technology of WECs and WEC arrays: The activities of WECANet aim to reduce costs and risks of wave energy technologies, and to contribute to the advancement of the sector;
 4. Grupa Robocza 4. Impacts and economics of wave energy and how they affect decision- and policy-making: The activities of WECANet aim to reduce uncertainties when deciding on wave energy investments, and to contribute to increasing confidence of potential investors.

WECANet refunduje koszty pobytu według następujących zasad:

 1. maksymalnie 3500 EUR grantu na wyjazd;
 2. maksymalnie 160 EUR/doba za zakwaterowanie i wyżywienie;
 3. maksymalnie 300 EUR zwrotu kosztów podróży.

Procedura aplikowania:
Aby wziąć udział w konkursie i skorzystać z krótkoterminowego wyjazdu naukowego (ang. STSM, short-term scientific missions) w ramach Akcji WECANet należy do 1 września 2019 złożyć za pośrednictwem systemu do naboru następujące dokumenty:

 1. List popierający z instytucji macierzystej,
 2. Podpisaną umowę z instytucją przyjmującą,
 3. CV kandydata,
 4. Plan pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Akcji oraz na stronie Akademii Morskiej w Szczecinie, która w niej uczestniczy.

Komentarze