Przyszłe kierunki badań i innowacji finansowanych przez UE – weź udział w konsultacjach!

Jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez Unię Europejską? Jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I? Podziel się swoją opinią z Komisją Europejską, która czeka na głosy do 8 września 2019.

Komisja Europejska pracuje nad wdrożeniem nowego, niezwykle ambitnego programu wspierającego badania i innowacje – Horyzont Europa. Prognozowany budżet tego przedsięwzięcia zaplanowanego na lata 2021-2027 ma wynieść 100 mld euro. W ramach działań przygotowawczych KE rozpoczęła konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą w opracowaniu „Planu strategicznego” dla nowego programu ramowego, który wyznaczy kierunki europejskich inwestycji w badania i innowacje w ciągu pierwszych czterech lat jego trwania (2021-2024). Kluczowym wydarzeniem w procesie wspólnego projektowania będą Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24-26 września 2019.

Zachęcamy serdecznie do wypełnienia ANKIETY.

Komentarze