Już jest budżet programu Horyzont 2020 na przyszły rok!

Komisja Europejska ogłosiła, jak zamierza wydać 11 mld euro z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku jego realizacji. Zaplanowana transza jest największą w historii Horyzontu 2020.

KE zamierza skoncentrować się na kluczowych obszarach, takich jak zmiany klimatu, czysta energia, tworzywa sztuczne, cyberbezpieczeństwo czy gospodarka cyfrowa. Kwestie te będą istotne także w kolejnym programie ramowym - Horyzont Europa zaplanowanym na lata 2021-2027.

Jak zauważył Carlos Moedas, komisarz ds. ds. badań, nauki i innowacji, program Horyzont 2020 generuje nową wiedzę i technologie oraz ma silny wpływ na gospodarkę. Na każde 100 €, które inwestujemy w ramach programu, spodziewamy się wzrostu o 850 € PKB do 2030 r., tworząc miliony miejsc pracy dla Europejczyków.

Pozytywne doświadczenia z programem Horyzont 2020 przekonały KE do przeznaczenia 100 mld euro na kolejny program Horyzont Europa, który ma zwiększać konkurencyjność, potencjał innowacyjny UE i doskonałość naukową.

Więcej informacji o przyjętym budżecie można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Komentarze