12. konkurs w ramach programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków do konkursu Eurostars-2 Cut-off 12. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Warunkiem udziału w konkursie jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie B+R, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla przedsięwzięć realizowanych we współpracy z partnerami międzynarodowymi (np. ośrodkami badawczymi, szkołami wyższymi lub przedsiębiorstwami).

W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków. Powinny one dotyczyć dowolnego sektora technologii, mieć cywilne zastosowanie oraz być nakierowane na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan wdrożenia wyników projektu w okresie do dwóch lat po zakończeniu jego realizacji.

O środki finansowe z Programu mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe, których liderem jest mikro-, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie badań i rozwoju. Projekty powinny być realizowane przez co najmniej dwa niezależne podmioty z różnych państw uczestniczących w Programie.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 EUR.

Nabór trwa do 12 września 2019.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się na stronie NCBR.

Komentarze