Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Lipiec 2018

25.07.2018

Konkurs MAB na stworzenie nowej jednostki naukowej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs w Programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) na stworzenie nowej jednostki naukowej prowadzącej przełomowe w skali światowej badania naukowe.

Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców z całego świata na realizację projektu w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski, ale poza województwem mazowieckiem. Celem Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie powstania w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych , stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie: identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej komercjalizacji wiedzy. Wnioski mogą składać wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy zechcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.07.2018

Dream Chemistry Award 2018

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs Dream Chemistry Award, którego celem jest uhonorowanie młodych naukowców za pomysł projektu naukowego z dziedziny chemii lub związanego z chemią projektu interdyscyplinarnego.

Do konkursu mogą być nominowani naukowcy z całego świata , którzy nie ukończyli 37 roku życia oraz obronili przewód doktorski w 2011 r. lub później. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej konkursu do 31 lipca 2018 roku. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.07.2018

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechniki 

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenie Elektryków Polskich ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.

Celem konkursu jest rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Pracę do konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z: elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć. Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2017/2018. Termin nadsyłania prac mija 2 listopada 2018r» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.07.2018

Stypendia w USA dla naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla naukowców w ramach programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej.

Fundacja Kościuszkowska oferuje wsparcie na pobyt naukowe w Stanach Zjednoczonych trwające 3-10 m-cy. Obecnie Program Wymiany w USA obejmuje 3 kategorie wsparcia: stypendia: dedykowane naukowcom posiadającym stopień naukowy doktora, specjalistom w swojej dziedzinie oraz artystom, granty: przyznawane naukowcom nie posiadającym stopnia naukowego doktora, stypendia dydaktyczne: na nauczanie języka polskiego oraz kultury polskiej na uczelniach w USA. Adresatami Programu są studenci oraz naukowcy z tytułem min. magistra . Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie oraz na stałe mieszkać w Polsce. Konkursy nie są przeznaczone dla Polaków przebywających czasowo lub na stałe poza granicami Polski. Wymagana jest znajomość języka angielskiego. Fundacja nie wspiera...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.07.2018

RCIiTT ZUT ogłasza konkurs na inkubację AIP! Skorzystaj z oferty dla startupów!

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację nr 1/AIP/IP/2018, skierowany do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.

Usługi inkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości ZUT. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 1 do 24 sierpnia 2018 roku: Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców. Można to zrobić na dwa sposoby: drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: mostrowska@zut.edu.pl lub osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 003 (parter), w...» Czytaj dalej
Inkubator
24.07.2018

VI nabór wniosków do programu Interreg Południowy Bałtyk

1 października 2018 r. rozpocznie się VI nabór wniosków do programu Interreg Południowy Bałtyk. Warunkiem złożenia wniosku jest konieczność skonsultowania go pod kątem merytorycznym i technicznym z pracownikami Wspólnego Sekretariatu, którzy rozpoczęli przyjmowanie rejestracji na te konsultacje. Celem tych konsultacji jest przygotowanie kandydatów do VI naboru wniosków projektowych.

VI Nabór wniosków do Programu Interreg Południowy Bałtyk prowadzony będzie jesienią tego roku, w terminie 1 października – 18 grudnia 2018 r. I będzie otwarty dla następujących celów szczegółowych: 2.2 Zielone technologie (5,22 mln EUR EFRR), 3.1 Zrównoważony transport (2,15 mln EUR EFRR), 4.1 Rozwój umiejętności pracowników (1,23 mln EUR), 5.1 Wzrost potencjału współpracy instytucji (0,4 mln EUR EFRR). W przypadku zgłoszeń z Województwa Zachodniopomorskiego pracownicy Wspólnego Sekretariatu przyjadą do Szczecina. Wstępnie planowany termin konsultacji to 11 października 2018 r . Miejsce spotkania będzie podane w terminie późniejszym. Wymagana wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza . Istnieje także możliwość rejestracji w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.07.2018

Konkurs w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia

16 lipca 2018 r. NCBR ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z województwem łódzkim pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. Całkowity budżet inicjatywy to 100 mln zł.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe spełniające wszystkie poniższe warunki: - co najmniej jedno przedsiębiorstwo będące członkiem konsorcjum ma swoją siedzibę w województwie łódzkim, - liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo, - liczba członków konsorcjum nie przekracza 5, - konsorcjum realizować będzie projekt poza woj. mazowieckim. Wspólne Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie badań przemysłowych w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia w aspekcie zmieniających się trendów demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obszary tematyczne: I. Opracowanie rozwiązań poprawiających skuteczność profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób istotnych z punktu widzenia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się. II. Opracowanie leków i...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.07.2018

Nowe oferty współpracy z branży IT - lipiec 2018

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami opublikowanymi w bazie Enterprise Europe Network

UK SME specialising in quintessential British products seeks digital marketing consultants for services agreements Skrót: An experienced South West UK ecommerce retailer of traditional, vintage and heritage British merchandise wishes to grow internationally and seeks experienced digital marketing consultants to act under a services agreement to build the brand and sales in Europe, the USA, China and South East Asia. Całe zapytanie: BRUK20180620001.pdf Bulgarian company is looking for smart home appliances to distribute on the Bulgarian market Skrót: A Bulgarian company specializing in installation and support of smart home wireless and wired appliances and devices is looking for new suppliers...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
13.07.2018

Oferty stypendialne dla młodych naukowców!

Jesteś absolwentem, doktorantem, naukowcem i poszukujesz ofert stypendialnych lub stażowych w innych krajach? To świetnie trafiłeś.

Wyszukiwanie ofert stypendialnych nigdy wcześniej nie było tak proste. Wybierz miejsce, w którym chcesz realizować stypendium, wskaż je na mapie i dowiedz się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowana mapa ofert stypendialnych zawiera oferty krótko- i długoterminowe dla młodych i doświadczonych naukowców. Obok opisu wskazany jest link przekierowujący do szczegółowego opisu oferty. Daje to możliwości międzynarodowego rozwoju własnej kariery naukowej oraz poznania nowych miejsc i ludzi. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu w RCIiTT z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2018

Szkolenie pn. "Jak tworzyć wygrywające modele biznesowe"

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie z tworzenia wygrywających modeli biznesowych, które odbędzie się już 31 lipca 2018 r. w Siedzibie RCIiTT.

Model biznesowy jest sposobem opisu, jak dana firma tworzy wartość i dostarcza ją do klientów, zapewniając sobie przy tym rentowność. Wprowadzanie nowych produktów lub usług jest kosztowne, wymaga nakładów finansowych i czasu. Do tego proces taki może zakończyć się niepowodzeniem. Stąd wśród przedsiębiorców na całym świecie coraz bardziej popularne staje się ulepszanie swojego modelu biznesowego, a nie produktu. W sytuacji, kiedy wiele firm oferuje w zasadzie taki sam produkt lub usługę, często o sukcesie tej, a nie innej firmy, decyduje wybrany model prowadzenia biznesu. Zapraszamy przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego na szkolenie związane z tworzeniem modelu biznesowego, które odbędzie się w...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.07.2018

Najnowsze wydanie Przewodnika po wybranych funduszach B+R!

Zapraszamy do zapoznania się z najświeższą wersją Przewodnika po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe, w której znajduje się zestawienie możliwości finansowania pomysłu na projekt poza programem Horyzont 2020.

W przygotowanym Przewodniku po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe zebraliśmy 34 programy, zarówno międzynarodowe jak i krajowe z różnych obszarów tematycznych. Znajdą tam Państwo najważniejsze informacje umożliwiające identyfikację programu, jak również warunki uczestnictwa. Zachęcamy do pozyskiwania środków na realizacje swojego pomysłu! Do lektury Przewodnika zapraszamy zarówno naukowców jak i przedsiębiorców ​» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2018

Europejska Noc Naukowców 2018/2019

European Researchers’ Night jest projektem realizowanym ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, a przede wszystkim zawodu naukowca. Biuro Promocji ZUT, pozyskało środki na realizację projektu pod nazwą Europejska Noc Naukowców 2018/2019.

Obecnie jako jeden z trzech podmiotów w Polsce , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał zielone światło na realizację Nocy Naukowców przez dwa lata z rzędu. Razem z ZUT, pozytywną ocenę otrzymały jedynie Politechnika Poznańska, i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. We Create Science & History – pod takim akronimem kryje się projekt organizacji Nocy Naukowców w Szczecinie. Wydarzenie każdorazowo odbywa się w ostatnie piątki września. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i zaplanowaliśmy atrakcje zarówno w piątek jak i w sobotę (odpowiednio 28-29.09.2018 r. oraz 27-28.09.2019 r.). Jest to ogromny sukces gdyż w tym roku do Komisji Europejskiej wpłynęła...» Czytaj dalej
Programy Badawcze