Stypendia w USA dla naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla naukowców w ramach programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej.

Fundacja Kościuszkowska oferuje wsparcie na pobyt naukowe w Stanach Zjednoczonych trwające 3-10 m-cy. Obecnie Program Wymiany w USA obejmuje 3 kategorie wsparcia:

  • stypendia: dedykowane naukowcom posiadającym stopień naukowy doktora, specjalistom w swojej dziedzinie oraz artystom,
  • granty: przyznawane naukowcom nie posiadającym stopnia naukowego doktora,
  • stypendia dydaktyczne: na nauczanie języka polskiego oraz kultury polskiej na uczelniach w USA.

Adresatami Programu są studenci oraz naukowcy z tytułem min. magistra.  Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie oraz na stałe mieszkać w Polsce. Konkursy nie są przeznaczone dla Polaków przebywających czasowo lub na stałe poza granicami Polski. Wymagana jest znajomość języka angielskiego. Fundacja nie wspiera krótkoterminowych pobytów w USA w celu wzięcia udziału w seminarium, szkoleniu lub konferencji.

Wysokość stypendium w ramach Programu waha się w granicach od  9 000 do 30 000 USD. Stypendium pokrywa m.in. koszty utrzymania, podróży, zakwaterowania oraz ubezpieczenia zdrowotnego.


Termin składania wniosków na pobyty w USA w roku akademickim 2019-2020 mija 31 października 2018 r