Dream Chemistry Award 2018

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs Dream Chemistry Award, którego celem jest uhonorowanie młodych naukowców za pomysł projektu naukowego z dziedziny chemii lub związanego z chemią projektu interdyscyplinarnego.

Do konkursu mogą być nominowani naukowcy z całego świata, którzy nie ukończyli 37 roku życia oraz obronili przewód doktorski w 2011 r. lub później. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej konkursu do 31 lipca 2018 roku.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: .

Komentarze