Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechniki 

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenie Elektryków Polskich ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.

Celem konkursu jest rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Pracę do konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z:

  • elektrotechnologią,
  • materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2017/2018. Termin nadsyłania prac mija 2 listopada 2018r