Konkurs MAB na stworzenie nowej jednostki naukowej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs w Programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) na stworzenie nowej jednostki naukowej prowadzącej przełomowe w skali światowej badania naukowe.

Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców z całego świata na realizację projektu w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski, ale poza województwem mazowieckiem. Celem Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie powstania w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie:

  • identyfikacji problemów badawczych,
  • zarządzania badaniami,
  • polityki personalnej
  • komercjalizacji wiedzy.

Wnioski mogą składać wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy zechcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy.

Każdy projekt może uzyskać finansowanie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej, przy czym sugerowana kwota na 5 lat to 35 mln zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania. Program jest realizowany przez FNP ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Budżet konkursu to 70 mln zł.

Środki na projekt są przyznawane w drodze konkursu. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, a także recenzentów.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są na stronie FNP.

 

Komentarze