RCIiTT ZUT ogłasza konkurs na inkubację AIP! Skorzystaj z oferty dla startupów!

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację nr 1/AIP/IP/2018, skierowany do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.

Usługi inkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości ZUT.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 1 do 24 sierpnia 2018 roku: Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Można to zrobić na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT:  mostrowska@zut.edu.pl lub
  • osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 003 (parter), w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Szczegółowy zakres usług inkubacji określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w AIP RCIiTT, a zasady konkursu i rekrutacji inkubowanych zostały przedstawione w Regulaminie konkursu na inkubację.

inkubator_aip.jpg

Ramowy harmonogram konkursu na inkubację nr 1/AIP/IP/2018:

1. Nabór zgłoszeń do konkursu na inkubację

01-24.08.2018r.

2. Ocena formularzy zgłoszeniowych przez komisję rekrutacyjną (I etap oceny)

27-31.08.2018r.

3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (II etap oceny)

03-07.09.2018r.

4. Powiadomienie o wynikach rekrutacji

10.09.2018r.

5. Podpisanie Umów o inkubację

10-14.09.2018r.

6. Spotkanie informacyjne

28.09.2018r.

7. Przekazanie pomieszczeń biurowych

01.10.2018r.

Przed przystąpieniem do konkursu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją.
Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela pani Magdalena Ostrowska: tel. 91 449 43 58, e‑mail: mostrowska@zut.edu.pl.

Ogłoszenie z dnia 30.08.2018 r.:

W załączniku została zamieszczona lista rankingowa z wynikami I etapu konkursu na inkubację nr 1/AIP/IP/2018 r.

Ogłoszenie z dnia 11.09.2018 r.:

W załączniku zostały zamieszczone wyniki w konkursie na inkubację nr 1/AIP/IP/2018

Tagi
Inkubator
Komentarze