Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Kwiecień 2018

27.04.2018

Warsztaty: Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi internetowych do zarządzania projektami naukowymi

Zapraszamy wszystkich naukowców na warsztaty przybliżające możliwości wykorzystania programów do zarządzania projektami w pracy badawczej, które odbędą się 11 maja 2018 r. w siedzibie RCIiTT.

Projekty badawcze, planowanie, dydaktyka czy wyjazdy to codzienność każdego naukowca. Organizacja tych wszystkich zadań jest trudną jednakże niezwykle istotną umiejętnością, bez której osiągnięcie sukcesu jest właściwie niemożliwe. Obecnie na rynku istnieje bardzo wiele rozwiązań ułatwiających nam zarządzanie czasem, zarządzanie projektami, delegowanie zadań. Część z nich jest płatna ale jest także sporo narzędzi bezpłatnych, które doskonale spełniają swoją funkcję i z których warto skorzystać. Realizacja projektów wiąże się z pracą grupy ludzi, którzy potrzebują sprawnego zarządzania aby wszystkim usprawnić pracę. Dlatego też serdecznie zapraszamy na warsztaty, które są skierowane do naukowców, realizujących projekty naukowe i potrzebują praktycznych narzędzi do zarządzania nimi...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.04.2018

Warsztaty: Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument

Zapraszamy pracowników i właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego na warsztaty, które pomogą w przygotowaniu wniosków do programu SME Instrument (Instrument dla MŚP), które odbędą się 22 maja 2018 r. w siedzibie RCIiTT.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt. "Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument", które odbędą się 22 maja br. w godz. 8:30-15:30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ulicy Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, w sali Szwalnia (115, I piętro). Celem warsztatów jest przygotowanie firm do aplikowania do 1. fazy SME Instrumentu w ramach Horyzontu 2020. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się, czego oczekuje Komisja Europejska od projektów zgłaszanych do programu oraz jak podejść do zagadnienia, by najtrafniej spełnić te wymagania...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.04.2018

Efektywna rekrutacja online? Tylko z Hrick!

Hrick to nowoczesne narządzie, które w sposób intuicyjny pomaga w sprawnej i szybkiej rekrutacji. Od sierpnia 2017 r. Michał Olejniczak i Łukasz Lis pracowali nad projektem platformy internetowej w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT i już po miesiącu działalności zarejestrowali firmę MM Creation, w dalszym ciągu rozwijając swój pomysł w procesie inkubacji.

Młodzi przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia jakie udziela RCIiTT m.in. z kompleksowo wyposażonego miejsca do pracy i z doradztwa oferowanego przez specjalistów. Inkubowani pracowali początkowo nad stworzeniem podstawowej wersji platformy, a gdy etap projektu został wykonany postanowili poszukać inwestorów aby dalej rozwijać biznes na większą skalę. Proces ten zajął pół roku i obecnie firma pozyskała dwóch inwestorów: Akquinet Polska – część międzynarodowej grupy IT akquinet AG oraz Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. Po podpisaniu umowy spółki firma MM Creation przekształciła się w Hrick Sp z o.o. i wraz z partnerami rozpoczęła pierwszy etap wspólnych prac. - Hrick będzie się rozwijał o...» Czytaj dalej
Inkubator
24.04.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje - Konsultant Enterprise Europe Network / Specjalista ds. komercjalizacji

W związku z czasową nieobecnością jednego z pracowników, poszukujemy do swojego zespołu kreatywnej, dynamicznej i doświadczonej osoby na stanowisko "Konsultanta Enterprise Europe Network / Specjalisty ds. komercjalizacji".

Poszukujemy do swojego zespołu osoby zainteresowanej zatrudnieniem na pełny etat na umowę o prace na zastępstwo. Opis stanowiska, wymagania i wszelkie inne informacje są dostępne w ogłoszeniu poniżej oraz w treści załącznika (PDF) Wszystkim nadsyłającym dokumenty aplikacyjne dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.» Czytaj dalej
Transfer Technologii
18.04.2018

Konkurs MINIATURA 2

Zapraszamy do zapoznania się z wymogami oraz do składania wniosków o dofinansowanie w kolejnym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs na projekty badawcze, skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora , nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak: kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, badania wstępne i pilotażowe. Nabór wniosków o finansowanie prowadzony będzie w trybie ciągłym w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami: p. Natalia Pindera, Natalia.Pindera@zut.edu.pl , 91 449 42 16 oraz p. Grażyna Przybylska Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie "Projekty aplikacyjne" w ramach programu POIR, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w konkursie 1/4.1.4/2018 Projekty aplikacyjne POIR, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego
Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne .

Dofinansowanie jest przeznaczone na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe (B+R). Wnioski mogą składać konsorcja, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo. Inne ważne informacje o konkursie: Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów. Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%. Projekt musi obejmować prace rozwojowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Wartość prac realizowanych na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Pomoc w ramach działania 6.1 "Zintegrowany Nadzór Morski" przyznaje się na: rozwój współpracy między przedstawicielami nauki, administracji i organizacjami sektora gospodarki morskiej; opracowanie i wdrożenie rozwiązań służących integracji systemów nadzoru morskiego, w tym projektów testowych. Pomoc w ramach działania Zintegrowany Nadzór Morski przyznaje się na realizację operacji, która otrzymała pozytywną opinię ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej Wnioski o dofinansowanie mogą składać: państwowe osoby prawne lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87). Wniosek o dofinansowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Pomoc w ramach działania 6.2 "Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych" przyznaje się na operacje, w ramach których do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: zakupu lub użytkowania aparatury specjalistycznej do celów kontroli przestrzegania wymogów środowiskowych, w tym prowadzenia monitoringu środowiska, zgodnie z planami ochrony dla obszarów NATURA 2000 położonych na obszarach morskich; wykonania inwentaryzacji i dokumentacji przyrodniczych oraz sporządzania projektów planów ochrony dla położonego na obszarach morskich obszaru NATURA 2000 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 6.3 "Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.3 "Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Pomoc w ramach działania 6.3 "Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego" przyznaje się na operacje, w ramach których do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: zakupu materiałów biurowych lub promocyjnych, usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, targów, konferencji lub wystaw tematycznych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego; transportu lub zakwaterowania dla uczestników szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego; najmu lokali lub budynków, najmu lub zakupu sprzętu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych lub konferencji, z zakresu poprawy wiedzy na temat środowiska morskiego; warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2018

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" można składać na realizację operacji dotyczącej prowadzenia regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury. Pomoc przyznaje się jeżeli operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym, co stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy rynku w wyniku realizacji planowanej operacji. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.04.2018

Konkurs „Trzecia Misja Uczelni” w Programie POWER, DZIAŁANIE 3.1

Konkurs pn. „Trzecia Misja Uczelni” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dotyczy opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku: Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu. Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: - aktywizację społeczną i zawodową; - poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; -...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.04.2018

Szkolenie pn. "Jak pozyskać kapitał na rozwój przedsiębiorstwa? Dotacje, pożyczki i inne źródła finansowania dla MŚP"

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie ze zdobywania funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej, które odbędzie 14 maja 2018 r.

Funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa wymaga odpowiednich nakładów kapitałowych , które są niezbędne do działalności bieżącej i rozwojowej. Optymalizacja rodzaju i wielkości kapitału decydują o zdobyciu i utrzymaniu pozycji na rynku, jak również wpływają na dalszy rozwój podmiotu. Strategiczne planowanie finansowe powinna mieć miejsce w każdym, nawet najmniejszym podmiocie gospodarczym. Dlatego korzystając z okazji związanej ze zbliżającym się konkursem dotacyjnym dla przedsiębiorców proponujemy Państwu kompendium wiedzy z zakresu wybranych źródeł finansowania inwestycji. W ramach pierwszego bloku konsultant naszego centrum przybliży możliwości finansowania inwestycji ze środków europejskich w ramach takich programów, jak Regionalny Program Operacyjny czy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, jak...» Czytaj dalej
Szkolenia