Konkurs MINIATURA 2

Zapraszamy do zapoznania się z wymogami oraz do składania wniosków o dofinansowanie w kolejnym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs na projekty badawcze, skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN.

Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak:

  • kwerendy i staże naukowe,
  • wyjazdy badawcze,
  • konsultacyjne i konferencyjne,
  • badania wstępne i pilotażowe.

Nabór wniosków o finansowanie prowadzony będzie w trybie ciągłym w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).

Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami: p. Natalia Pindera, Natalia.Pindera@zut.edu.pl, 91 449 42 16 oraz p. Grażyna Przybylska Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl, 91 449 48 85