Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Sposób pomiaru koncentracji biomasy fitoplanktonu

Numer referencyjny
P98
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Biochemia i biofizyka
Biokontrola
Akwakultura
Pomiary i wykrywanie zanieczyszczeń
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zestaw pomiarowy oraz metoda szybkiej oceny koncentracji biomasy fitoplanktonu z wykorzystaniem zjawiska opóźnionej luminescencji chlorofilu.

Sposób określenia stabilności tłuszczów, zwłaszcza olejów jadalnych

Numer referencyjny
P92
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Metoda ultrasłabej chemiluminescencji i fotoindukowanej chemiluminescencji.
Jakość finalnych produktów tłuszczowych oraz ich surowców wyjściowych łatwo ulegają pogorszeniu wskutek procesu utleniania, a powstałe produkty są w różnym stopniu toksyczne, co może zdyskwalifikować ich przydatność spożywczą. Współczesna kontrola jakości produktów żywnościowych, zarówno podczas ich wytwarzania, transportu i przechowywania, wymaga metod dokładnych i mało czasochłonnych. Warunki takie spełniają metody luminescencyjne, a zwłaszcza metody ultrasłabej chemiluminescencji i fotoindukowanej chemiluminescencji opracowane w Zakładzie Fizyki Akademii Rolniczej w Szczecinie i opisane w pracy doktorskiej (Skórska 1989).

Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych z rdzeniem zawierającym materiał o charakterze hydrofobowym, powstających w wyniku tworzenia kompleksów polielektrolitowych

Numer referencyjny
P44
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mieszanie, Separowanie
Farmaceutyki
Odżywianie i Zdrowie
Środowisko
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych

Numer referencyjny
P43
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mieszanie, Separowanie
Farmaceutyki
Badania medyczne
Technologia medyczna/ Inżynieria biomedyczna
Farmacja i Leki
Biomateriały medyczne
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób wytwarzania otoczek hydrożelowych na powierzchni organów roślinnych

Numer referencyjny
P40
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Rolnictwo
Produkcja roślinna, Uprawa
Rolnictwo precyzyjne
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa