Elektrotermiczna Zmienno-Temperaturowa Adsorpcja (ETSA)

Facebook Linkedin Google

Metoda umożliwia oczyszczanie rozcieńczonych gazów odlotowych z par rozpuszczalników organicznych.

Numer referencyjny
1/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Metoda umożliwia oczyszczanie rozcieńczonych gazów odlotowych z par rozpuszczalników organicznych. W wyniku procesu możliwy jest odzysk wartościowych rozpuszczalników w celu ich powtórnego wykorzystania.
Opracowywana technologia przeznaczona jest dla niewielkich przedsiębiorstw produkcyjnych użytkujących rozpuszczalniki organicznych

Aspekt innowacyjny

Zastosowanie procesów elektrotermicznych do regeneracji zużytego adsorbentu

Faza rozwoju technologii

nie jest gotowa

Uwagi do formy współpracy

Jaka to miałaby być firma (opis działalności): firma projektowa – projektowanie adsorpcyjnych instalacji ochrony atmosfery w tym procesu ETSA