Chemia

Sposób izomeryzacji limonenu

Numer referencyjny
4/2017
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Chemia organiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania alfa-terpinenu,
gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu.

Elektrotermiczna Zmienno-Temperaturowa Adsorpcja (ETSA)

Numer referencyjny
1/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie materiałowe
Farby i lakiery
Inne Technologie Przemysłowe
Inne technologie przemysłowe
Barwniki i pigmenty
Chemia
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Metoda umożliwia oczyszczanie rozcieńczonych gazów odlotowych z par rozpuszczalników organicznych.

Chemiczne cynowanie obwodów drukowanych

Numer referencyjny
PS9/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja
Obwody drukowane i Układy scalone
Chemia
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Technologia umożliwia bezprądowe nakładanie warstwy cyny na miedź w kąpieli pracującej w temperaturze pokojowej...

Technologia wytwarzania elastomerów termoplastycznych

Numer referencyjny
PS8/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Tworzywa sztuczne, Polimery
Inne Technologie Przemysłowe
Inne technologie przemysłowe
Technologie chemiczne
Chemia
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Sposób wykorzystania poużytkowych butelek z PET po napojach zimnych do produkcji wysokiej jakości materiału elastomerowego...