Inne technologie przemysłowe

Usługi Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości

Numer referencyjny
WE/01/2023
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Inne technologie przemysłowe
Energia
Pomiary i wzorce
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Usługi Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości

Sposób wytwarzania węgla aktywnego do adsorpcji CO2 z wykorzystaniem jako źródło węgla aktywnego pokrzywy zwyczajnej

Numer referencyjny
1/2018
Słowa kluczowe
Inne technologie przemysłowe
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Sposób wytwarzania węgla aktywnego do adsorpcji CO2 z wykorzystaniem jako źródło węgla aktywnego pokrzywy zwyczajnej

Areator destrafikacyjny do napowietrzania zbiorników wodnych

Numer referencyjny
P894
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Inne technologie przemysłowe
Turbiny, urządzenia fluidalne, silniki tłokowe, energia skojarzona
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Badania statyczne tocznych układów prowadnicowych

Numer referencyjny
PS17/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie przemysłowe, materiałowe i transport
Inne Technologie Przemysłowe
Inne technologie przemysłowe
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Pomiar statycznych właściwości tocznych układów prowadnicowych oraz ich podzespołów

Elektrotermiczna Zmienno-Temperaturowa Adsorpcja (ETSA)

Numer referencyjny
1/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie materiałowe
Farby i lakiery
Inne Technologie Przemysłowe
Inne technologie przemysłowe
Barwniki i pigmenty
Chemia
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Metoda umożliwia oczyszczanie rozcieńczonych gazów odlotowych z par rozpuszczalników organicznych.