Badania statyczne tocznych układów prowadnicowych

Facebook Linkedin Google

Pomiar statycznych właściwości tocznych układów prowadnicowych oraz ich podzespołów

Numer referencyjny
PS17/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Pomiar statycznych właściwości tocznych układów prowadnicowych oraz ich podzespołów

Aspekt innowacyjny

Szybkie i wszechstronne pomiary służące wyznaczaniu właściwości statycznych tocznych układów prowadnicowych oraz ich podzespołów.

Faza rozwoju technologii

nie jest gotowa (proponowana technologia może stanowić podstawę do uruchomienia działu badawczego w firmie)

Uwagi do formy współpracy

Jaka to miałaby być firma (opis działalności): usługa: pomiary właściwości statycznych prototypowych tocznych układów prowadnicowych  oraz ich podzespołów

Pracownik