Metoda projektowania systemu informatycznego, reprezentacji i przekazywania wiedzy dla nauczania zdalnego

Facebook Linkedin Google

Proponowana technologia pozwala przygotowywać materiały nauczania zdalnego według standardu SCORM 2004.

Numer referencyjny
PS2/2008
Typ oferty
Ekspertyzy
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Informatyki

Proponowana technologia pozwala przygotowywać materiały nauczania zdalnego według standardu SCORM 2004. Materiał dydaktyczny nauczania zdalnego, traktowany jako produkt, wymaga odpowiedniej technologii tworzenia i opisu. Trzymanie się standardów pozwoli na osadzenie proponowanych produktów w istniejących na rynku platformach.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Aspekt innowacyjny

Zastosowanie metod podziału wiedzy i jej porcjowania do postaci Learning Object (modułów wiedzy) niezależnych porcji wiedzy, które mogą być ze sobą niezależnie łączone w celu szybkiego i taniego opracowania kursu.

Faza rozwoju technologii

Gotowa technologia
Pracownik