Technologie dla przetwórstwa

Sposób określania stopnia dojrzałości sera

Numer referencyjny
P748
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Metody badania i analiz
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Bezpieczne metody produkcyjne
Odżywianie i Zdrowie
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób określania stopnia dojrzałości sera w trakcie procesu dojrzewania charakteryzuje się tym, że określa się go dokonując pomiaru spektrometrycznego parametrów barwy L*, a* i b* Huntera na powierzchni badanego sera.

Sposób prognozowania cech reologicznych surowych farszów mięsnych

Numer referencyjny
P749
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologia żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób bezigłowego nastrzykiwania materiału biologicznego roztworami technologicznymi

Numer referencyjny
P315
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze
Technologie dla przetwórstwa
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Technologie mikrokapsułkowania

Numer referencyjny
51/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Farmaceutyki
Farmacja i Leki
Mikro- i Nanotechnologie
Technologie dla przetwórstwa
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Technologie mikrokapsułkowania opracowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań z zastosowaniem różnych metod fizyko-chemicznych przeznaczonych do immobilizacji substancji aktywnych, np. biologicznie-aktywnych – enzymów, żywych komórek itp. oraz dodatków funkcjonalnych do żywności (maskowanie smaku i zapachu, ochrona przed działaniem środowiska zewnętrznego).

Technologia solenia filetów ze śledzia

Numer referencyjny
50/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie dla przetwórstwa
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Odżywianie i Zdrowie
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Technologia solenia filetów ze śledzia oparta na opatentowanym składzie środków konserwujących. Technologia pozwala poprawić smak, wygląd i trwałość filetów.

Oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych

Numer referencyjny
28/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Kontrola pochodzenia
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich oraz przydatności pasz do skarmiania (jakości)

Numer referencyjny
27/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Badania kliniczne, testy
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Weterynaria
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Ekspertyzy w zakresie:
1. prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich,
2. przydatności pasz do skarmiania (jakości).