Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

10.09.2018

Oferty współpracy w ramach H2020 – sierpień

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami współpracy w ramach projektów w programie Horyzont 2020.

Aktualne oferty współpracy w ramach projektów Horyzont 2020 skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w RCIiTT z p. Angeliką Łysiak: alysiak@zut.edu.pl lub 91 449 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.09.2018

Dyżur ekspercki: „Aspekty administracyjno-finansowe i zarządzanie w projektach Horyzontu 2020”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przygotowaniem i złożeniem wniosku do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz przedstawicieli jednostek już realizujących projekty na dyżur ekspercki, który odbędzie się 26 września br.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma przyjemność zaprosić Państwa na dyżur ekspercki pn. „Aspekty administracyjno-finansowe i zarządzanie w projektach Horyzontu 2020” . Spotkanie skierowane jest do podmiotów przygotowujących wnioski do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz jednostek realizujących już projekty, w szczególności do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców. Uczestnictwo w dyżurze będzie doskonałą okazją do uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące m.in. kwalifikowalności wydatków, przygotowywania sprawozdań finansowych, realizacji audytów, dodatków do wynagrodzeń wypłacanych ze strony MNiSW dla bezpośrednich wykonawców projektów pochodzących z jednostek naukowych, a także szansą na uzyskanie wskazówek, co do kierunku postępowania...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.08.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Pracownik Centrum Zarządzania Projektami

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) , jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) poszukuje: pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie funduszy zewnętrznych w działalności naukowej, badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej oraz mobilności, a w szczególności: informowanie o ogłoszonych konkursach dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów, informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków, koordynowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, umów oraz raportów. prowadzenie spraw dotyczących m.in.: poświadczenia podpisów, poświadczenia dokumentów, udzielania pełnomocnictw, doradztwo w procesie realizacji projektu, nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych w związku z realizowanymi...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.08.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Specjalista ds. administracyjnych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) , jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej: Specjalisty ds. administracyjnych Do podstawowych obowiązków pracownika będą należeć działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie świadczenia odpłatnej działalności badawczej oraz dokonywanie zakupów na potrzeby RCIiTT, a w szczególności: opiniowanie i rejestracja umów dotyczących świadczenia przez ZUT odpłatnej działalności badawczej oraz rozliczanie zleceń administrowanych przez RCIiTT, opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych przez poszczególne wydziały w ramach świadczenia przez ZUT odpłatnej działalności badawczej, dokonywanie na potrzeby RCIiTT bieżących i planowanych zakupów niepodlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz współpraca z Działem Zamówień...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
27.08.2018

EUREKA – nabór wniosków o dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło drugi w 2018 r. nabór wniosków na międzynarodowe projekty w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem tej Inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

EUREKA jest to program wspierający konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze . Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.08.2018

Otwarta nauka i zarządzanie danymi badawczymi

Zapraszamy doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz przedsiębiorców na dwudniowe wydarzenie (17-18 września br.) poświęcone otwartej nauce i zarządzaniu danymi badawczymi.

W pierwszym dniu (17.09), podczas seminarium pn. „Otwarta nauka w pigułce”, zostaną przedstawione najważniejsze kwestie w kontekście otwartego dostępu do publikacji i wyników badań. Uczestnicy poznają różne aspekty otwartej nauki, przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych oraz danych badawczych – jakie ma znaczenie, w jakich sytuacjach jest wymagany, jak go realizować oraz jak radzić sobie z kwestiami prawnymi. Program obejmuje także omówienie otwartego dostępu w kontekście Horyzontu 2020. Seminarium odbędzie się w Czytelni Biblioteki Głównej ZUT . Natomiast w drugim dniu (18.09), w trakcie warsztatów z zarządzania danymi badawczymi realizowanych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii , uczestnicy...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.08.2018

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie Lidera zadań

W związku z realizacją przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie na okres 4 lat jako Lidera zadań 2, 3 (częściowo), 4 i 6 w ramach projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet (szkolenia/ warsztaty dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej, kadry kierowniczej i administracyjnej) w ramach projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet. 2. Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które: a) posiadają wykształcenie wyższe; b) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń/warsztatów dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej, kadry kierowniczej i administracyjnej; c) posiadają wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre w biznesie oraz administracji publicznej; d)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.08.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Konsultant Enterprise Europe Network / Specjalista ds. komercjalizacji

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do zespołu Centrum Transferu Technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), lokalny lider w dziedzinie świadczenia usług doradczych dla firm i naukowców, poszukuje do swojego zespołu: Konsultanta Enterprise Europe Network / Specjalisty ds. komercjalizacji Opis stanowiska: Twoim głównym zadaniem na tym stanowisku będzie świadczenie usług doradczych w ramach realizacji projektu Enterprise Europe Network dla zachodniopomorskich MŚP z branż ICT oraz medycyna. Dodatkowo, codzienna praca będzie polegać również na prowadzeniu i koordynowaniu procesów komercjalizacji naukowców ZUT związanych z wyżej wymienionymi branżami. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://goo.gl/qyGXfp i https://goo.gl/UUUGPr Twoja rola: wspieranie lokalnych firm w pozyskiwaniu nowych...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
09.08.2018

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”

Rozpoczęła się kampania projektu „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”. To przede wszystkim konkurs dla przedsiębiorców, w którym liczy się wizja i pomysł na biznes a także unikalna giełda lokalnych firm oraz interaktywna gra, w której mieszkańcy głosują na swoich faworytów! W ten innowacyjny sposób Województwo Zachodniopomorskie promuje nasz region.

Głównym celem projektu jest promocja Pomorza Zachodniego jako regionu o unikalnych walorach – innowacyjnego, wspierającego nowe technologie, niezwykle atrakcyjnego dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Najważniejszą inicjatywą realizowaną w ramach kampanii jest konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Jego misją jest wyłonienie podmiotów gospodarczych, których działania, produkty i usługi charakteryzują się największą kreatywnością i oryginalnością. Zgłoszenia przyjmowane będą do 09 września br. a spośród nich zostanie wybrane grono trzydziestu najbardziej inspirujących przedsiębiorstw w regionie. Zwycięzców wyłonią uczestnicy otwartego głosowania oraz Kapituła. Dla przedsiębiorców jest to szansa aby opowiedzieć o swojej firmie, zaistnieć w mediach, wygrać prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody. Konkurs...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
02.08.2018

TEAM-NET – program finansujący interdyscyplinarne badania naukowe

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków do programu TEAM-NET, w ramach którego będzie można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych, kierowanych przez wybitnych naukowców, realizujących na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze. Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych , wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych. Wnioskodawcą w programie może być: podmiot prawny reprezentujący jednostki naukowe wskazane we wniosku wraz z Kierownikiem projektu; konsorcjum składające się z kilku podmiotów prawnych reprezentujących jednostki naukowe wskazane we wniosku wraz z Koordynatorem konsorcjum. Wniosek może być złożony przez co najmniej 3 a maksymalnie 6 jednostek naukowych . W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.07.2018

Konkurs MAB na stworzenie nowej jednostki naukowej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs w Programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) na stworzenie nowej jednostki naukowej prowadzącej przełomowe w skali światowej badania naukowe.

Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców z całego świata na realizację projektu w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski, ale poza województwem mazowieckiem. Celem Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie powstania w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych , stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie: identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej komercjalizacji wiedzy. Wnioski mogą składać wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy zechcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.07.2018

Dream Chemistry Award 2018

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs Dream Chemistry Award, którego celem jest uhonorowanie młodych naukowców za pomysł projektu naukowego z dziedziny chemii lub związanego z chemią projektu interdyscyplinarnego.

Do konkursu mogą być nominowani naukowcy z całego świata , którzy nie ukończyli 37 roku życia oraz obronili przewód doktorski w 2011 r. lub później. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej konkursu do 31 lipca 2018 roku. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: .» Czytaj dalej
Programy Badawcze