Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

18.07.2016

Regionalne agendy naukowo–badawcze (RANB)

Trwa nabór wniosków do inicjatywy Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze RANB w ramach poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój . Program skierowany jest do konsorcjów z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa . Ma umożliwić właściwą koordynację w zakresie prowadzonych prac B+R, wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje . Takie działanie pozwoli wyselekcjonować projekty najwyższej jakości, mające znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów. Realizacja działania przebiega dwuetapowo. Najpierw należy określić zakres tematyczny agend badawczych, następnie odbywa się konkurs na dofinansowanie projektów B+R na podstawie kryteriów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący POIR. Finansowanie otrzymają tylko projekty...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.07.2016

Polsko-niemieckie wydarzenie networkingowe na rzecz Horyzontu 2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu networkingowym , które odbędzie się 20 września br. w Kolonii . Tematyka spotkania będzie dotyczyła Horyzontu 2020 Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networking Event . Będzie to również doskonała okazja do znalezienia partnerów do projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020 . Organizatorami są Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, Zenit GmbH - Enterprise Europe Network i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii. Tematyka wydarzenia obejmowała będzie następujące obszary tematyczne: Energia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.07.2016

Oferty współpracy w ramach H2020 - lipiec

Lato w pełni a konsorcja przygotowujące projekty do Horyzontu 2020 nie próżnują.

Lato w pełni a konsorcja przygotowujące projekty do Horyzontu 2020 nie próżnują. Poniżej znajdziecie Państwo ich propozycje współpracy. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. OFERTY WSPÓŁPRACY W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.07.2016

Oferty współpracy w ramach H2020 - lipiec

Lato w pełni a konsorcja przygotowujące projekty do Horyzontu 2020 nie próżnują. Poniżej znajdziecie Państwo ich propozycje współpracy. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. OFERTY WSPÓŁPRACY W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.07.2016

TECHMATSTRATEG – I konkurs dotyczący nowoczesnych technologii materiałowych

Został ogłoszony pierwszy konkurs w ramach Programu TECHMATSTARTEG.

Został ogłoszony pierwszy konkurs w ramach Programu TECHMATSTARTEG, którego celem jest transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu. Uczestnikiem programu może być konsorcjum naukowe składające się z minimum 3 a maksymalnie 7 jednostek organizacyjnych, w skład których wchodzą co najmniej 2 jednostki naukowe oraz co najmniej 1 przedsiębiorca. Tematyka konkursu obejmuje trzy strategiczne obszary problemowe: Technologie materiałów konstrukcyjnych; Technologie materiałów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.07.2016

TECHMATSTRATEG – I konkurs dotyczący nowoczesnych technologii materiałowych

Został ogłoszony pierwszy konkurs w ramach Programu TECHMATSTARTEG , którego celem jest transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu . Uczestnikiem programu może być konsorcjum naukowe składające się z minimum 3 a maksymalnie 7 jednostek organizacyjnych, w skład których wchodzą co najmniej 2 jednostki naukowe oraz co najmniej 1 przedsiębiorca. Tematyka konkursu obejmuje trzy strategiczne obszary problemowe: Technologie materiałów konstrukcyjnych;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.07.2016

Aktualne oferty stypendialne i stażowe

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi zagranicznymi ofertami stypendialnymi i stażowymi.

Zachęcamy do zapoznania się z otwartymi konkursami stypendialnymi na wyjazdy zagraniczne, a także na realizację badań naukowych w kraju, które widnieją TUTAJ. Jeśl mają Państwo dodatkowe pytania lub nie znajdą Państwo oferty dla siebie, zapraszamy do kontaktu: Edyta Pazura tel. 91 449 41 53 e-mail: epazura@zut.edu.pl» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.07.2016

Zapraszamy do składania ofert na komercjalizację technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego”

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania ofert na komercjalizację technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego” powstałej w wyniku realizacji projektu PO IG 2007-2013 Priorytet 1 „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii” Poddziałanie 1.3.1. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego” Przedmiotem jest technologia wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego, chroniona zgłoszeniem patentowym krajowym: P.405572 Wg zgłoszenia patentowego nr P.405572, sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego w postaci immobilizatu polega na wytworzeniu emulsji, jej homogenizacji i następnie suszeniu. Sposób charakteryzuje się tym, że do wody dodaje się naturalne polimery lub modyfikowane naturalne polimery,...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
27.06.2016

Nowy numer magazynu Eksporter

Ukazał się najnowszy numer naszego magazynu. Jakie tematy tym razem poruszamy ? - Eksport województwa zachodniopomorskiego, - Prezentacja przed inwestorem, - Telefoniczna obsługa klienta zagranicznego, - Instrument finansowania dla firm - Fast Track to Innovation. Magazyn do pobrania znajduje się TUTAJ.» Czytaj dalej
Transfer Technologii
27.06.2016

Nowy numer magazynu Eksporter

Zapraszamy do lektury ósmego już wydania naszego magazynu.

Ukazał się najnowszy numer naszego magazynu. Jakie tematy tym razem poruszamy ? - Eksport województwa zachodniopomorskiego, - Prezentacja przed inwestorem, - Telefoniczna obsługa klienta zagranicznego, - Instrument finansowania dla firm - Fast Track to Innovation. Magazyn do pobrania znajduje się TUTAJ .» Czytaj dalej
Transfer Technologii
23.06.2016

Oferta szkoleń dedykowanych

Nowoczesny biznes, by się rozwijać, potrzebuje innowacji. Innowacje z kolei, by przyniosły pozytywny efekt, muszą być generowane i wdrażane w przemyślany i nieprzypadkowy sposób.

Na podstawie doświadczeń z dziesiątkami klientów, konsultanci RCIiTT przygotowali dla Państwa serię szkoleń. Dzięki nim dowiedzą się Państwo, jak wykorzystać znane i sprawdzone metody w rozwoju swojego biznesu. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz pobrania broszury informacyjnej. W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie naszych klientów, przygotowaliśmy stałą ofertę szkoleń proinnowacyjnych. W czasie autorskich warsztatów konsultanci RCIiTT przedstawią Państwu najnowsze koncepcje zarządzania innowacjami w firmie oraz metody rozwijania biznesu oparte o techniki kreatywności i design thinking. W szczególności proponujemy następujące zagadnienia: Business Model Canvas 10 Typów Innowacji Strategia Błękitnego Oceanu Techniki Kreatywności Design Thinking Szkolenia organizujemy dla grup zamkniętych. Istnieje możliwość...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.06.2016

Dodatkowe środki na wynagrodzenia dla Zespołów realizujących projekty w Horyzoncie 2020!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program Premia na Horyzoncie, przyznający dodatkowe fundusze na wynagrodzenia. Celem programu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w największym mechanizmie finansowania badań, jakim jest Horyzont 2020.

Kryteriami otrzymania finansowania w ramach „Premii” będą m.in. rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego. Jeżeli finansowanie ze środków UE wyniesie do 1 mln euro, wnioskodawca będzie premiowany kwotą równą 20 proc. przyznanych mu środków. Jeżeli finansowanie przekroczy milion euro – poziom premii sięgnie 25 proc. Dodatkowe wsparcie w wysokości 10 proc. już przyznanych środków otrzymają koordynatorzy projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym, a cała procedura aplikowania nie jest skomplikowana....» Czytaj dalej
Programy Badawcze