Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

14.10.2016

ERA-NET Bioenergy - konkurs z zakresu bioenergii

Od 10 października br. można składać wnioski do kolejnej edycji międzynarodowego programu pn.: 11th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy.

Od 10 października br. można składać wnioski do kolejnej edycji międzynarodowego programu pn.: 11th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy. Tematem konkursu jest bioenergia jako część inteligentnego i elastycznego systemu energii. Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe (będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę), konsorcja naukowe oraz przedsiębiorcy. Dla jednostek niepodlegających przepisom dotyczącym pomocy publicznej, poziom dofinansowania może wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu. Finansowanie będzie udzielane na projekty badawczo-rozwojowe koncentrujące się na jednym z poniższych tematów: Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.10.2016

Zapraszamy do składania ofert na komercjalizację technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego”

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania ofert na komercjalizację technologii pt.

„Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego”

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania ofert na komercjalizację technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego” powstałej w wyniku realizacji projektu PO IG 2007-2013 Priorytet 1 „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii” Poddziałanie 1.3.1. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego”. Przedmiotem jest technologia wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego, chroniona zgłoszeniem patentowym krajowym: P.405572 Wg zgłoszenia patentowego nr P.405572, sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego w postaci immobilizatu polega na wytworzeniu emulsji, jej homogenizacji i następnie suszeniu. Sposób charakteryzuje się tym, że do wody dodaje się naturalne polimery lub modyfikowane naturalne polimery,...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
13.10.2016

"Dyplom z wyoB+Raźni" - konkurs na najlepszą pracę dyplomową ZUT

Celem konkursu jest wyłonienie prac o największym potencjale wdrożeniowym. Jeśli uważasz, że Twoja praca dyplomowa spełnia ten warunek, nie zwlekaj! Zgłoś swoją pracę do konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską i zdobądź nagrody!

"Dyplom z wyoB+Raźni" Celem konkursu jest wyłonienie prac o największym potencjale wdrożeniowym. Jeśli uważasz, że Twoja praca dyplomowa spełnia ten warunek, nie zwlekaj! Zgłoś swoją pracę do konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską i doktorską i zdobądź nagrody! Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie, magisterskie, licencjackie bądź inżynierskie, obronione w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w okresie od 01 lipca 2015 do 31 października 2016 z zakresu wszystkich dyscyplin i obszarów nauki, posiadające aspekty innowacyjne oraz potencjał wdrożeniowy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego , pracy dyplomowej oraz opinii promotora w terminie od 14 października 2016 do...» Czytaj dalej
Inkubator
04.10.2016

Oferty współpracy w H2020 - październik

Poniżej znajdziecie Państwo propozycje współpracy w ramach programu Horyzont 2020.

Poniżej znajdziecie Państwo propozycje współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. OFERTY WSPÓŁPRACY W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.10.2016

Spotkanie pn. "Biznes na dobry początek dnia" - 13 października 2016, godz. 9:00

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w nowym roku akademickim zaprasza na kolejne 'śniadanie biznesowe'. Odbędzie się ono już 13 października 2016 w godzinach 9-12:00 w siedzibie RCIiTT, w sali "Szczeciński magiel".

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w nowym roku akademickim zaprasza na kolejne 'śniadanie biznesowe'. Odbędzie się ono już 13 października 2016 w godzinach 9-12:00 w siedzibie RCIiTT, w sali "Szczeciński magiel". business_meeting_mini Celem spotkania jest doprowadzenie do nawiązania kontaktów binzesowych pomiędzy sektorem nauki a sektorem przedsiębiorstw oraz inwestorami. Zapraszamy naukowców wszystkich uczelni, absolwentów, przedsiębiorców, inwestorów oraz inne osoby zainteresowane spotkaniem. Podczas spotkania przedstawimy zakres działalności Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz omówimy na bieżąco organizowane wydarzenia. Spotkanie będzie doskonałą okazją, aby przedstawić swoje pomysły na wspólne projekty, założenie firmy, pozyskanie partnera, czy też przedstawienie własnej oferty i pozyskanie...» Czytaj dalej
Inkubator
03.10.2016

PBSE - program skierowany do firm z sektora elektroenergetycznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) PBSE, który jest przeznaczony na finansowanie badań w sektorze elektroenergetycznym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) PBSE , który jest przeznaczony na finansowanie badań w sektorze elektroenergetycznym. Program powstał na wniosek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum (minimum 2 przedsiębiorstwa). Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu : Obszar badawczy A: Energetyka konwencjonalna; Obszar badawczy B: Energetyka odnawialna; Obszar badawczy C: Sieci elektroenergetyczne; Obszar badawczy D: Nowe...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.09.2016

IUSER - program sektorowy dla branży elektronicznej i telekomunikacyjnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło terminy naboru wniosków do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) IUSER, który jest przeznaczony na finansowanie badań nad inteligentnymi urządzeniami i systemami do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło terminy naboru wniosków do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) IUSER , który jest przeznaczony na finansowanie badań nad inteligentnymi urządzeniami i systemami do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej. Program powstał na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu : Obszar badawczy A: Magazynowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.09.2016

Skok po innowacyjność w Szczecinie!

27 października 2016 r. w siedzibie RCIiTT odbędzie konferencja + spotkania biznesowe pt. „Skok po innowacyjność w Szczecinie: biznes + nauka" . Jest ono adresowane do zachodniopomorskich firm i naukowców. Podczas konferencji będzie okazja pozyskać informacje nt. możliwości dofinansowania rozwoju działalności oraz badań naukowych zarówno z funduszy krajowych, regionalnych, jak i międzynarodowych. Eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przedstawią stan dostępnych konkursów oraz kryteria aplikowania. Natomiast podczas spotkań biznesowych będzie można wziąć udział w serii 20-minutowych, indywidualnych spotkań z uczestnikami wydarzenia – zarówno ze strony nauki, jak i biznesu. Spotkania będą umawiane przed...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.09.2016

Dzień informacyjny z zakresu inteligentnego, zielonego i zintegrowanego transportu

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT i Akademią Morską w Szczecinie mają ogromną przyjemność zaprosić Państwa na dzień informacyjny pt.

"Inteligentny, zielony i zintegrowany transport" -
Tematyka transportu wodnego w konkursach na 2017 rok

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT i Akademią Morską w Szczecinie mają ogromną przyjemność zaprosić Państwa na dzień informacyjny pt. "Inteligentny, zielony i zintegrowany transport" - Tematyka transportu wodnego w konkursach na 2017 rok, który odbędzie się 18 października br., w godz. 11:00-14:45, na Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorstw (w tym MŚP) oraz urzędów odpowiedzialnych za rozwój transportu (w tym infrastruktury, bezpieczeństwa itp.). Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z tematyką konkursową programu Horyzont 2020 w ramach wyzwania...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.09.2016

Efektywne zarządzanie rozwojem naukowym - szkolenie

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.


Efektywne zarządzanie rozwojem naukowym

Odbędzie się ono 12 października 2016 r. w godz. 9:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21, sala "Tkalnia" (s. 115, I piętro). Szczególnie zapraszamy naukowców i doktorantów zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej. Opracowanie strategii rozwoju naukowego zdecydowanie zwiększa pozycję naukowca i skutkuje rozwojem kariery. Jest to także pierwszy krok do pokazania swojego wizerunku w świecie nauki, co może procentować udziałem w międzynarodowych projektach badawczych i rozwojem swojej kariery nas skalę światową. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak efektywnie zarządzać swoim rozwojem naukowym. Przekonają się dlaczego warto dbać o to, aby ich publikacje były widoczne...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.09.2016

ITN, czyli jak pozyskać finansowanie na szkolenia dla młodych i kreatywnych naukowców - dyżur ekspercki

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na dyżur ekspercki pt. ITN, czyli jak pozyskać finansowanie na szkolenia dla młodych i kreatywnych naukowców

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na dyżur ekspercki pt. ITN, czyli jak pozyskać finansowanie na szkolenia dla młodych i kreatywnych naukowców Odbędzie się on 14 października 2016 r. w godz. Od 8:00 do 15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21, sala "Przymierzalnia" (s. 107, I piętro). Spotkanie skierowane jest do naukowców regionalnych uczelni wyższych, przedsiębiorców , fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów . Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w otwartym konkursie Innovative Training Networks (ITN) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to konkurs dający możliwość...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.09.2016

Wyniki naboru lokatorów AIP w konkursie nr 3/AIP/IP/2016

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zakończyło nabór lokatorów Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości aplikujących w konkursie nr 3/AIP/IP/2016

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zakończyło nabór lokatorów Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości aplikujących w konkursie nr 3/AIP/IP/2016 . Wybranym Kandydatom i Kandydatkom zostanie przydzielone wsparcie w postaci inkubacji oraz preinkubacji przewidujące m.in. udostępnienie powierzchni biurowej, sprzętu komputerowego oraz doradztwo z zakresu przedsiębiorczości. Zapraszamy do pobrania listy rankingowej oraz zapoznania się z wynikami rekrutacji. Do pobrania -> Lista rankingowa.» Czytaj dalej
Inkubator