Szkolenie: Oferta europejskich infrastruktur badawczych i nie tylko!

Jeżeli szukasz miejsca do realizacji badań, jesteś zainteresowany przeprowadzeniem analiz na najlepszym sprzęcie, chciałbyś wykonać serię doświadczeń w czołowych europejskich laboratoriach, potrzebujesz dostępu do wielkich, specjalistycznych zbiorów, zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu.

Program Ramowy Horyzont 2020 poprzez udostępnienie Infrastruktur Badawczych, zapewnia naukowcom jak i przedsiębiorcom bezpłatny dostęp do najlepszych ośrodków w Europie.

JRC jako niezależne zaplecze badawcze Komisji Europejskiej oferuje możliwości współpracy: indywidualnej – naukowcom na różnym etapie ich kariery (np. w formie tymczasowego stanowiska naukowego lub stażu) oraz instytucjonalnej – organizacjom badawczym, instytutom naukowym oraz instytucjom administracji publicznej, we wspólnych projektach badawczych i sieciach współpracy.

Granty Marii Skłodowskiej-Curie pozwalają na finansowanie prac badawczych w Europie i krajach pozaeuropejskich, jednocześnie umożliwiając instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych.

Aby dowiedzieć się o dostępnych możliwościach, zasadach uczestnictwa, możliwościach wyjazdu oraz współpracy z zagranicznymi ośrodkami, przyjdź na spotkanie informacyjne w dniu 18 czerwca 2019, które odbędzie się w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.

Zapraszamy naukowców (zarówno osoby u progu kariery naukowej, jak i doświadczonych naukowców), przedstawicieli MŚP oraz inne osoby zainteresowane realizacją badań naukowych za granicą do rejestracji.

Szkolenie poprowadzi specjalista z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie, p. Adam Głuszuk.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Tagi
Szkolenia
Komentarze