Szkolenie: Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze!

Zdobycie grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (granty ERC) to między innymi: prestiż naukowy, wysoki poziom kształcenia doktorantów, umiędzynarodowienie kadry oraz wysokie korzyści finansowe. Umożliwiają one realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wiedzy naukowcom na każdym etapie ich kariery.

Jeśli masz pomysł na projekt badawczy o pionierskim charakterze, który będzie interdyscyplinarny, o wysokim stopniu ryzyka naukowego i może prowadzić do ważnych odkryć i przełomowych wyników, zapraszamy na szkolenie z pisania wniosków o granty ERC! 

Wydarzenie będzie miało miejsce już 12 czerwca 2019 o godz. 09:00, w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.

Na szkolenie obowiązuje rejestracja.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rodzajami projektów dostępnych dla naukowców na różnym etapie kariery oraz z wymogami formalnymi i kryteriami oceny wniosków. Omówiona zostanie kwestia przygotowania dokumentów, aby pokazać przyszłym wnioskodawcom na co zwracać uwagę i jak napisać dobrą aplikację. Na koniec wydarzenia będzie też możliwość odbycia indywidualnej konsultacji ze specjalistą.

Spotkanie poprowadzi p. Magdalena Chomicka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie, ekspert w obszarze grantów ERC.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest bezpłatny.