Szkolenie: Poznaj możliwości programów ERA Chairs i Twinning!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza naukowców, uczelnie wyższe oraz instytucje badawcze na szkolenie dotyczące dwóch konkursów w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020: ERA Chairs i Twinning.

ERA Chairs ma na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej. Komisja Europejska finansuje wnioski o budżecie do 2,5 mln euro, które trwają do 5 lat. Projekty typu ERA Chairs są finansowane w 100%.

Twinning daje polskim naukowcom możliwość współpracy z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej.

Komisja Europejska finansuje projekty do wysokości 1 mln euro realizowane w okresie do 3 lat.
 

Szkolenie poprowadzi dr inż. Wojciech Adamiak z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE mieszczącego się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Opowie o programach, zasadach uczestnictwa oraz zasadach przygotowania wniosków konkursowych.

Wydarzenie odbędzie się w środę, 14 czerwca 2019, w godz. 08:45-14:30, w Sali Senatu (I piętro) Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin.

Na imprezę obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Michaliną Wilson, konsultantem Regionalnego Punkt Kontaktowego Programów Ramowych UE, e-mail: Michalina.Wilson@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 45 49.

 

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.