Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

15.02.2019

Spotkania brokerskie oraz dzień informacyjny z obszaru biogospodarki!

Zapraszamy na spotkania brokerskie oraz dzień informacyjny w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, badań mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarki.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2019 w Brukseli. Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z tematami konkursowymi programu Horyzont 2020 przewidzianymi w zakresie obszarów badawczych, w ramach, których można składać wnioski projektowe. Ponadto, przyszli wnioskodawcy otrzymają wskazówki, w jaki sposób przygotować konkurencyjne wnioski. Będzie to również szansa nawiązania współpracy z przyszłymi konsorcjantami. Inicjatywa współorganizowana jest przez projekt BIOHORIZON . Wszystkie sesje będą nagrywane i transmitowane w Internecie, natomiast prezentacje zostaną opublikowane po wydarzeniu. Linki do streamingu internetowego będą dostępne w dniu 4 lipca 2019 od godziny 9:30 . Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2019

AAL – program wspierający osoby z demencją

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków w ramach międzynarodowego programu AAL (Active Assisted Living Programme). Celem programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych, transnarodowych i multidyscyplinarnych projektów promujących rozwiązania oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych poprzez ukierunkowanie na dowolny obszar aplikacji w obrębie domeny AAL. Zasady konkursu pozwalają na większą elastyczność w zakresie, wielkości i czasu trwania złożonych projektów poprzez włączenie nowego typu instrumentu - small collaborative project . Wspólne projekty muszą wykazywać wyraźną drogę do rynku i wartość dodaną dla różnych rodzajów użytkowników końcowych. Potrzeby osób starszych w połączeniu z wymaganiami innych zainteresowanych stron - np. dostawców i płatników - będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przydatnych i atrakcyjnych rozwiązań w zakresie AAL o wysokim potencjale rynkowym. Zarówno "projekty...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2019

ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do IV międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Zakres tematyczny konkursu: Under the umbrella of ERA-CVD, the fourth joint transnational call JTC2019 is now launched to promote co-operation and interchange between Early Career Scientists and thus enable international collaboration and new consortia establishment in all cardiovascular areas. The ERA-CVD funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and translational research proposals. The individual components of joint applications should be complementary and contain novel, ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in understanding of cardiovascular diseases. There should be a clear added value in funding the collaboration over individual projects by sharing of resources...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2019

FACCE SURPLUS – konkurs z zakresu produkcji biomasy oraz zrównoważonego rolnictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III konkurs w ramach inicjatywy ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu produkcji biomasy oraz zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Zakres tematyczny konkursu: Developing markets for a wide range of products and services generated through integrated food and non-food systems e.g. via new bio-technologies and industrial processes, needs and opportunities of SMEs and intermediate sized businesses. Resilient agricultural systems allowing growth and intensification of agriculture under the increasing stress of climate change, new pests and disease outbreaks and other environmental pressures and preserving biodiversity and ecosystem services. Environmental sustainability indicators to assess other trade-offs between environmental and production deliverables for any particular agricultural system. Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating the growth of systems...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.02.2019

WEBINAR na temat możliwości rozwoju naukowego we Francji!

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium poświęconemu możliwościom rozwoju kariery naukowej we Francji.

Francja ma na celu zapewnienie coraz łatwiejszego dostępu do uniwersytetów i placówek badawczych oraz ciepłe powitanie tych, którzy chcą dzielić się swoimi talentami. Dotacje na mobilność, partnerstwo i współpraca międzynarodowa to tylko niektóre z metod zachęcania naukowców z zagranicy. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem kariery naukowej we Francji na webinar „Research opportunity in France”. Webinar odbędzie się 14 marca 2019 o godz. 15:00. Organizowany jest przez fundacje Association Bernard Gregory (ABG) przy współpracy z brytyjskim portalem jobs.ac.uk. Podczas webinaru poruszone zostaną następujące tematy: Jakie są szanse i możliwości na realizacje studiów doktoranckich w środowisku akademickim i przemysłowym? Jak znaleźć interesujące...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.02.2019

Warsztaty pt. EURAXESS – portal mobilnych naukowców: granty, stypendia, oferty pracy

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza absolwentów, doktorantów oraz naukowców na warsztaty pt. „EURAXESS – portal mobilnych naukowców: granty, stypendia, oferty pracy".

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych zasadami funkcjonowania oraz możliwościami oferowanymi przez portal EURAXESS , w szczególności naukowców znajdujących się na różnych szczeblach kariery. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, czym jest i jak działa portal EURAXESS oraz w jaki sposób wyszukiwać oferty pracy i granty dla naukowców. Podczas spotkania przedstawione zostaną narzędzia do planowania kariery oferowane przez portal EURAXESS oraz zasady tworzenia i publikowania naukowego CV. Forma warsztatów będzie interaktywna, dlatego niezbędne jest posiadanie przez każdego uczestnika własnego komputera mobilnego . Podczas szkolenia uczestnicy założą własne konto, by móc komunikować się z naukowym światem i uczestniczyć w wydarzeniach kierowanych do badaczy,...» Czytaj dalej
Szkolenia
11.02.2019

Zaproszenie na warsztaty pt. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza na warsztaty pt. „Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników. Warsztat z pisania wniosków RISE”.

Program Research and Innovation Staff Exchange (RISE) polega na realizacji projektów z dowolnej dziedzinie wiedzy, opartych na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji. Umożliwia wymianę pracowników, organizację konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, rozpowszechnianie wyników projektu oraz popularyzację nauki i innowacji wśród społeczeństwa. Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników (na zasadzie oddelegowania) pomiędzy uczestniczącymi instytucjami (mającymi siedzibę na terenie Europy – kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone z programem Horyzontem 2020 , a także poza Europą – kraje trzecie). Wymiana może być przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych naukowców, a także obejmować personel administracyjny,...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.02.2019

ERA-NET NEURON Cofund – IV konkurs finansujący badania w dziedzinie neurologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków do IV międzynarodowego konkursu w ramach ERA-NET NEURON Cofund, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Celem funduszy NEURON jest promocja multidyscyplinarnych i wielonarodowych projektów łączących badania podstawowe i kliniczne. W obecnym konkurcie położono nacisk na udział w tworzonych konsorcjach psychiatrów i neurologów, wspólnie z neurobiologami. Zgłoszenia w konkursie powinny dotyczyć nowatorskich i ambitnych pomysłów, których realizacja nie jest możliwa bez współpracy między partnerami. Propozycje badań powinny obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów: Fundamental research addressing the discovery and validation of biomarkers to be used as bio signatures of the pathophysiology associated to specific neurological and psychiatric diseases. Clinical research on clinically relevant biomarkers for the diagnosis, patient stratification, prognosis or monitoring or prediction of treatment...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.02.2019

Seminarium pn. Nowelizacja przepisów z zakresu dokumentacji pracowniczej

W imieniu Centrum Usługowo-Doradczego w Euroregionie POMERANIA serdecznie zapraszamy na seminarium dotyczące nowelizacji przepisów z zakresu dokumentacji pracowniczej.

Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i odbędzie się dnia 19 lutego 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, osoby odpowiedzialne za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie, osoby zajmujących się zarządzaniem personelem. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl do dnia 14 lutego 2019 roku . Liczba miejsc...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.02.2019

ERA PerMed – II konkurs z zakresu medycyny personalizowanej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło drugi międzynarodowy konkursu „Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation”, polegający na finansowaniu badań z zakresu medycyny personalizowanej. Wnioski mogą składać konsorcja obejmujące co najmniej trzech kwalifikujących się partnerów do finansowania, pochodzące z trzech różnych krajów, których fundatorzy uczestniczą w programie.

Celem konkursu ERA PerMed jest wsparcie projektów badawczych z obszaru personalizowanej medycyny, zachęcenie i ułatwienie powstawania zespołów interdyscyplinarnych zmierzających do wdrożenia takich rozwiązań oraz promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, klinikami oraz partnerami gospodarczymi (np. MSP). Projekty mogą być realizowane w ramach poniższych obszarów tematycznych: Research Area 1: “Translating Basic to Clinical Research and Beyond”, Research Area 2: “Integrating Big Data and ICT8 Solutions”, Research Area 3: ”Research towards Responsible Implementation in Health Care”. Każdy projekt powinien odnosić się do jednego z modułów obszaru nr 3 (obowiązkowo) oraz przynajmniej jednego z modułów w ramach obszarów 1 lub 2. Ważne: Polscy partnerzy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.02.2019

JPND – konkurs z zakresu chorób neurozwyrodnieniowych

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju otworzyło nabór wniosków do międzynarodowego programu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND), który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące chorób neurozwyrodnieniowych.

Celem zaproszenia jest ustanowienie ograniczonej liczby ambitnych, innowacyjnych, wielonarodowych i multidyscyplinarnych wspólnych projektów badawczych dotyczących zmiany przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych poprzez rozwój medycyny precyzyjnej. Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby: chorobę Alzheimera oraz inne demencje, chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości, choroby prionowe, stwardnienie zanikowe boczne, chorobę Huntingtona, ataksję rdzeniowo-móżdżkową, rdzeniowy zanik mięśni. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 12 marca 2019 r....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.02.2019

Webinarium pt. Horizon 2020 Proposal template and Evaluation criteria

Zapraszamy do udziału w webinarium pt. „Horizon 2020 Proposal template and Evaluation criteria” organizowanym przez HEALTH-NCP-Net 2.0.

Webinarium odbędzie się 25 lutego 2019 w godz. 11:00-12:30. W trakcie wydarzenia zostanie przekazana praktyczna wiedza dotycząca przygotowywania projektów według obowiązującego wzoru wniosku w obszarze zdrowia. Przedmiotem spotkania będą kryteria oceny wniosków oraz sposób, w jaki należy je uwzględniać podczas pisania własnej aplikacji. Zasygnalizowane zostaną również elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Druga część spotkania zostanie poświęcona sesji pytań i odpowiedzi (Q&A session). Prelegentami będą: Sasha Hugentobler – SCI NCP, Szwajcaria Astrid Hoebertz – SC1 NCP, Austria Caterina Buonocore – SC1 NCP, Włochy Udział w webinarium jest bezpłatny, rejestracja trwa do 21 lutego 2019. Ilość miejsc ograniczona.» Czytaj dalej
Programy Badawcze