Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

13.08.2020

Ponad 637 mln euro dla Polski z PR Horyzont 2020!

W ramach wszystkich filarów Programu Ramowego Horyzont 2020 wydano już 58 mld euro, z czego Polscy beneficjenci pozyskali finansowanie w wysokości 637,46 mln euro, jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.08.2020

Dyżur ekspercki: Skorzystaj z szansy i zostań Ekspertem KE

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na zdalny dyżur ekspercki poświęcony możliwości zostania Ekspertem Komisji Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 26 sierpnia 2020 r.

Jeśli posiadają Państwo wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działacie w sferze badawczo-rozwojowej lub biznesie oraz posługujecie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, macie ogromną szansę zostać Ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski projektowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Pełnienie funkcji eksperta wiąże się z obowiązkami, ale i wieloma korzyściami, nie tylko finansowymi. Jest to szansa uzyskania praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, poznania wymagań i oczekiwań KE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do tego prestiżowego grona zachęcamy do udziału w zdalnym dyżurze eksperckim, który odbędzie się 26 sierpnia 2020 r . Wydarzenie ma formę 60-cio minutowych konsultacji...» Czytaj dalej
Szkolenia
10.08.2020

Sierpniowe granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w sierpniu 2020 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na sierpień 2020 r. , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Aloksa, e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.08.2020

Granty na granty - promocja jakości III

Z początkiem sierpnia br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu pt. „Granty na granty – promocja jakości III”. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

Przedsięwzięcie jest swego rodzaju kontynuacją strumienia finansowania określanego nazwą „Granty na granty” (dotychczas realizowanego jako program, obecnie przedsięwzięcie). O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: uczelnie, instytuty (naukowe PAN/badawcze/działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz), podmioty prowadzące głównie działalność naukową. Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez Komisję Europejską albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant European Research Council (ERC). Szczegółowych informacji udziela p. Angelika Łysiak , e-mai: Angelika.L ysiak@zut.edu.pl lub tel. 91 449 47 23. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.08.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego).

1. Niemieckie MŚP realizujące projekt SHIP2FAIR (Solar Heat for Industrial Process into Food and Agro Industries in Renewables), i otrzymujące dofinansowanie w ramach konkursu - H2020-LCE- 2017-RES-IA, pilnie poszukuje firmy z branży rolno-spożywczej . Aby zainstalować stanowisko demonstracyjne integracji ciepła słonecznego w procesach przemysłowych. Szczegóły . 2. W ramach grantu indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA), poszukiwany jest naukowiec do panelu European Fellowship – Society and Enterprise (EF-SE). Obejmuje on multidyscyplinarne projekty utworzone w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Potrzebny jest specjalista w dziedzinie transkryptomiki i metabolomiki (doktorant)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.08.2020

Ogłoszenie o konkursie na inkubację nr 1/AIP/IP/2020

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Preinkubacji i Inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT (dalej Regulamin) . Konkurs na inkubacje skierowany jest do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata i dotyczy usługi inkubacji, która wiąże się m.in. z udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w RCIiTT ZUT w...» Czytaj dalej
Inkubator
30.07.2020

Aplikowanie o granty MSCA IF - praktyczne porady

Zachęcamy do zapoznania się z poradnika poświęconego aplikowaniu o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA IF), który przygotowano w ramach projektu przygotowanym w ramach projektu Net4Mobility+. W dokumencie znalazły się m.in...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.07.2020

Horyzont 2020 – ostatnia szansa na udział w projektach dot. bezpiecznej i czystej energii

Zapraszamy do zapoznania się z tematami konkursowymi ostatnich naborów wniosków w obszarze Secure, clean and efficient energy PR UE Horyzont 2020. Szczególnie zachęcamy do zamieszczania ofert współpracy pod interesującymi Państwa tematami, to niezwykła okazja zareklamowania swojej jednostki na portalu Komisji Europejskiej: Funding & tender opportunities.

Poniżej prezentujemy 12 tematów z obszaru Secure, clean and efficient energy , do których nabór trwa do 1 września 2020 r. Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024) Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India Low carbon industrial production using CCUS Geological Storage Pilots Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region) International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuels International cooperation with USA and/or China...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.07.2020

Zostań supervisorem naukowca z zagranicy!

Jedną z najlepszych możliwości rozwoju kariery dla naukowców w ramach PR Horyzont 2020 są programy związane z mobilnością, czyli Działania Marii Skłodowskiej-Curie. Aktualnie trwa nabór do prestiżowego konkursu Individual Fellowship (IF).

Stypendium IF stwarza badaczom możliwość rozwijania kariery naukowej poprzez realizację badań w Europie ( European Fellowships ) oraz poza nią ( Global Fellowships ). Stypendia są przeznaczone dla osób z tytułem naukowym doktora lub z co najmniej 4 letnim doświadczeniem w pracy badawczo-naukowej. Z grantu MSCA IF mogą skorzystać również polskie instytucje, zapraszając naukowców z zagranicy do opracowania wspólnej aplikacji. Wniosek przygotowywany jest przez indywidualnego naukowca, lecz powinien być konstruowany razem z instytucją przyjmującą ( Host Institution ). Bardzo ważne jest zaangażowanie opiekuna z jednostki przyjmującej. Opiekun merytoryczny, czyli supervisor powinien być uznanym autorytetem w dziedzinie, której dotyczy wniosek projektowy....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.07.2020

Oferty stypendialne w ramach programu Individual Fellowship MSCA

Hiszpański uniwersytet zaprasza naukowców posiadających stopnień doktora i/lub min. 4 letnie doświadczenie badawcze w dziedzinie informatyki lub robotyki, do wspólnego aplikowania o grant Individual Fellowship w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w PR Horyzont 2020.

Individual Fellowship MSCA jest programem stypendialnym mającym za zadanie wspierać rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Uniwersytet z Hiszpanii, występujący w roli instytucji przyjmującej, proponuje naukowcom z dziedziny informatyki lub robotyki nawiązanie partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie wniosku o finansowanie stypendium IF MSCA. Poniżej szczegółowy ofert: Research on graph neural networks to create...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.07.2020

Future Tech Week 2020

Future Tech Week jest corocznym wydarzeniem poświęconym projektom wyznaczającym nowe trendy w sferze naukowej, technologicznej i biznesowej, które jest organizowane w ramach „Europejskich Dni Badań i Innowacji”. Odbędzie się ono w dniach 21-25 września 2020 r.

Podczas planowanych webinariów odbędzie się szereg sesji poświęconych badaniom i innowacjom. Prezentowane będą wybrane projekty i ich wyniki z wielu różnych obszarów tematycznych, m.in. sztucznej inteligencji i IT, zdrowia i biotechnologii, energii i środowiska, nanotechnologii, nanomateriałów, kultury i społeczeństwa. Wydarzenie jest organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z platformą FETFX . Misją FETFX jest wyjaśnienie dlaczego badania nad technologiami jutra (ang. Future & Emerging Technologies, FET) są rzeczywiście potrzebne, jak pozwalają generować innowacje i jakie korzyści przynoszą społeczeństwu w perspektywie długoterminowej. Zapraszamy Państwa do udziału i zgłaszania własnych pomysłów za pośrednictwem strony internetowej Future Tech Week . Wszelkich wskazówek udzielają...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.07.2020

Poszukiwani kandydaci do Rady Naukowej ERC

Komisja Europejska rozpoczęła nabór kandydatów na członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Niezależny Komitet Identyfikacyjny wystosował listy konsultacyjne do głównych organizacji reprezentujących europejskie środowisko naukowe z prośbą o wytypowanie odpowiednich kandydatur. Propozycje mogą być także kierowane ze strony innych organizacji.» Czytaj dalej
Programy Badawcze