Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

21.12.2018

Inicjatywa CORNET - otwarcie naboru wniosków w 27. konkursie

Trwa nabór wniosków do 27. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania są prowadzone na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności podmiotów mikro, małych i średnich (MŚP). Badania obejmujące głównie prace rozwojowe, są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór wniosków w aktualnym konkursie będzie trwał do 2 kwietnia 2019 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.12.2018

X konkurs w programie LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło X konkurs do Programu Lider - skierowany do młodych naukowców.

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora, posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (o środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego), są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER, pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.12.2018

Film pt. „Horyzont 2020 – szanse i możliwości!”

Ukazał się nowy film przygotowany przez Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej RCIiTT ZUT w Szczecinie, który opowiada o największym programie finansowania badań i innowacji w Europie – Horyzoncie 2020.

Zachęcamy do obejrzenia najnowszej produkcji, która przedstawia beneficjentów Programu Ramowego Horyzont 2020 a także korzyści, jakie ze sobą niesie. Dowiedzą się Państwo jakie działania mogą być finansowane w ramach Programu i gdzie uzyskać pomoc w pisaniu oraz składaniu wniosków o finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z p. Angeliką Łysiak: e-mail: alysiak@zut.edu.pl , tel. 91 449 47 23. Zachęcamy również do odwiedzenia naszego kanału YouTube i zapoznania się z innymi produkcjami.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.12.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Konsultant ds. programów badawczych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), poszukuje do zespołu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE dynamicznej osoby na stanowisko konsultanta ds. programów badawczych z zakresu Horyzontu 2020.

Oczekujemy: wyższego wykształcenia, znajomości jęz. angielskiego w stopniu zaawansowanym zarówno w mowie, jak i piśmie (minimum poziom B2), umiejętności tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych, zdolności do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych, dobrej organizacji pracy, szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia, kreatywności i dużego zaangażowania, przywiązywania dużej wagi do szczegółów, wysokich umiejętności interpersonalnych. Doświadczenie nie jest kryterium decydującym o wyborze kandydata. Oferujemy: umowę o pracę, udział w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych, pracę w nowoczesnym biurze w centrum Szczecina, intensywny rozwój zawodowy, pracę w młodym, dynamicznym zespole. Zainteresowane osoby proszone są o nadesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: innowacje@zut.edu.pl do dnia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.12.2018

QuantERA 2019 konkurs w obszarze technologii kwantowych

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w II konkursie QuantERA 2019 dotyczącym technologii kwantowych.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary: Quantum communication Quantum simulation Quantum computation Quantum information sciences Quantum metrology sensing and imaging. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się z przynajmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów uczestniczących w programie QuantERA Call 2019 (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). Aplikacje ( QuantERA short and full proposal ) należy składać do 18 lutego 2019 r. W celu ułatwienia współpracy i tworzenia wspólnych projektów, sieć QuantERA uruchomiła narzędzie do poszukiwania partnerów ....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.12.2018

Dzień informacyjny w obszarze efektywności energetycznej

22 stycznia 2019 r. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone efektywności energetycznej w ramach programu Horyzont 2020.

Celem spotkania jest dotarcie do jak największej liczby firm, uniwersytetów, naukowców oraz praktyków zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Dzień informacyjny został podzielony na kilka bloków tematycznych dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej budynków i przemysłu, mechanizmów finansowania oraz wprowadzania zmian w preferencjach konsumentów przy wyborze źródeł energii. Równolegle do dnia informacyjnego zostaną przeprowadzone spotkanie brokerskie pozwalające na zapoznanie się z potencjalnymi partnerami w omawianych tematach. Rejestracja jest prowadzona do 18 stycznia 2019 r. za pośrednictwem strony .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.12.2018

Webinarium poświęcone naborom do Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange

Szwajcarskie stowarzyszenie Euresearch zaprasza do uczestnictwa w webinarium dotyczącym nadchodzącego naboru wniosków do MSCA-RISE-2019. Wydarzenie zaplanowano na 11 grudnia br. na godzinę 14:00.

Tematem organizowanego webinarium jest przedstawienie informacji o właśnie otwartym konkursie , kryteriach kwalifikowalności i mobilności oraz podstawach pisania wniosku. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się na stronie organizatora. Celem MSCA-RISE jest wymiana pracowników między instytucjami mająca na celu rozwój kariery zawodowej, nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej pomiędzy instytucjami z krajów uczestniczących w programie.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.12.2018

Webinarium dotyczące inicjatywy pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacyjności

Włoska Agencja ds. Promowania Badań Europejskich (APRE) zaprasza na webinarium poświęcone rezultatom EIC Pilot w 2018 r. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 10:30.

Tematem organizowanego webinarium jest omówienie zdobytych doświadczeń w trakcie realizacji trzech konkursów: Szybkiej Ścieżki do Innowacji (FTI) , Instrumentu MŚP oraz Przyszłych i Istniejących Technologii (FET Open) . Spotkanie jest bezpłatne jednak obowiązuję wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego . Pytania dotyczące wydarzenia należy kierować do Antonio Carbone: carbone@apre.it .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.12.2018

Webinarium: Nowe możliwości w programie Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw

18 grudnia br. w godz. 10:00-11:00 odbędzie się webinarium realizowane w ramach projektu EaP Plus, podczas którego zostaną zaprezentowane nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw w programie "Horyzont 2020".

Małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub w kraju stowarzyszonym z programem "Horyzont 2020", mogą uzyskać unijne wsparcie i fundusze dla przełomowych innowacyjnych projektów o potencjale rynkowym. SME Instrument oferuje przedsiębiorcom w Europie szansę na krok naprzód i wnioskowanie o finansowanie przełomowych pomysłów, które mogą stworzyć zupełnie nowe rynki lub zrewolucjonizować istniejące. Dostarczając około 1,6 miliarda euro w latach 2018-2020, SME Instrument wspiera pomysły na produkty, usługi lub procesy, które są gotowe do podbicia rynków globalnych. Podczas webinaru będą omówione nadchodzące konkursy zawarte w Programie Pracy na lata 2018-2020. Webinar jest organizowany w ramach projektu EaP...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.12.2018

Webinarium dla doktorantów o mobilności międzynarodowej w ramach Programu im. Iwanowskiej

7 grudnia o godzinie 13:00 (CET) odbędzie się webinarium organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej adresowane do doktorantów zainteresowanych złożeniem wniosku w Programie im. Iwanowskiej.

W trakcie webinarium doktoranci będą mieli okazję zapoznać się z założeniami Programu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące mi.in. dokumentów niezbędnych do złożenia przez poszczególne grupy wnioskodawców, statusu wnioskodawcy w momencie składania i ewentualnego wyjazdu na stypendium, elementów, na które należy zwrócić uwagę przygotowując wniosek, sposobu rozliczania się ze stypendium, możliwości wyjazdu na stypendium w przypadku osób zatrudnionych np. w projektach badawczych/naukowych lub jako wykładowcy na uczelniach. Na webinarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja elektroniczna . Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.12.2018

Oferty współpracy w ramach Horyzont 2020 - listopad

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami współpracy w ramach projektów w programie Horyzont 2020.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o poszukiwaniu partnerów do współpracy w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020 . Prezentowane oferty skierowane są zarówno do naukowców, przedstawicieli sektora przemysłowego oraz innych organizacji. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy zgłaszania swojego zainteresowania ofertą. W niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z Panią Angeliką Łysiak alysiak@zut.edu.pl tel. 91 44 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.12.2018

Ostatni moment na złożenie wniosków w konkursach NCN

Przypominamy, że tylko do 17 grudnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski w konkursach PRELUDIUM, OPUS i SONATA. Łącznie do zdobycia jest rekordowa pula 530 mln zł.

PRELUDIUM 16 to konkurs na projekty badawcze, który jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość prowadzenia projektu trwającego przez rok, dwa lub trzy lata. Nie musi być on związany z tematyką ich rozprawy doktorskiej. OPUS 16 jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego. W ramach projektu można otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do jego realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które...» Czytaj dalej
Programy Badawcze