Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

04.10.2019

Konkurs: Projektowanie uniwersalne w ramach programu power

W dniu 30 września 2019 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiła w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 konkurs pt. „Projektowanie Uniwersalne” dotyczący opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 31 października 2019 do dnia 2 grudnia 2019 (do godz. 14.00). Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej . Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku: Zajęcia obowiązkowe w programie studiów, obejmujące projektowanie uniwersalne , umożliwiające studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, realizowane w projekcie, muszą być opracowane w oparciu o modelowe rozwiązania i wdrażane w projekcie na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich ( modele stanowią jeden z załączników do Regulaminu konkursu ). Zajęcia obowiązkowe w programie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.10.2019

Szkolenie: Rozwój kadry akademickiej - jak napisać dobry wniosek Innovative Training Networks (ITN)

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 października 2019 w w godz. 9.00-14-45 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Spotkanie skierowane jest zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców, oraz fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów zainteresowanych stworzeniem międzynarodowego konsorcjum z uczelniami wyższymi w celu opracowania innowacyjnych produktów i usług, przy jednoczesnym pozyskaniu finansowania na zatrudnienie doktorantów w ramach projektu. Będzie to idealna okazja do uzyskania informacji na temat wymogów otwartego konkursu Innovative Training Networks (ITN) , między innymi: Jak pozyskać finansowanie na szkolenia dla młodych i kreatywnych naukowców? Kto może złożyć wniosek do konkursu? Jak powinno wyglądać idealne konsorcjum projektowe? Jakie działania można sfinansować w ramach projektu? Jak wygląda ewentualna rekrutacja doktorantów? Jak wygląda struktura wniosku? Podczas spotkania pan dr...» Czytaj dalej
Szkolenia
03.10.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 7 ofert współpracy. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: Hiszpański instytut badawczy koordynuje pisanie wniosku projektowego w ramach naboru H2020-FNR-05-2020 - Husbandry for quality and sustainability. Celem projektu jest ustalenie związku między różnymi systemami hodowli trzody chlewnej a jakością mięsa wieprzowego. Poszukiwani są producenci trzody chlewnej, wieprzowiny oraz produktów wieprzowych, szczegóły . Hiszpańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w rozwiązaniach ICT poszukuje partnerów (MŚP) z różnych sektorów do realizacji zadań demonstracyjnych w ramach naboru H2020-DT-ICT-03-2020. Celem projektu jest zbadanie i promowanie wykorzystania systemów cyber-fizycznych (CPS)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.10.2019

Szansa dla początkujących i doświadczonych naukowców. Jaka? Sprawdź!

Naukowcom na wszystkich szczeblach kariery polecamy zapoznanie się z projektami COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej Curie w Programie Horyzont2020.

Projekty COFUND realizowane są przez organizacje finansujące lub zarządzające studiami doktoranckimi oraz programami stypendialnymi dla naukowców (np. uczelnie, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa). Oznacza to duże zróżnicowanie zasad, zawartości i struktury poszczególnych programów. Cechą wspólną jest przyjmowanie naukowców, oferowanie im możliwości prowadzenia indywidualnych projektów badawczych, udziału w szkoleniach (w tym z umiejętności tzw. miękkich), stażach (m.in. w sektorze pozaakademickim), czy w konferencjach oraz działaniach popularyzujących naukę. Granty przyznawane są naukowcom przez instytucje, których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską . Instytucje te same dokonują selekcji i wybierają najlepszego kandydata, podpisują z nim umowę o pracę lub stypendium, zgodnie z obowiązującym w danym...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.10.2019

Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Zapraszamy pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników pionów zajmujących się międzynarodową wymianą akademicką do udziału w spotkaniu pn. „Dzień z NAWA”. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2019 o godz. 11:00 w Poznaniu, w Auli AWF.

„Dzień z NAWA” ma na celu przybliżenie aktualnej oferty programowej, głównych zasad i założeń programów wspierających międzynarodową wymianę akademicką, a także wsparcie aktywności pracowników instytucji naukowych w konkursach ogłaszanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Spotkanie składać się będzie z trzech głównych bloków tematycznych, w których omówione zostaną programy skierowane do kadry naukowej, promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz programy wspierające proces umiędzynarodowiania polskich uczelni i jednostek naukowych. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 11 października 2019 .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.09.2019

Fulbright Specialist Program

W dniu 1 października 2019 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Specialist Program: krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mającej na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Fulbright Specialist Program stwarza możliwość polskim instytucjom na nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu opracowanego przez instytucję goszczącą. W ramach programu wnioski mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, czy też jednostki naukowe PAN.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.09.2019

Nabór do programu mobilnościowego Tecniospring Industry

Zapraszamy doświadczonych naukowców do udziału w Tecniospring Industry, programie współfinansowanym w ramach działań Marii Skłodowska-Curie, który umożliwia 2-letnią pracę naukową (kontrakt) na terenie Katalonii (Hiszpania).

Program Tecniospring Industry prowadzony przez katalońską agencję ds. handlu i inwestycji ACCIÓ finansuje wyjazdy oraz stypendia badawcze w ośrodkach naukowych i firmach. Daje on możliwość pracy i rozwoju umiejętności w podmiotach takich jak NYLSTAR, fimie poszukującej osoby na stanowisko inżyniera ds. przędzy tekstylnej , która będzie zaangażowana w rozwój nowych materiałów. Do zadań naukowca będzie należało m.in.: badania i rozwój nad biopolimerami, badania i rozwój nad biodegradowalnymi polimerami, analiza mikrofibr i możliwości ich udoskonalenia, wdrożenie nowych materiałów kompozytowych z elementami grafenu i węgla, opracowanie koncentratów w celu ulepszenia roztworu barwników, rozwój nowych dodatków dających przędzy nowe właściwości. Ofertę wszystkich dostępnych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.09.2019

Program stypendialny Research Leaders 2025

Irlandzki Urząd ds. Rolnictwa i Rozwoju Żywności Teagasc zaprasza do udziału w innowacyjnym programie stypendialnym wspierającym rozwój przyszłych liderów badań w dziedzinie rolno-spożywczej. Projekt ten jest finansowany ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020, w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

Teagasc świadczy usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe dla rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz społeczności wiejskich. W ramach programu Research Leaders 2025 oferuje wsparcie dla doświadczonych naukowców (ze stopniem doktora lub czteroletnim doświadczeniem naukowym). Stypendia będą trwać 36 miesięcy - w tym 18 miesięcy poza Irlandią, po czym nastąpi „faza powrotu” ( return phase ) do tego Teagasc na kolejne 18 miesięcy. To wnioskodawca wybiera temat oraz obszar badań, organizację goszczącą i opiekuna w Teagasc (dot. fazy powrotu). W ramach grantu istnieje również możliwość oddelegowania do sektora pozaakademickiego (przemysłu lub organizacji pozarządowych). Roczna pensja brutto będzie wynosić 51 717,00 EUR (w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.09.2019

Konkursy PRELUDIUM, OPUS i SONATA

Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło nabór do kolejnych edycji konkursów PRELUDIUM, OPUS i SONATA oraz do nowego konkursu PRELUDIUM BIS. Wnioski będą przyjmowane do 16 grudnia 2019.

Dla kogo? Konkurs PRELUDIUM jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Możliwości finansowania projektu oraz okres realizacji. W konkursie można ubiegać się o finansowanie badań podstawowych, którego wysokość zależy od długości realizacji projektu: 70 tys. zł - 12 miesięcy, 140 tys. zł - 24 miesięcy, 210 tys. zł - 36 miesięcy.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.09.2019

Międzynarodowy dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla Społeczeństwa)

Serdecznie zapraszamy na dzień informacyjny połączony ze spotkaniem brokerskim dla obszaru: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa, organizowanym przez międzynarodową sieć punktów kontaktowych SwafS - SiS.net. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 października 2019.

W dniu 10 grudnia 2019 otwarty zostanie nowy konkurs w programie Horyzont 2020 , a organizowane wydarzenie będzie szansą pozyskania szczegółowych informacji na ten temat. Podczas dnia informacyjnego (14 października) omówione zostaną praktyczne wskazówki związane z procesem przygotowania wniosku i jego oceną. Ponadto przedstawione zostaną założenia nowego programu ramowego Horyzont Europa . Będzie również możliwość zaprezentowania swojego pomysłu na projekt ( Flash session ). Spotkania brokerskie, które odbędą się drugiego dnia (15 października) będą niepowtarzalną okazją znalezienia partnerów do konsorcjów projektowych oraz nawiązanie nowych, międzynarodowych kontaktów naukowo-biznesowych. Do 8 października 2019 na stronie wydarzenia otwarta będzie rejestracja - udział jest...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.09.2019

Polsko-niemiecki wyjazd studyjny przedsiębiorców do Greifswaldu

W imieniu Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA serdecznie zapraszamy do udziału w polsko-niemieckim wyjeździe studyjnym dla przedsiębiorców do Greifswaldu.

Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin podczas Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie w ramach projektu: Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 24.10.2019 roku, a jego temat to: Energetyczno-technologiczny ośrodek przemysłowy Lubminer Heide - jako przykład miejsca przyjaznego przedsiębiorcom. Adresatami wyjazdu są przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP, branży metalowej, budowlanej, architektonicznej, logistycznej, budowy maszyn i pokrewnych oraz zainteresowani obywatele Euroregionu Pomerania. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.09.2019

Nowy Booster wykorzystania i upowszechniania wyników projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE

Komisja Europejska uruchamia nowe narzędzie skierowane do konsorcjów realizujących projekty w ramach PR Horyzont 2020 i 7 Programu Ramowego UE, które ma na celu wsparcie skutecznego wykorzystania i upowszechniania ich wyników badań. Nowy Booster oferuje szereg usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb realizujących projekt.

Jeśli Wasz projekt jest finansowany z PR Horyzont 2020 lub 7 Programu Ramowego UE to Wasze konsorcjum może uzyskać wsparcie działań w zakresie Dissemination and Exploitation of results w formie specyficznej usługi zaawansowanej. Konsorcjum może skorzystać tylko z jednej konkretnej usługi, ale ubiegać się może jednocześnie o trzy. Projekt i/lub lub grupy projektowe które otrzymają wsparcie zostaną wybrane na podstawie ich motywacji, zaangażowania i dojrzałości swoich wyników. Przyznaną usługę można zrealizować od stycznia 2020 r. do grudnia 2024 r. Aby aplikować do Nowego Boostera Dissemination and Exploitation of results należy wypełnić formularz online . Szczegółowe zapytania można kierować pod adres...» Czytaj dalej
Programy Badawcze