Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

13.11.2018

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie międzynarodowym

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Stosowanych Nauk Przyrodniczych w Wiedniu będący członkiem konsorcjum A4B (Analytics for Biologics) poszukuje doktoranta zainteresowanego udziałem w projekcie związanym z białkami terapeutycznymi.

Projekt dotyczy separacji rekombinowanych przeciwciał przy użyciu metod niechromatograficznych. Podczas trwania współpracy uczelnia zapewnia nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej m.in. inżynierii biochemicznej, czy przetwarzania rekombinowanych przeciwciał. Oferta jest skierowana do młodych naukowców klasyfikowanych jako First Stage Researcher (R1), posiadających tytuł magistra w dziedzinie biotechnologii, inżynierii biochemicznej lub pokrewnej. Głównym celem konsorcjum A4B jest zwiększenie umiejętności i wiedzy początkujących naukowców w temacie białek terapeutycznych. Sieć liczy jedenastu członków z ośmiu krajów Unii Europejskiej. Projekt jest finansowany w ramach programu Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA-ITN). Termin przesyłania aplikacji mija 30 listopada 2018 r. Zgłoszenia należy wysyłać do p. Petry Polak na adres petra.polak@boku.ac.at ....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.11.2018

Granty i stypendia EURAXESS dla młodych naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z nową porcją grantów i stypendiów EURAXESS o które można aplikować już w listopadzie 2018 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, możliwości rozwoju kariery naukowej, przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na listopad 2018 r. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z RCIiTT z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.11.2018

Szkolenie: Podstawy przedsiębiorczości

Studencie, myślisz o własnym biznesie? To szkolenie jest dla Ciebie – przyjdź do RCIiTT 19 listopada 2018 r. na godz. 10:00 a dowiesz się: co to są modele biznesowe, jak dobrze zaplanować własną firmę, skąd wziąć pieniądze na rozwój biznesu, jak poprawnie zarejestrować firmę. Szkolenie poprowadzi p. Magdalena Ostrowska, kierownik Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w RCIiTT. Na szkolenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja .» Czytaj dalej
Szkolenia
07.11.2018

Konferencja: Transgraniczna codzienność w naszym regionie. Wymiana doświadczeń

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli zaprasza na konferencję ,,Transgraniczna codzienność w naszym regionie. Wymiana doświadczeń'', która odbędzie się 23 listopada 2018 r. w siedzibie RCIiTT.

W naszym regionie, jak na każdym pograniczu, ze sprawami transgranicznymi spotykamy się każdego dnia. Temat życia w wielonarodowym środowisku, polsko-niemieckiej integracji sąsiedzkiej a także tworzenia sieci komunikacji i współpracy zostanie poruszony na konferencji organizowanej przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej 23 listopada 2018 r. godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 w Szczecinie. Głównym punktem programu wydarzenia jest wymiana doświadczeń między przedstawicielami Punktów Kontaktowo-Doradczych funkcjonujących na pograniczach: polsko-niemieckim, niemiecko-francuskim oraz niemiecko-duńskim, a także między różnymi jednostkami zajmującymi się współpracą polsko-niemiecką i rozwojem kompetencji międzykulturowych. Konferencja jest otwarta...» Czytaj dalej
Szkolenia
07.11.2018

Fulbright Specialist Program 2018

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta prowadzi nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni. Wnioski mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne a także rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce. Projekt może obejmować przyjęcie specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.11.2018

Kurs na MOOC

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ogłosiło konkurs pn. „Kurs na MOOC”, który dotyczy stworzenia oraz realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku: Projekt obejmie swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu: kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia, masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW. Wnioskodawca we wniosku prezentuje cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.11.2018

Szkolenie: Świadczenie usług i delegowanie pracowników do krajów UE

Zapraszamy zachodniopomorskich przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie dotyczące delegowania pracowników w ramach UE, które odbędzie 21 listopada 2018 r.

W Unii Europejskiej obowiązuje zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że polska firma może wykonywać zlecenia za granicą poprzez wysyłanie pracowników mających wykonać tam konkretne zadania. Jednak takie delegowania osób wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów z obszaru prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń oraz zapewnienia niezbędnymi dokumentów i dokonania zgłoszeń w odpowiednich instytucjach. W celu rozwikłania tych złożonych kwestii, zapraszamy na szkolenie poświęcone delegowani pracowników do krajów unijnych, które odbędzie się we wtorek 21 listopada 2018 r. Poprowadzi je p. Łukasz Żak z firmy Łukasz Żak Żak Legal Support Office, która zajmuje się transgranicznym funkcjonowaniem przedsiębiorstw w Unii...» Czytaj dalej
Szkolenia
31.10.2018

VI polsko-izraelski konkurs na projekty B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Israel Innovation Authority prowadzą nabór projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest stworzenie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowania komercyjnego. Tematyka składanych wniosków może dotyczyć dowolnych obszarów.

Konsorcja projektowe powinny obejmować, co najmniej jedno izraelskie i jedno polskie przedsiębiorstwo. Udział jednostek naukowych jest również mile widziany, w roli dodatkowego uczestnika lub podwykonawcy, zgodnie z regulaminem finansowania dane kraju. Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być następujące podmioty: mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, lub grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, tj. co najmniej jeden podmiot będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone na: badania aplikacyjne – zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.10.2018

ERA-NET Bioenergy – 13. konkurs z zakresu bioenergii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków do 13. edycji międzynarodowego programu ERA-NET Bioenergy, którego tematem jest wytwarzanie bioenergii, surowców przemysłowych i produktów pochodzenia biologicznego z biomasy. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się zarówno z jednostek naukowych jak i przedsiębiorstw.

Projekty mogą skupiać się na częściach łańcuchów wartości produktów bioenergetycznych, przy czym zawsze muszą obejmować technologię konwersji i co najmniej jeden z następujących tematów: modification of existing or the development of new value chains for the synergistic production of bioenergy and industrial feedstock from forestry and agricultural biomass, diversification of the product portfolio of a bioenergy value chain which can increase the environmental, economic and social sustainability of the whole process. Finansowanie przeznaczone jest tylko na realizację innowacyjnych, istotnych przemysłowo projektów badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że bezwzględnym warunkiem, jaki musi być spełniony jest wyjście poza aktualny stan techniki. Projekty mogą składać...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.10.2018

Dzień dobry Biznes

Drodzy studenci i absolwenci, Wasza pomysłowość i kreatywność nie zna granic, czasem ogranicza Was jedynie brak funduszy. Dlatego zorganizowaliśmy dla Was wydarzenie, podczas którego eksperci doradzą, jak zdobyć dotację na rozwój własnego biznesu czy też start-upu oraz jak stworzyć model biznesowy firmy.

Konferencja „Dzień dobry Biznes” , której organizatorami są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, odbędzie się 8 listopada 2018 r. w godzinach 10:00-13:45 w Auli Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nanotechnologii przy Al. Piastów 45 w Szczecinie. Podczas konferencji spotkacie się z przedsiębiorcą, który opowie o swoich początkach w biznesie. Przeprowadzimy Was przez proces zakładania własnej firmy krok po kroku, a nawet dowiecie się jak odnieść sukces w biznesie. W trakcie konferencji będzie można wziąć udział w jednym z dwóch bezpłatnych warsztatów tematycznych: - „Od pasji do biznesu – jak stworzyć własny model biznesowy firmy” - „Kreatywność w...» Czytaj dalej
Inkubator
26.10.2018

Bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej Konsorcjum ERIGrid

ERIGrid ogłosił piąty nabór do uczestnictwa w bezpłatnym dostępie do swojej infrastruktury badawczej. Termin zgłaszania projektów mija 15 listopada 2018 r.

Konsorcjum ERIGrid (European Research Infrastructure Supporting Smart Grid Systems Technology Development, Validation and Roll Out) skupia 19 instytucji z dziesięciu krajów europejskich. Jego celem jest umożliwienie, poprzez udostępnienie infrastruktury badawczej, rozwoju naukowcom realizującym badania w obszarze inteligentnej sieci energetycznej. W ramach realizacji projektu, który jest finansowany z funduszów programu Horyzont 2020, organizator zapewnia również zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania. Szczegóły dotyczące zasad zgłaszania projektu, oceny przez recenzentów oraz wyboru miejsca realizacji badań, można znaleźć na stronie organizatora w zakładce „Transnational Access” . Dodatkowe pytania dotyczące oferty można przesyłać na adres e-mail: erigrid-mgt@list.ait.ac.at .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.10.2018

Seminarium COST: „Aplikuj i zdobądź środki na działania networkingowe”

Uniwersytet Szczeciński zaprasza na seminarium dotyczące Akcji COST, które odbędzie się 29 października 2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 10:30 do 13:00 w Rektoracie US (al. Papieża Jana Pawła II 22a, Duża Sala Senatu).

Spotkanie ma na celu przybliżyć uczestnikom kwestię tworzenia oraz koordynacji interdyscyplinarnych sieci badawczych, a także integrację naukowców w Europie i poza nią. W jego trakcie zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat Akcji COST, warunki przystąpienia do programu, jego wymogi i zasady oraz korzyści płynące z udziału. Dodatkowo, osoby wcześniej uczestniczące w Akcji COST podzielą się swoimi doświadczeniami i udzielą praktycznych porad. Spotkanie poprowadzi Koordynator Krajowy COST w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – p. Jadwiga Mrozowska. Wszyscy zainteresowani powinni potwierdzić swój udział poprzez mail lub telefon: edyta.kowalczyk@usz.edu.pl +48 91 444 14 28 do dnia 26 października 2018 r. do południa....» Czytaj dalej
Programy Badawcze