Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Październik 2020

28.10.2020

Zaproszenie JRC do otwartego dostępu do Laboratorium Nanobiotechnologii w Isprze

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC), które jest wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej, wspierającym rozwój polityki UE poprzez wiedzę i badania udostępnia swoje Laboratorium Nanobiotechnologii w Isprze (Włochy). Oznacza to bezpłatny dostęp dla naukowców z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego (uczelni, instytutów badawczych, MŚP i innych) zlokalizowanych w krajach członkowskich UE oraz stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 . Laboratorium Nanobiotechnologii dysponuje najnowocześniejszym wyposażeniem przeznaczonym do badań interdyscyplinarnych. Szczególny nacisk położono na charakterystykę nanomateriałów, mikro-nanoplastów, nanomedycyny, materiałów zaawansowanych i ich interakcji z systemami biologicznymi, a także na wykrywanie, identyfikację i charakterystykę nanomateriałów w żywności i produktach konsumenckich. Konkurs umożliwiający...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.10.2020

Nowa Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area, ERA) – cele strategiczne

W dniu 30 września 2020 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat w sprawie Nowej Europejskiej Przestrzeni Badawczej w zakresie badań i innowacji. Oparta na doskonałości naukowej i konkurencyjna ERA ma zachęcać do lepszej współpracy między UE, jej państwami członkowskimi i sektorem prywatnym, a także zwiększyć mobilność naukowców. Jej celem jest przyspieszenie osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej i przywództwa cyfrowego, złagodzenie skutków pandemii koronawirusa oraz zwiększenie zdolności do przezwyciężenia przyszłych kryzysów. Plan rozwoju obejmuje 4 cele strategiczne: 1) Priorytetowe traktowanie inwestycji i reform w dziedzinie badań naukowych i innowacji na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji celem wsparcia ożywienia gospodarczego w Europie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.10.2020

Dyżur on-line: #EUGreenDeal

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów z woj. zachodniopomorskiego na dyżur ekspercki w formie on-line. Poświęcony on będzie ostatnim możliwościom w ramach konkursu dla Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal Call) programu Horyzont 2020, do którego nabór potrwa do 26 stycznia 2021 r.

Konkurs EUGreenDeal wpisuje się w założenia europejskiej polityki neutralności klimatycznej i ma pomóc w osiągnięciu tego celu. Projekty, które otrzymają dofinansowanie powinny przyczyniać się do ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodarczego, wspierać różnorodność biologiczną oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, czystego transport, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej. Co więcej, współpraca z partnerami międzynarodowymi ma prowadzić do poprawy światowych norm środowiskowych. Dyżur ekspercki stanowi okazję do uzyskania informacji dotyczących: • zasad uczestnictwa, • szczegółowego zakresu tematów wniosków w ramach ogłoszonego konkursu, • możliwości przygotowania własnego projektu, • ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty, • sposobności dołączenia do grona Ekspertów...» Czytaj dalej
Szkolenia
14.10.2020

NCPs CaRE Partner Search Tool – znajdź partnera do projektu

22 września 2020 r. ruszył dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Osoby i podmioty zainteresowane udziałem zachęcamy do skorzystania z narzędzia stworzonego przez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych, które pozwala wyszukać partnerów do współpracy.

NCPs CaRE Partner Search Tool skupia wszystkie tematy związane z Zielonym Ładem. Można tu zgłosić własną jednostkę jako potencjalnego partnera lub wyszukać podmiot dysponujący określonymi kompetencjami w ramach tworzonego konsorcjum. Żeby móc skorzystać z bazy ofert należy zarejestrować się na wspólnej platformie Partner Search Service . Daje ona dostęp do ofert nie tylko z zakresu Zielonego Ładu, ale także NMP TeAm (nanotechnologia, materiały zaawansowane, zaawansowana produkcja i przetwórstwo, biotechnologia) oraz C-Energy 2020 (bezpieczna, czysta energia). Podręcznik użytkownika zawierający instrukcję postępowania. Partnerów do współpracy można poszukiwać także wśród uczestników wcześniejszych projektów finansowanych przez UE za pośrednictwem portalu Funding & tender opportunities...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.10.2020

Nadchodzący PR Horyzont Europa – planowane przesunięcia w budżecie

Obecny Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 powoli dobiega końca, ale wiemy, że Komisja Europejska wprowadza jego następcę – Horyzont Europa, który zaplanowany jest na lata 2021-2027. W związku z tym, państwa UE porozumiały się już ws. finansowania badań i innowacji.

Unijni ministrowie ds. nauki uzgodnili m.in. przesunięcie 200 mln euro (2%) z budżetu Europejskiej Rady ds. Innowacji do programu Marii Skłodowskiej-Curie . Propozycja wkrótce zostanie przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu. Ważną informacją jest także wprowadzenie synergii funduszy strukturalnych z programem Horyzont Europa. Polski zespół, którego projekt w Programie Ramowym zostanie oceniony wysoko, ale nie otrzyma finansowania, będzie miał szanse otrzymać środki z funduszy krajowych. Przyjęcie przez ministrów nauki stanowiska w sprawie rozporządzenia Horyzont Europa i programu szczegółowego wdrażającego program ma umożliwić wynegocjowanie ostatecznego kształtu przepisów z Parlamentem Europejskim. Przedstawicie biznesu i niemiecka prezydencja mają nadzieję, że PR Horyzont Europa uruchomiony zostanie już...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.10.2020

Nabór do programu stypendialnego EPFLglobaLeaders

EPFLglobaLeaders to nowy, międzynarodowy program stypendialny dla doktorantów, realizowany przez Politechnikę Federalną w Lozannie (fr. École polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL). Ta szwajcarska uczelnia otrzymała dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA-COFUND-2019) . Jego realizacja ma za zadanie przyczynić się do rozwoju wiedzy i świadomości na temat aktualnych problemów społecznych wśród początkujących naukowców, a także przygotować ich do działania w roli liderów zrównoważonego społeczeństwa, skupiających się na globalnych wyzwaniach. Ogólnym celem projektu EPFLglobaLeaders jest dotarcie do najlepszych doktorantów oraz zapewnienie im szkoleń, doświadczenia i wskazówek, dzięki którym będą w stanie rozwinąć...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.10.2020

Październikowe granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w październiku 2020 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na październik 2020 r. , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl , tel...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.10.2020

Poszukiwani partnerzy do projektów w ramach European Green Deal Call!

22 września 2020 r. Komisja Europejska otworzyła dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Jego budżet wynosi 1 mld euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu i wprowadzeniem do oferty konkursowej przyszłego programu ramowego Horyzont Europa.

Konkurs wpisuje się w założenia europejskiej polityki neutralności klimatycznej i ma pomóc w osiągnięciu tego celu. EU Green Deal Call to łącznie dziesięć obszarów tematycznych. Osiem odzwierciedlających główne kierunki prac w ramach strategii Europejski Zielony Ład - w każdym obszarze jeden lub kilka tematów konkursowych związanych jest z poszukiwaniem zaawansowanych innowacji technologicznych i społecznych, które pomogą w zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji zmierzającej w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ponadto dwa obszary horyzontalne, wzmacnianie wiedzy i pozycji obywateli, wspierające osiągnięcie przemian określonych w strategii. Projekty, które otrzymają dofinansowanie powinny przyczyniać się do ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodarczego, wspierać różnorodność biologiczną...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.10.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020 . 1. Poszukiwane są regionalne gazety z Portugalii, Włoch i Francji w ramach konkursu European Green Deal: obszar 10: empowering citizens for the transitiontowards a climate neutral, sustainable Europe. temat 3: enabling citizens to act on climate change and environmentalprotection through education, citizen science, observation initiatives, and civic involvementposzukiwane (LC-GD-10-3-2020). Celem jest utworzenie Europejskiej Sieci Mediów i współpraca przy projektach skupionych na kwestiach walki ze zmianami klimatu i osiągnięciu neutralności klimatycznej, szczegóły . 2. Grecka firma w ramach konkursu H2020-EIC-FTI-2018-2020 poszukuje spółki zarządzającej...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.10.2020

Wirtualna giełda BUD-GRYF&HOME

W imieniu naszego partnera z sieci Enterprise Europe Network zachęcamy do wzięcia udziału już w 11. edycji giełdy dla firm z branży budowlanej, energetycznej i wnętrzarskiej BUD-GRYF&HOME. Wirtualna giełda odbędzie się w dniu 23 października 2020 r.

Oferta giełdy skierowana jest do: firm, agencji pośrednictwa pracy, uczelni wyższych, jednostek B+R, instytucji otoczenia biznesu, doradców, innych osób związanych z branżą budowlaną, energetyczną i wnętrzarską. Uczestnicy spotkają się on-line za pośrednictwem platformy b2match podczas 30-minutowych wideorozmów 1:1 z firmami z Polski, Europy i Świata . Do wideorozmów udostępniony zostanie bardzo wygodny dla użytkownika system, który nie tylko pozwoli właściwie zaplanować spotkania, ale również będzie przypominał o czasie, do dyspozycji podczas każdej 30-minutowej rozmowy w ramach dwóch sesji: porannej (10.30-12.30) i popołudniowej (13.00-13.30). Udział w wideorozmowach w systemie b2match jest bezpłatny. Zainteresowanych udziałem w giełdzie prosimy o kontakt z konsultantem...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.10.2020

Webinar: Własność intelektualna w biznesie

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych zagadnieniami własności intelektualnej na webinar, który odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. o godz. 10:00.

Właściwa ochrona własności intelektualnej zależy od wielkości i możliwości firmy, ale przede wszystkim od rodzaju działalności i posiadanych zasobów. Bardzo ważna jest odpowiednia identyfikacja własności, określenie długofalowej strategii i praca nad zwiększeniem wartości intelektualnej tak, aby jej posiadanie stanowiło istotną barierę wejścia dla konkurencji. Zastanówmy się więc wspólnie: czy w każdej firmie jest własność intelektualna? Szkolenie poprowadzi konsultant sieci Enterprise Europe Network przy RCIiTT p. Tomasz Łyżwiński , specjalista od IPR, e-mail: Tomasz.Lyzwiński@zut.edu.pl tel. 91 449 43 91. Zapraszamy do rejestracji .» Czytaj dalej
Szkolenia
06.10.2020

Rozmowy z praktykami biznesu: #1 Jak wprowadzić produkt na rynek

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości RCIiTT zaprasza na cykl rozmów z praktykami biznesu. Pierwsza część dotyczyć będzie zagadnień wprowadzania produktu na rynek i odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. o godzinie 10:00.

Jeżeli jesteście ciekawi jak własny problem przekuć w sukces w biznesie, to zapraszamy na webinar, podczas którego obejrzycie nagraną rozmowę z p. Łukaszem Skryplonkiem , właścicielem firmy Dogcessories , który opowie o swoich doświadczeniach, sukcesach i porażkach przy wprowadzaniu nowego produktu na rynki międzynarodowe. Podczas wywiadu dowiecie się jak dotarł do pierwszych klientów, z jakimi problemami borykał się na początku oraz chcecie poznać trzy główne rady dla rozpoczynających przygodę z biznesem zapraszamy na wydarzenie. Podczas webinaru uczestnicy będą mogli porozmawiać i zadać pytania p. Magdalenie Ostrowskiej , kierownikowi Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT. Jest to pierwsze spotkanie w naszej serii...» Czytaj dalej
Szkolenia