Nadchodzący PR Horyzont Europa – planowane przesunięcia w budżecie

Obecny Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 powoli dobiega końca, ale wiemy, że Komisja Europejska wprowadza jego następcę – Horyzont Europa, który zaplanowany jest na lata 2021-2027. W związku z tym, państwa UE porozumiały się już ws. finansowania badań i innowacji.

Unijni ministrowie ds. nauki uzgodnili m.in. przesunięcie 200 mln euro (2%) z budżetu Europejskiej Rady ds. Innowacji do programu Marii Skłodowskiej-Curie. Propozycja wkrótce zostanie przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu. 

Ważną informacją jest także wprowadzenie synergii funduszy strukturalnych z programem Horyzont Europa. Polski zespół, którego projekt w Programie Ramowym zostanie oceniony wysoko, ale nie otrzyma finansowania, będzie miał szanse otrzymać środki z funduszy krajowych. 

Przyjęcie przez ministrów nauki stanowiska w sprawie rozporządzenia Horyzont Europa 
i programu szczegółowego wdrażającego program ma umożliwić wynegocjowanie ostatecznego kształtu przepisów z Parlamentem Europejskim.

Przedstawicie biznesu i niemiecka prezydencja mają nadzieję, że PR Horyzont Europa uruchomiony zostanie już 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Nauka w Polsce PAP i Science Business

Horizon europe logo